European System Of Evaluation Of Veterinary Training

EAEVE

¿Què és la EAEVE?
 

La EAEVE va ser fundada el 1988 a Maisons-Alfort (França), iniciant les seves activitats administratives a Brussel·les (Bèlgica), traslladant-se a finals de 2007 a Viena (Àustria) on es troba actualment.
La EAEVE té la visió de ser una autoritat d'acreditació oficial per a les Facultats de Veterinària d'Europa, havent estat acreditada per l'ENQA el 2018.
Té com a missió la d'avaluar i promoure el desenvolupament de qualitat de les facultats de veterinària i l'ensenyament que allà es realitza.
El principal objectiu de la EAEVE és el de monitoritzar l'harmonització dels estàndards mínims dels programes d'estudi de Veterinària a la Unió Europea que estableix la DIRECTIVA 2005/36 / CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 7 de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, ia la DIRECTIVA 2013/55 / ​​UE DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL del 20 de novembre de 2013 per la qual es modifica la Directiva 2005/36 / CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) no 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior ( «Reglament IMI»).
Per a això la EAEVE ha establert el Sistema Europeu d'Avaluació d'Ensenyaments Veterinaris de forma conjunta amb la Federació de Veterinaris d'Europa (FVE).

 

Informes d'autoavaluació de la EAEVE
European Association of Establishments for Veterinary Education

 
   Informe d'autoavaluació  Informe de la visita
Visita EAEVE 2005 Barcelona SER Visitation Report Barcelona
Revisita EAEVE 2007 Autoinforme de la Facultat Aprovació EAEVE 2007
Visita EAEVE 2018 Autoinforme de la Facultat Informe de la EAEVE
Revisita 2019 Autoinforme de la Facultat Informe de la EAEVE final

 

 

 

 


Actual Status: ACCREDITATION