Consell Estudiants i Edifici Estudiants

Consell d'Estudiants


Representació dels Estudiants a la Facultat de Veterinària: el Consell d'Estudiants

Espai: Local exterior darrera bar (V1/127)

e-mail: estudiantsveterinaria.uab@gmail.com

El Consell d'Estudiants de Veterinària ( CEV ) és el principal òrgan representatiu de debat, de coordinació i d'intercanvi d'informació dels estudiants de la Facultat.

D'entre els estudiants membres del CEV es trien els representants a tots els òrgans de govern de la facultat. Els membres del Consell trien un president, la funció del qual és representar els estudiants de la facultat en el Consell d'Estudiants de la Universitat.

Són funcions seves:

-Coordinar la representació dels estudiants en els diversos òrgans de govern de la facultat:

  • Junta de Facultat
  • Comissions de Docència
  • Comissió d'Alumnes i Extensió Universitària
  • Comissió d'Economia i Serveis

-Organitzar activitats adreçades als estudiants, com conferències i xerrades, exposicions, concursos, publicacions, etc.

-Facilitar tota la informació d'interès per a l'estudiant: borses de treball, beques, ajuts, plans d'estudis, etc.

El CEV de la UAB elegeix cada curs cinc alumnes entre els seus membres, formant l'òrgan directiu i nomenant un president. L'òrgan directiu del CEV de la UAB suposa la representativitat dels estudiants de Veterinària.

Des de la Secretaria es treballa per poder coordinar l'activitat dels estudiants en els diferents òrgans de govern, així com per resoldre els problemes que es presentin als alumnes de la facultat durant el curs acadèmic.

Per tal que el Consell continuï funcionant cal la col·laboració i la representació de tots els estudiants.

Dirigiu-vos al Consell per sol·licitar informació o proposar qualsevol activitat que tingueu pensada. Us hi poden ajudar.
 

 

 
Edifici d'Estudiants

És l'espai físic de trobada dels col·lectius i dels serveis per a estudiants, tan socials com culturals. L'edifici disposa de locals per col·lectius, sala d'actes, teatre, cinema, una sala d'assaig, sales de reunió i una sala d'informàtica per a col·lectius.

A l'Edifici hi podeu trobar, entre altres, els col·lectius: Alternativa Estel (AE), Club Alpí Universitari (CAU), Associació Prodisminuïts de la UAB (ADUAB), Erasmus & International Student Network (EISN Barcelona), Joves per l'Alliberament Lèsbic i Gai (JALG) i la Coordinadora d'estudiants dels Països Catalans(CEPC).

I si teniu alguna iniciativa individual, una consulta pedagògica o sobre normatives, podeu posar-vos en contacte amb el programa de Suport a Projectes (projectes.estudiants@uab.es), amb la Unitat d'Assessorament Psicopedagògica (uap@uab.es) o amb el programa d'Assessorament a Estudiants (assessorament.estudiants@uab.es).

Per qualsevol altre informació, poseu-vos en contacte amb el Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants per correu electrònic: punt.serveis@uab.cat, o a través del web: http://laxarxa.uab.es.