Comissió innovació docent

Grup d'Innovació Docent

El Grup d'Innovació Docent de la Facultat de Veterinària (InnoVet) és un espai d'intercanvi d'experiències docents entre el professorat.
InnoVet té per objectiu fomentar la implementació de noves metodologies docents als graus de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments mitjançant l'organització de jornades de formació docent pel professorat i projectes d'innovació docent, entre d'altres.
El grup treballa en coordinació amb el Deganat de la Facultat de Veterinària i està obert a tot el professorat de la Facultat.
Podeu consultar els documents al DDD https://ddd.uab.cat/collection/innovet

Coordinador/a d'Innovació Docent
Pol Llonch
93.581.38.33
Pol.Lloncharrobauab.cat