La Facultat en xifres

Docčncia

Docčncia
975 Estudiants de grau i de māster (2016-2017)

Recerca

Laboratori
11 Serveis cientificotčcnics

Professorat

Intercanvi
36 Diplomats europeus d’especialitzacions veterināries

Facultat-Empresa

Diploma
53 Empreses agroalimentāries

Recerca

Laboratori
16 Grups de recerca consolidats