Bioseguretat

Coordinador de Bioseguretat
Antonio Casamayor Gracia
93.581.12.78 / 93.581.16.49
 Antonio.Casamayorarrobauab.cat

Documentació:

-          Normes Generals de bioseguretat UAB:
1.       Actuació en cas d’emergència (.pdf)
2.       Normes generals de seguretat al laboratori biològic docent (.pdf)
3.       Guia de seguretat per als professors responsables de pràctiques docents (.pdf)
4.       Funcions i responsabilitats en prevenció de riscos laborals (.pdf)
5.       Guies de referència per activitats que es desenvolupen fora del campus  (.pdf)
6.       Manual de bioseguridad en el laboratorio (OMS). 3a edición 2005 (.pdf)
7.       Moodle Fac. Veterinària. SEGURETAT: FORMACIÓ I INFORMACIÓ.  (enllaç)
 
-          Documents Bioseguretat específics de la Facultat de Veterinària
1.       Renta-ulls i vestuari necessari al laboratori (.pdf)
2.       Normes de bioseguretat en el laboratori de malalties infeccioses (.pdf)
3.       Normes de bioseguretat en els laboratoris del departament de Ciència Animal i dels Aliments (.pdf)
4.       Normes de seguretat al Servei de Granges (.pdf)
5.       Normes de seguretat a la Planta de Tecnologia dels Aliments (.pdf)
6.       Normes de seguretat a la Sala de Dissecció (.pdf)
7.       Normes de seguretat a la Sala de Necropsies (.pdf)
 
-          Enllaços externs
                            1.       Vídeos d’interès (enllaç)
                            2.       El Comitè de Bioseguretat de la UAB (enllaç)
                            3.       Seguretat i informació (Moodle Fac. Veterinària) (enllaç)