La Facultat en xifres

Docència

Docència
975 Estudiants de grau i de màster (2016-2017)

Recerca

Laboratori
11 Serveis cientificotècnics

Professorat

Intercanvi
36 Diplomats europeus d’especialitzacions veterinàries

Facultat-Empresa

Diploma
53 Empreses agroalimentàries

Recerca

Laboratori
16 Grups de recerca consolidats