Departaments de la Facultat

Departaments

Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
+34 93 581 37 86
d.bavearrobauab.cat
https://www.uab.cat/ca/biologia-animal-vegetal-ecologia

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i d'Immunologia
+34 93 581 18 39
d.b.cel_lulararrobauab.cat
https://www.uab.cat/departament/biologia-cellular-fisiologia-immunologia/

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
+34 93 581 25 77
d.bioquimicaarrobauab.es
https://www.uab.cat/ca/bioquimica

Departament de Ciència Animal i dels Aliments
7456 (609500301)
d.c.animal.alimentsarrobauab.cat
https://www.uab.cat/ca/ciencia-animal-aliments

Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia
+34 93 581 19 52
d.farmacologiaarrobauab.cat
https://www.uab.cat/ca/farmacologia-terapeutica-toxicologia

Departament de Medicina i Cirurgia Animals
+34 93 581 21 53
d.med.cirurgia.animalarrobauab.cat
https://www.uab.cat/ca/medicina-cirurgia-animal

Departament de Sanitat i Anatomia Animals
+34 93 581 10 91
d.sanitat.anat.animalsarrobauab.cat
https://www.uab.cat/ca/sanitat-anatomia-animals