• UABDivulga
04/2008

Patrons moleculars de Legionella

Torre de refrigeració y microscòpia de Legionella
Les torres de refrigeració estan implicades en la majoria de brots comunitaris de legionel·losi. En aquest treball es va estudiar la variabilitat genotípica dels patrons moleculars de Legionella pneumophila en 34 torres de refrigeració. La gran diversitat genotípica de Legionella observada en les torres de refrigeració ajuda a la investigació en els brots de legionel·losi.

Les torres de refrigeració estan implicades en la majoria de brots comunitaris de legionel·losi. Els aerosols produïts per aquestes instal.lacions són el vehicle de transmissió de la bacteria Legionella. Tenint en compte que Legionella està ampliament distribuida en l’hàbitat aquàtic, davant d’un brot de legionel·losi comunitària, s’assumeix que quan en una torre de refrigeració hi ha una soca de Legionella amb el mateix patró molecular genòmic que les soques procedents dels malalts és, si la epidemiologia descriptiva o analítica apunten en el mateix sentit, la responsable del brot. 

La variabilitat genotípica així com la persistencia clonal són conceptes de gran importància en la epidemiologia molecular, donat que facil·lita la recerca del focus responsable dels casos esporàdics o brots de legionel·losi. Quant més gran sigui la variabilitat genética més gran serà la posibilitat de relacionar un determinat focus com a origen d’un brot. Aixímateix, la persistencia dels clons en un mateix hàbitat aquàtic possibilita la seva recuperació posterior malgrat que en els mostrejos inicials no es recuperi, en base als processos de desinfecció efectuats.

En aquest treball es va estudiar la variabilitat genotípica dels patrons moleculars de Legionella pneumophila en 34 torres de refrigeració de 2 àrees de diferent tamany i la persistencia en el temps d’aquests patrons moleculars durant un període superior a 6 mesos. El genotipat es va realitzar mitjançant electroforesis en camp pulsant (PFGE), tècnica que es basa en la comparació de patrons de bandes generats després de la digestió enzimática de tot el genoma bacterià.

En l’àrea A, d’ un radi de 70 km, es van diferenciar 52 patrons moleculars entre les 27 analitzades. En 13 de les torres hi havia més d’un patró cromosòmic. Cada torre tenia el seu propi patró molecular no compartir entre altres torres.

En l’àrea B, de radi de 1 Km, es van diferenciar 10 patrons moleculars entre les 7 torres de refrigeració incloses, en quatre de elles es van observar més de 2 patrons. Tres d’aquests 10 patrons estaven compartits entre més de una torre.

Per tant, en aquest treball vam observar una gran diversitat genotípica en les dues àrees. En quant a la persistencia genetica, els patrons moleculars persistien en el 79% de les torres de refrigeracio durant almenys 6 mesos i inclús 5 anys.

Aquesta gran diversitat genotípica de Legionella observada en les torres de refrigeració ajuda a la investigació en el brots de legionel·losi. No obstant, els patrons compartits en les àrees petites pot confondre les investigacions epidemiològiques. La persistència en l’hàbitat aquàtic podria facilitar la recuperació de les soques responsables del brots de legionel·losi més tard.

Marian Garcia-Nuñez

Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Referències

"Genotypic variability and persistence of Legionella pneumophila PFGE patterns in 34 cooling towers from two different areas." Sanchez I, Garcia-Nuñez M, Ragull S, Sopena N, Pedro-Botet ML, Estere M, Rey-Joly C, Sabria M. Environ Microbiol. 2008 Feb;10(2):395-9.

 
View low-bandwidth version