Arxiu de notícies

Imatge nous reptes ECIU

Darrers dies per unir-se als nous reptes de la UAB a l'ECIU University

Es tracta d’una oportunitat única que permetrà als estudiants adquirir habilitats rellevants pel seu futur, desenvolupar idees en un entorn internacional i entrar en contacte amb empreses i organitzacions públiques d’arreu d’Europa. La participació en els reptes permet cercar solucions creatives a problemes de la vida real, generant un impacte real a les comunitats i regions. Els estudiants podran convalidar la seva participació amb 6 crèdits ECTS.

Orientació professional

Tallers virtuals d'Orientació Professional

La Facultat d'Economia i Empresa, juntament amb el Servei d'Ocupabilitat de la UAB i Barcelona Activa, organitza una sèrie  de Tallers virtuals d'Orientació Professional.

Es necessària la inscripció prèvia

APC gratis per publicar en Accés Obert

La UAB ofereix ajuts econòmics per publicar en accés obert

El personal docent i investigador i l’estudiantat de doctorat de la UAB que siguin autors de correspondència (corresponding authors) d’articles de revistes incloses en l’acord poden optar a un descompte o la gratuïtat dels Article Processing Charges (APC).

Enquestes d'avaluació docent

Enquestes d'avaluació del primer semestre

Les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2021-2022 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls es podran respondre entre el 10 i el 25 de febrer.