Laboratoris

Laboratori de Ciències Experimentals

Imatge dels laboratoris

La Facultat de Ciències de l’Educació disposa de tres laboratoris dedicats a la docència de les assignatures que s’ofereixen a la Facultat relacionades amb l’àmbit de les Ciències Experimentals. Aquests laboratoris tenen la missió principal d’esdevenir un espai segur per al desenvolupament de la docència d’aquestes assignatures i que així ho sol·licitin.

Per l’ús del Laboratori és indispensable conèixer i respectar les normes de funcionament, Seguretat i higiene, pel que l’alumnat ha de llegir la informació que es mostra a l’espai de seguretat de la Facultat de Ciències de l’Educació al Campus Virtual, superar el test que se li proposa en aquest espai i enviar el justificant de la superació del test al professorat de l’assignatura.

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb els tècnics del Laboratori o amb la cap d'unitat de didàctica de les ciències.

Tant la informació de Seguretat com el test que heu de superar han estat elaborats pel Servei de Prevenció de la UAB.

Tel.: 93 581 13 33

Correu electrònic: l.cc.experimentals@uab.es