Oferta de māsters oficials

Llistat dels māsters oficials de la Facultat de Veterināria on s'indica el tipus de māster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Aqüicultura Interuniversitari 25 Presencial
Ecologia Terrestre i Gestiķ de la Biodiversitat Māster Oficial UAB 30 places Presencial.
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Microbiologia Aplicada Māster Oficial UAB 25 places Presencial
Millora Genčtica Animal i Biotecnologia de la Reproducciķ Interuniversitari 20 places
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal Māster Oficial UAB 25 places Presencial
Seguretat Alimentāria Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Māster Oficial UAB 25 places Presencial