Coordinadors de màster

Coordinadors Màster

Zoonosi i una Sola Salut (ONE HEALTH)
Laila Darwich Soliva
93.581.10.46
Laila.Darwich@uab.cat

Qualitat d’Aliments d’Origen Animal
Antonio José Trujillo Mesa

93.581.32.92
Toni.Trujillo@uab.cat

Erasmus Mundus en Ciència de les malaties Infeccioses
Natàlia Majó Masferrer

93.581.45.63
Natalia.Majo@uab.cat

Seguretat Alimentària
María Manuela Hernández Herrero

93.581.14.60
Manuela.Hernandez@uab.cat

Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la reproducció
Armand Sánchez Bonastre

93.581.66.00/93.581.13.98
Armand.Sanchez@uab.cat