Hist˛ria de la Facultat

Fins 1988

Hi ha hagut a Catalunya diferents intents de creació d'un centre docent destinat a la Veterinària però cap d'ells va tenir èxit:

  • 1861 Proposta de creació d'una Escuela de herradores zootécnicos a Catalunya
  • 1890 Proposta dels diputats provincials per Barcelona, senyors Schwartz i Sostres, per la creació d'una Escuela de Veterinaria
  • 1914 Proposta de creació d'una Escola de Veterinària presentada pel diputat senyor Bastardes davant l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya amb el suport dels veterinaris Francesc Darder, Ramon Turró i Pere Màrtir Rossell. Aquest projecte va ser aprovat pel govern de la Mancomunitat però rebutjat pel govern central (1916)
  • 1918 Proposta de creació d'una Escola Superior de Veterinària per part del veterinari Pere Màrtir Rossell i Vilà davant del Congrés Universitari Català
  • 1977 El Ple de la Diputació provincial de Barcelona aprovà la creació, en el Districte Universitari de Barcelona, d'un Col.legi Universitari de Veterinària depenent de la Universidad Complutense de Madrid

La Facultat de Veterinària va ser creada segons Reial decret 1611/1982 de 18 de juny (BOE 23-1-82). El primer degà, nomenat directament pel rector, va ser en Francesc Puchal i Mas, professor de Nutrició. Els estudiants de la primera promoció varen estrenar el primer curs l 'octubre de 1982 en dues aules de la secció de Geològiques de la Facultat de Ciències. En els baixos del mateix edifici es varen construir expressament una sala de dissecció, 3 despatxos,osteoteca i magatzem per a la UD d 'Anatomia.      

A l 'octubre de 1983 comencen les classes del segon curs amb la incorporació de nous professors. S 'estrenen els nous despatxos als baixos de Geologia per les assignatures de segon. El 30 de novembre de 1983 (BOE 4-2-84) s'aprova la implantació del primer cicle del Pla d 'estudis de la llicenciatura de Veterinària.

El 24 d 'octubre de 1984, la Junta de Facultat escolleix a la professora de Microbiologia, na M ªÀngels Calvo i Torras, com a degana del centre.

Amb l 'arribada dels nous professors pel tercer curs s 'habiliten despatxos i laboratoris a la torre M-5 de la Facultat de Medicina. Les classes de tercer curs es donen en aules d'aquella Facultat

El 15 de març de 1985 es presenten a la Junta de Govern els dos primers animals de l'estabulari de la Facultat,es tractava de dues vaques la Claustral i l'Estatuta.  

S 'inicien les obres del nou edifici de la Facultat de Veterinària en uns terrenys situats al costat del rectorat. El 5 de febrer de 1986 en Joan Guitart aleshores Conseller d'ensenyament hi coloca la primera pedra.       

Amb data de 25 de setembre de 1986 (BOE 25-10-86)s 'aprova el pla d 'estudis pel segon cicle i una modificació del primer cicle.

El juny de 1987 acaba la primera promoció de la Llicenciatura de Veterinària.

En una sessió del Claustre de la Facultat celebrada el 16 de novembre de 1987 resulta escollit nou degà el professor de Fisiologia n 'Eduard Goñalons i Sintes.

Al llarg del curs 1987-88 es produirà el trasllat i la ocupació del nou edifici de la Facultat.
 
El 25 de novembre de 1988, el president de la Generalitat, Jordi Pujol inaugura el nou edifici de la Facultat de Veterinària. Amb el nou edifici s 'hi inclouen les Granges experimentals que dirigeix el professor Gerardo Caja i López.