Consell assessor Professional en l’àmbit de la veterinària

El Consell Assessor Professional en l’àmbit de la veterinària és un òrgan consultiu i assessorament que dona suport l’equip de direcció de la Facultat de Veterinària. Està format per un màxim de 12 membres, i en conjunt ha de ser una representació dels diferents perfils professionals veterinaris. El servei prestat per aquests membres no està subjecte a cap tipus de retribució per part de la Facultat.
Són funcions del Consell Assessor Professional en l’àmbit de la veterinària:
  • Donar  suport  a  la  funció  de  relació  amb  la  societat,  institucions  públiques,  privades  i  empreses  i Administracions públiques.
  • Posar de relleu nous àmbits emergents en el camp de la veterinària.
  • Facilitar relacions  bilaterals  i  multilaterals  des  de  la  Facultat  de  Veterinària  amb  Administracions públiques, empreses o qualsevol altra institució per aconseguir fites comuns en el marc de l’interès de la professió.
  • Proposar temàtiques que permetin millorar la formació dels futurs veterinaris.
 
COMPOSICIÓ