• UABDivulga
12/2007

Porcs i bacteris

Porcs
Encara que normalment no pensem en això, els animals de granja també tenen malalties. Un equip de la UAB ha estudiat com es comporten les poblacions d'un bacteri, Haemophilus parasuis, que conviu amb els porcs i provoca, a vegades, brots mortals. Aquest bacteri és un patogen respiratori i engloba soques amb distintes característiques, des de soques altament virulentes a soques avirulentes.

Les infeccions per Haemophilus parasuis produeixen grans pèrdues en el sector de la producció porcina. Aquest bacteri és un patogen respiratori i engloba soques amb distintes característiques, des de soques altament virulentes a soques avirulentas.

H. parasuis és molt comú i es troba en totes les granges comercials; colonitza el tracte respiratori superior de lletóns a una edat molt primerenca i es pot aïllar del nas de porcs sans com part de la microbiota ("flora") respiratòria normal. En una granja sense problemes clínics és normal trobar diverses soques de H. parasuis que estan en equilibri amb la immunitat dels porcs i no produeixen malaltia. D'altra banda, la introducció de noves soques virulentes pot trencar aquest equilibri i, conseqüentment, produir malaltia. El quadre més característic que produeix H. parasuis és la malaltia de Glässer, que és una malaltia invasiva que es caracteritza per poliserositis, artritis i meningitis, però també pot produir pneumònia o mort sobtada. No obstant això, no es coneix com la presència de malaltia i el tractament subsegüent afecten a la població de soques de H. parasuis.

En aquest treball es va estudiar una granja durant un episodi de malaltia de Glässer i un any després del seu tractament i de l'eliminació dels símptomes clínics. Es va estudiar la susceptibilitat als antibiòtics, el serotip i el genotip dels distints ceps aïllats. El genotipado es va realitzar mitjançant dues tècniques distintes: "enterobacterial repetitive intergenic consensus" (ERIC)-PCR, que es basa en la comparança de patrons de bandes; i una tècnica basada en seqüenciació de diversos fragments de gens i desenvolupada pel nostre grup (MLST).

A l'octubre del 2004, la granja problema va experimentar un episodi de malaltia de Glässer. Es van enviar diversos pulmons al laboratori (Laboratori Veterinari de Diagnosis de Malalties Infeccioses-UAB) per realitzar el diagnòstic i es va aïllar una soca. Aquesta soca es va classificar juntament amb altres soques virulentes mitjançant serotipado amb MLST. Es va començar un tractament antibiòtic i es va eliminar aquesta soca virulenta, però els problemes clínics van aparèixer en porcs de major edat. En aquest moment es va realitzar un mostreig dels animals afectats i es va aïllar una sola soca, que era resistent al tractament. Així, el tractament antibiòtic va reduir la variabilitat de ceps de H. parasuis. No obstant això, després d'un any sense problemes en la granja, 3 soques distintes de H. parasuis van ser aïllades, mostrant que la variabilitat de ceps havia tornat a normalitzar-se.

Virginia Aragón
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Dynamics of Haemophilus parasuis genotypes in a farm recovered from an outbreak of Glasser's disease".Olvera, A; Cerda-Cuellar, M; Nofrarias, M; Revilla, E; Segales, J; Aragon, V . VETERINARY MICROBIOLOGY, 123 (1-3): 230-237 JUL 20 2007

 
View low-bandwidth version