Equip de deganat


La Degana i l'Equip de Deganat. La Degana, elegida per la Junta de Facultat, té un mandat de tres anys, i és la responsable de proposar als que seran membres del Equip de Deganat. La Degana exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat amb el suport del seu equip, és responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre i és la representant de la Facultat.  
 

EQUIP

Degana: Maite Martín Ibáñez
  
Secretari i vicedegà d'Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives: Xavier Such
Vicedegana d'Afers Acadèmics i de Qualitat: Ana María Ortuño
Vicedegana d'Economia, Serveis i Infraestructures: Enric Mateu
Coordinadora del Grau de Veterinària: Carmen Díaz-Bertrana Sánchez
Coordinadora de la Titulació de Ciència i Tecnologia del Aliments: Bibiana Juan
Coordinador d'Intercanvis i Relacions Internacionals: Alberto Oscar Allepuz Palau
Administrador de centre: Fernando Kohn