Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Veterinària on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Aqüicultura Interuniversitari 25 Presencial
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció Interuniversitari 20 places
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Seguretat Alimentària Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial