Programa de Donació de Cossos d’Animals a la Ciència

PDCA

 

 

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona ha endegat un programa de Donació de Cossos d’Animals a la Ciència per tal de garantir una docència de qualitat -d’acord amb els estàndards de formació de l’EAEVE- i alhora vetllar per un origen ètic dels animals que són imprescindibles per aquesta docència.
 
Les donacions són del tot voluntàries i en cap cas tenen una contrapartida econòmica. El programa garanteix als donants que els cossos dels seus animals seran tractats amb dignitat i respecte en tot moment.
 
Per raons logístiques i de seguretat, només es poden acceptar animals fins a 30 kg de pes i que estiguin lliures de malalties transmissibles a les persones.
 

Per consultes: programa.dca@uab.cat