Comissió d'Igualtat

Comissió Igualtat

Les funcions de la Comissió d’Igualtat són: 
- Coordinar la implementació i el seguiment del Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Veterinària. 
- Vetllar per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d'igualtat de la Universitat en el centre.
- Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Veterinària apliquin les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Presentar un informe anual sobre les polítiques d’igualtat a la Junta de la Facultat de Veterinària. 
- Valorar iniciatives en polítiques d’igualtat que sorgeixin a la Facultat. 
- Aplicar les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Altres que li pugui encomanar la Junta de Facultat en l'àmbit de les polítiques d’igualtat.

 

Composició de la Comissió

  • Per una persona en representació de l’alumnat dels Postgraus de la facultat: