Història de la Facultat

Fins 1988

Hi ha hagut a Catalunya diferents intents de creació d'un centre docent destinat a la Veterinària però cap d'ells va tenir èxit:

  • 1861 Proposta de creació d'una Escuela de herradores zootécnicos a Catalunya
  • 1890 Proposta dels diputats provincials per Barcelona, senyors Schwartz i Sostres, per la creació d'una Escuela de Veterinaria
  • 1914 Proposta de creació d'una Escola de Veterinària presentada pel diputat senyor Bastardes davant l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya amb el suport dels veterinaris Francesc Darder, Ramon Turró i Pere Màrtir Rossell. Aquest projecte va ser aprovat pel govern de la Mancomunitat però rebutjat pel govern central (1916)
  • 1918 Proposta de creació d'una Escola Superior de Veterinària per part del veterinari Pere Màrtir Rossell i Vilà davant del Congrés Universitari Català
  • 1977 El Ple de la Diputació provincial de Barcelona aprovà la creació, en el Districte Universitari de Barcelona, d'un Col·legi Universitari de Veterinària depenent de la Universidad Complutense de Madrid


La Facultat de Veterinària va ser creada segons Reial decret 1611/1982 de 18 de juny (BOE 23-1-82). El primer degà, nomenat directament pel rector, va ser en Francesc Puchal i Mas, professor de Nutrició. Els estudiants de la primera promoció varen estrenar el primer curs l'octubre de 1982 en dues aules de la secció de Geològiques de la Facultat de Ciències. En els baixos del mateix edifici es varen construir expressament una sala de dissecció, 3 despatxos, osteoteca i magatzem per a la UD d'Anatomia.      

A l'octubre de 1983 comencen les classes del segon curs amb la incorporació de nous professors. S 'estrenen els nous despatxos als baixos de Geologia per les assignatures de segon. El 30 de novembre de 1983 (BOE 4-2-84) s'aprova la implantació del primer cicle del Pla d 'estudis de la llicenciatura de Veterinària.

El 24 d 'octubre de 1984, la Junta de Facultat escolleix a la professora de Microbiologia, na M. Àngels Calvo i Torras, com a degana del centre.

Amb l'arribada dels nous professors pel tercer curs s 'habiliten despatxos i laboratoris a la torre M-5 de la Facultat de Medicina. Les classes de tercer curs es donen en aules d'aquella Facultat

El 15 de març de 1985 es presenten a la Junta de Govern els dos primers animals de l'estabulari de la Facultat,es tractava de dues vaques la Claustral i l'Estatuta.

S 'inicien les obres del nou edifici de la Facultat de Veterinària en uns terrenys situats al costat del rectorat. El 5 de febrer de 1986 en Joan Guitart, aleshores Conseller d'Ensenyament hi coloca la primera pedra.       

Amb data de 25 de setembre de 1986 (BOE 25-10-86) s'aprova el pla d'estudis pel segon cicle i una modificació del primer cicle.

El juny de 1987 acaba la primera promoció de la Llicenciatura de Veterinària.

En una sessió del Claustre de la Facultat celebrada el 16 de novembre de 1987 resulta escollit nou degà el professor de Fisiologia n'Eduard Goñalons i Sintes.

Al llarg del curs 1987-88 es produirà el trasllat i la ocupació del nou edifici de la Facultat.
 
El 25 de novembre de 1988, el president de la Generalitat, Jordi Pujol inaugura el nou edifici de la Facultat de Veterinària. Amb el nou edifici s'hi inclouen les Granges experimentals que dirigeix el professor Gerardo Caja i López.

El dia 1 de març de 1990, el Claustre de la Facultat escolleix com a nova degana na Margarida Arboix i Arzo, professora de Farmacologia. Serà reescollida pel mateix càrrec el 30 de novembre de 1992.

L 'any 1990 es crea l'Hospital Clínic Veterinari com a servei independent de la Facultat però amb una clara vocació docent.

El 23 de març de 1990 (BOE 5-12-91) es modifica de nou el Pla d 'estudis.

El 10 d'abril de 1992, a la sala d'actes de la Facultat és investit doctor honoris causa John David Bonagura. Durant els Jocs Olímpics del 92 la Unitat de Grans de l'Hospital Clínic Veterinari és l'hospital de la secció equina.

Del 19 al 23 d'octubre de 1992 ens visita la comissió d'avaluació de la EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) la qual estudia la situació del nostre centre. L'informe definitiu és rebut el gener de 1994; inclou deficiències d'alta prioritat que caldrà solucionar obligatòriament.

L'11 de novembre de 1992 el comissionat per a Universitats Josep Laporte inaugura la Planta de Tecnologia dels Aliments. Aquest servei el dirigeix el professor Buenaventura Guamis i López.

S'elabora el que serà anomenat "pla nou" aprovat el 16 de novembre de 1992 (BOE 14-1-93).

Durant el curs 1993-94 s'inicien les classes de la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments. El pla d'estudis d'aquesta nova carrera s'aprova el 21 de juny de 1994 (BOE 13-10-94).

En Lluís Ferrer i Caubet, professor d'Anatomia Patològica, és escollit degà pel Claustre el dia 20 de desembre de 1994. Serà reescollit el 19 de gener de 1997.

El 29 d'abril de 1998, en sessió de Claustre, en Martí Pumarola i Batlle, professor d'Histologia, és escollit nou degà de la Facultat.

El dia 3 de juny de 1999 una massiva manifestació de personal de la Facultat s'adreça al Rectorat exigint la millora de les condicions tèrmiques al centre.

El dia 2 de desembre de 1999 en motiu de la seva jubilació, el Dr. Francesc Puchal i Mas rep un homenatge acadèmic en record de qui fou primer degà i fundador de la Facultat.

El 30 de setembre de 1999, en l'Acte de Llicenciatura els nous llicenciats i les noves llicenciades en Veterinària realitzen per primer cop el Jurament Professional.

El 21 de desembre de 1999 es constitueix la Fundació CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) per la UAB i el I.R.T.A i té per objecte la promoció de la recerca i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l'ensenyament en el camp de la sanitat animal, en tots els seus aspectes. El Dr. Mariano Domingo Álvarez és nomenat com a primer director. Les obres del nou edifici, adjacent al de la facultat, s'havien iniciat el mes d 'abril.

Els dies 11 i 12 d'abril de 2000 ens visita el Dr. Michael Hesselholt, cap de la Comissió de la EAEVE que ens avaluà l'any 1992. El resultat de la visita és positiu i determina que la Facultat ha superat les deficiències més greus detectades l'any 92.

El dia 3 de maig de 2000, en sessió de Claustre, en Martí Pumarola i Batlle és reescollit com a degà de la Facultat.

L'1 de setembre de 2000 es procedeix a la divisió del Departament de Patologia i Producció Animals amb la creació de tres nous Departaments: Medicina i Cirurgia Animals, Sanitat i Anatomia Animals i Ciència Animal i dels Aliments.
       
El 28 de setembre de 2000, en l'Acte de Llicenciatura els nous llicenciats i les noves llicenciades en Ciència i Tecnologia dels Aliments realitzen per primer cop el Jurament Professional. El 2 d'octubre de 2000, a la sala d'actes de la Facultat és investit doctor honoris causa Peter C. Doherty, veterinari, immunòleg i Premi Nobel de Medicina i Fisiologia de l'any 1996. 

El 29 de gener de 2001 es signa a la Facultat de Veterinària de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) el conveni de col·laboració entre les dues Facultats, gràcies a la concessió d'un ajut de l'AECI. Posteriorment és concedit un Programa Tempus per cobrir els mateixos objectius.      
       
El 28 de març de 2001, s'inaugura la instal·lació d'un esquelet de balena a l'exterior de la Facultat. Culmina la feina duta a terme per personal de la Facultat i de la UAB amb l'ajut de la Fundació Territori i Paisatge.

El juliol de 2001 s'inicien les obres d'instal·lació de l'aire condicionat a l'edifici central de la facultat.

Els dies 16 i 17 de juliol de 2001 es celebra a la Facultat l'examen de la diplomatura europea de Dermatologia corresponent a l'any 2001 organitzat per l'European College of Veterinary Dermatology.

El dia 18 de gener de 2001 un grup de professors i professores de la Facultat realitza el "Jurament docent" en un acte presidit per la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i de Qualitat M. Lluïsa Hernánz.

Els dies 18, 19 i 20 de febrer de 2001 es celebra a la Facultat l'examen de la diplomatura europea de Patologia corresponent a l'any 2002 organitzat per l'European College of Veterinary Pathology.

El dia 28 de febrer de 2002 en sessió de Claustre, en Josep Gasa Gasó (Dept. de Ciència Animal i dels Aliments), és escollit com a degà de la Facultat.

El dia 7 de març de 2002, va ser elegit rector de la UAB, el professor Lluís Ferrer i Caubet (Dept. de Medicina i Cirurgia Animals), éssent el primer rector elegit de la nostra Facultat.

Amb la connexió de la segona unitat pel condicionament de l'aire, el dia 28 de juny de 2002 es completa la refrigeració dels despatxos i laboratoris de l'edifici principal.
       
El 25 de setembre de 2002, la Facultat rep la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària com a reconeixement a la tasca duta a terme pels professors de la Facultat. La distinció va ser lliurada pel president de la Generalitat.    
  
El 25 de març de 2003, dins dels actes organitzarts contra la guerra a l'Irak un nombrós grup d'estudiants es tanquen a la Facultat i hi pasen la nit en senyal de protesta.

El 15 de setembre de 2003, el President de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley inaugura l'edifici del CreSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal).
 
Decret 237/2003 de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 3993, de 22.10.2003).

El dia 12 de gener de 2005, en sessió de Junta de Facultat, Alfred Ferret Quesada (Dept. de Ciència Animal i dels Aliments), és escollit com a degà de la Facultat.

Durant el segon semestre del curs 2004-05, s'inicien les obres del nou Edifici de Necròpsies.

El 28 de novembre de 2005, Lluís Ferrer i Caubet (Dept. de Medicina i Cirurgia Animals) és reelegit rector de la UAB.

Desembre de 2005, comencen les obres d'ampliació de l'HCV; acaben el desembre del 2007 amb la seva inauguració.

El 21 de desembre de 2007, s'inauguren les noves instal·lacions de l'edifici de Gosseres i la nova Sala de Necròpsies de la Facultat.

Reavaluació positiva de la EAEVE, el professor Giovanni Re avaluador de la EAEVE visita la facultat i elabora un nou informe que donarà lloc a una avaluació final positiva del centre el 20 de desembre de 2007.

El 16 de gener de 2008, en sessió de Junta de Facultat, Manel López Béjar (Dept. de Sanitat i d'Anatomia Animals), és escollit com a degà de la Facultat.

El 16 de maig de 2008 la facultat celebra el 25è aniversari de la seva creació. A la Sala d'actes, amb la presència des tots els degans i deganes que han dirigit el centre, es repassen aquest primers 25 anys. S'hi presenta el llibre elaborat per recordar aquesta efemèride i que recull els fets i les persones que han col·laborat en les primeres passes de la facultat. Posteriorment es convida a tothom a un aperitiu en el vestíbul de la facultat.

El setembre del 2008 es jubila el catedràtic de Fisiologia, Dr. Eduard Goñalons i Sintes.

El 8 de març de 2009, mor a Madrid el professor Joaquin Camón Urgel. Havia estat el primer professor contractat de la facultat per l'assignatura d'Anatomia.

Març de 2009, es desmunta la balena que hi havia a l'exterior de la Facultat des del 2001.

El 24 de juliol de 2009 s'aprova en Junta de facultat extraordinària el pla d'estudis de Grau en Veterinària.

El 25 de març de 2010 l'ANECA informa positivament sobre la proposta del pla d'estudis de Grau en Veterinària.

El 3 de maig de 2010, la Comissió de Verificació de Plans d'estudis, designada per el Ple del Consell d'Universitats, ressolt la verificació positiva del títol: Grau en Veterinària. Aquest s'implementarà a partir del curs 2010-11.

El 28 de setembre de 2009, la Junta de Facultat extraordinària aprova la memòria del pla d'estudis de Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

El setembre de 2010 s'inicien els primers cursos dels nous graus en Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments.

El 20 de desembre de 2010, en sessió de Junta de Facultat, Reyes Pla Soler (Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Àrea de Tecnologia dels Aliments), és escollida com a degana de la Facultat.

El 13 de març de 2011 mor el professor Lluís Monreal Bosch, creador i responsable de la Unitat de Medicina Equina i del corresponent Servei a l'Hospital.

Amb l'inici del curs 2011-12 desapareix Veterinària Virtual del web de la facultat. El seus continguts es desplacen al Campus Virtual.

El 15 de gener de 2012, mor la professora Mariola Baucells Sánchez, professora de Nutrició Animal, creadora del Servei de Nutrició a l'Hospital Clínic Veterinari.

Febrer de 2012, es desmunta l'estructura de la balena que hi havia a l'exterior de la Facultat degut al seu mal estat de conservació.

El 13 de maig de 2012, mor Berta Juanola Manent, directora des de la seva creació de l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB.

El 9 de setembre de 2012 s’inaugura l’ampliació del edifici d’aules amb la creació de noves aules, laboratoris per pràctiques i una aula d’informàtica.
 
Amb l’inici del curs 2012-13 arriben els primers graduats en Ciència i Salut Animal per la Universitat de Lleida per incorporar-se al tercer curs del Grau en Veterinària i seguir els estudis al nostre centre.
 
El 20 de setembre de 2012, a mig matí, es produeix un incendi focalitzat a la sala dels equips elèctrics de la facultat. Es procedeix al desallotjament immediat de l’edifici, arriben els bombers i en pocs moments es controla la situació 

El 24 de gener de 2014, en sessió de Junta de Facultat, Reyes Pla Soler  (Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Àrea tecnologia dels Aliments), és escollida per un segon mandat com a degana de la Facultat.
 
El 8 d’abril de 2014, es fa oficial l’existència d’un focus d’infecció en oví per Coxiella burnetii, agent causal de la Febre Q, a les granges de la facultat. Alguns estudiants han mostrat signes clínics compatibles; es suspenen temporalment  les pràctiques a les granges.

El 28 d’octubre de 2014, a les 13.00h, es declara foc als laboratoris de Nutrició, a la tercera planta. La facultat és desallotjada, els bombers despleguen els seus efectius i controlen el foc a les poques hores.
 
A primers de novembre de 2014, s’instal·la al vestíbul d’entrada de la facultat una placa amb el tex següent: “En agraïment a tots aquells animals que ens han permès formar-nos com a professionals. Desitjaríem poder retornar-los tot allò que ens varen donar. Els Estudiants de Veterinària”. La iniciativa ha sorgit de les classes de Bioètica que s’imparteixen a primer curs del Grau de Veterinària i ha estat duta a terme pels estudiants amb el suport del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
 
El dia 17 de desembre de 2014, a les 12.00h, es concentren a la porta de la facultat estudiants, membres del PDI i del PAS del centre en senyal de protesta per la proposta d’obertura de noves facultats de Veterinària, tant públiques com privades, a l’estat espanyols i,  en especial, pel que fa a Catalunya la nova titulació de Veterinària a la Universitat de Lleida. La protesta es repeteix, a la mateixa hora, a totes les facultats de l’estat i a organismes relacionats amb la Veterinària

El novembre de 2015 es presenta en públic el Programa de Donació de Cossos Animals a la Ciència. A partir d’una proposta sorgida dels estudiants la facultat, en col·laboració amb l’Hospital Clínic Veterinari, ha assumit la organització i gestió de cadàvers donats pels seus propietaris per a ser utilitzats en les activitats de docència del centre.
 
El QS World University Rankings (by subject) publicat el març del 2016 classifica a la nostra facultat en la posició 21 de tots els centres docents veterinaris del món. Som l'11 d’Europa i la primera de l'estat espanyol.

El 13 de desembre de 2016, en sessió de Junta de Facultat, Maria Teresa Martín Ibáñez (Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Àrea de Fisiologia Veterinària), és escollida com a degana de la Facultat.

Del 5 al 8 de novembre de 2018, la facultat rep la visita de la Comissió avaluadora de la EAEVE

El 16 de desembre de 2019, en sessió extraordinària de Junta de Facultat, Maria Teresa Martín Ibáñez (Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Àrea de Fisiologia Veterinària), és escollida de nou com a degana de la Facultat.

El 13 de febrer de 2020, a les 13.00h, a la sala d’actes de la facultat s’imparteix la xerrada oberta a tot el centre: “El nou Coronavirus de 2019: un problema xinès o un problema global¨, a càrrec de la Dra. Julia Vergara (IRTA-CReSA) i el Dr. Joaquim Segalés, professor de la facultat.

Segons la classificació QS World University Rankings by subject 2020, la Facultat de Veterinària de la UAB es consolida com una de les 50 millors facultats de Veterinària del món, ocupant el lloc 31.

El 20 de març de 2020 s’inicia el tancament domiciliari a tot el país. La docència a la facultat esdevé totalment no presencial, via telemàtica. La mesura s’allargarà tot el segon semestre. Classes, teòriques i practiques i exàmens es duran a terme via digital, no presencial. També es suspenen totes les activitats lúdiques (Animalada, fi de carrera et.). Els laboratoris i serveis de la facultat així com l’Hospital Clínic Veterinari es posaran a disposició i col·laboraran en les diferents tasques de suport a la pandèmia.

El 22 de juny de 2020, la facultat va ser acreditada per la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), organisme reconegut per l’ Associació Europea per l’Avaluació de la Qualitat en l’Ensenyament Superior (ENQA) per avaluar la qualitat dels estudis en veterinària que s’imparteixen a Europa. 

El 2 de juliol de 2020, segons el Global Ranking of Academic Subjects 2020, classificació per matèries feta per l’ARWU (Academic Ranking of World Universities elaborat per la Universitat Jiao Tong de Xangai), la facultat ocupa el cinquè lloc d’una classificació en la qual hi ha un total de 300 centres en l’àmbit de la veterinària.

El curs 2020-21, s’inicia condicionat per les mesures de la pandèmia amb un augment progressiu de les activitats presencials (pràctiques, seminaris, visites i exàmens). Les activitats teòriques es mantenen en format virtual.

El 30 d’octubre de 2020 mor Francesc Puchal i Mas promotor de la creació de la nostra facultat i primer degà (1982-84).

El 12 de maig de 2021, la Fundació CYD ha presentat els resultats de la vuitena edició del Rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d’universitats. La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma ocupa la primera posició en aquest àmbit per tenir més indicadors en el grup de major rendiment relatiu.

El 27 de maig de 2021, el Global Ranquing of Academic Subjects 2021, la classificació per matèries de l’ARWU (Academic Ranquing of World Universities, elaborat per la Universitat Jiao Tong de Xangai), situa la Facultat de Veterinària de la UAB com la setena millor universitat del món en el seu àmbit. 

El curs 2021-22, s’inicia en una situació de casi normalitat, amb augment progressiu de les activitats presencials (teoria, pràctiques, seminaris, visites i exàmens). Es recupera l’Animalada (29 d’abril de 2022). 

L’11 d’octubre de 2021, la UAB pateix un atac informàtic que paralitza i bloqueja tot l’entorn virtual intern i extern. La recuperació i normalització de tots els recursos trigarà més de 6 mesos.