Programa de Donació de Cossos d’Animals a la Ciència

PDCA

 

 

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona ha endegat un programa de Donació de Cossos d’Animals a la Ciència per tal de garantir una docència de qualitat -d’acord amb els estàndards de formació de l’EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) - i alhora vetllar per un origen ètic dels animals que són imprescindibles per aquesta docència.
 
Les donacions són del tot voluntàries i en cap cas tenen una contrapartida econòmica ni d’informació (p.e. resultats de necròpsies). El programa garanteix als donants que els cossos dels seus animals seran tractats amb dignitat i respecte en tot moment.
 
Per raons logístiques i de seguretat, només es poden acceptar animals fins a 20 kg de pes i que estiguin lliures de malalties transmissibles a les persones. 

Tampoc es poden acceptar animals atropellats ni amb politraumatismes.

Els animals que vinguin per donació han d’anar acompanyats d’un resum de la història clínica. Els animals que venen de fora de la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la UAB es recolliran a l’edifici de necròpsies, i han d’anar acompanyats pel formulari de donació omplert. Per portar l’animal primer s’ha de concertar cita amb la tècnica del servei de necròpsies al telèfon 935811892 o a l’adreça de correu electrònic: Lola.Perezarrobauab.cat

El programa només està actiu durant el període docent i en l’horari de 10:00 a 15:00.

La incineració de l’animal va a càrrec de la facultat de Veterinària.

Per consultes: programa.dcaarrobauab.cat