• UABDivulga
03/2008

Afecta la pluja caiguda durant la gestació i la infància a l'alçada en l’edat adulta?

Tsimane (Bolivia)

Aquest treball recull un estudi realitzat en una societat de caçadors-agricultors a Bolívia, els Tsimane’. L'objectiu era determinar si la quantitat de pluja caiguda durant la gestació i la infància podia afectar la seva alçada en l'edat adulta. Un pas per comprendre la influència de l'ambient en el desenvolupament.

Els esdeveniments climàtics negatius ocorreguts durant la gestació i la primera infància tenen efectes en la salut i el creixement de les persones, els quals es poden observar fins i tot en l’edat adulta. Per exemple, i especialment en societats que practiquen economia de subsistència, la quantitat de pluja anual i el seu règim de variació afecten la disponibilitat d'aliments, provoquen canvis en l'activitat física, i incrementen l'exposició a patògens, la qual cosa té un efecte en el creixement i, per tant, en l'alçada en l’edat adulta.

En aquest estudi examinem els efectes de pertorbacions ambientals que van ocórrer durant la gestació i la infància en una societat de caçadors-agricultors de la Amazònia Boliviana, els Tsimane’. Vam recollir informació sobre:  l'alçada de 211 dones i 215 homes de més de 20 anys, i la quantitat i variació en la pluja caiguda durant tres etapes de la vida d'aquestes persones: la seva gestació, l'any en el qual van néixer, i els 2-5 primers anys de vida.

Trobem que no hi havia una relació entre la quantitat de pluja caiguda durant la gestació i l'any de naixença i l'alçada de les persones.  També trobem que les pluges caigudes durant els 2-5 primers anys de vida d'una dona estaven negativament associades a la seva alçada: un 10% de variació en el règim de pluges durant els 2-5 primers anys de vida està associada a entre 1-2 cms menys d'altura en l’edat adulta. No trobem cap associació entre la pluja i l'alçada dels homes.

Els nostres resultats suggereixen que la fisiologia de la placenta i la lactància, durant el primer any de vida, ofereixen una protecció contra efectes climàtics extrems. Els nostres resultats també suggereixen que durant la primera infància les variacions climàtiques afecten les nenes més que als nens. Això podria ser degut al fet que la distribució de recursos dintre de la llar afavoreix més als nens que a les nenes, oferint protecció addicional contra les inclemències del temps, o a diferències en la fisiologia d'homes i de dones, que fan que les dones siguin més vulnerables a les variacions climàtiques.

Victoria Reyes García

Investigadora ICREA

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

“The effect of rainfall during gestation and early childhood on adult height in a foraging and horticultural society of the Bolivian Amazon” Godoy, R; Tanner, S; Reyes-Garcia, V; Leonard, WR; Mcdae, TW; Vento, M; Broesch, J; Fitzpatrick, IC; Giovannini, P; Huanca, T; Jha, N. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY, 20 (1): 23-34 JAN-FEB 2008

 
View low-bandwidth version