Comissió d'Igualtat

Comissió Igualtat

Les funcions de la Comissió d’Igualtat són: 
- Coordinar la implementació i el seguiment del Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Veterinària. 
- Vetllar per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d'igualtat de la Universitat en el centre.
- Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Veterinària apliquin les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Presentar un informe anual sobre les polítiques d’igualtat a la Junta de la Facultat de Veterinària. 
- Valorar iniciatives en polítiques d’igualtat que sorgeixin a la Facultat. 
- Aplicar les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Altres que li pugui encomanar la Junta de Facultat en l'àmbit de les polítiques d’igualtat.

 

Comissió d’Igualtat

Membres nats:

Representant Polítiques Igualtat de la Facultat: Manel López Béjar, degà

Membres escollits per la Junta de Facultat:

Professorat

  • Dept. de Medicina i Cirurgia Animals: Txus Palomo, suplent: Dolors Fontdevila
  • Dept. de Sanitat i d’Anatomia d’Animals: Víctor Nacher, suplent: Ana Carretero
  • Dept. de Ciència Animal i dels Aliments: Josepa Plaixats, suplent: Pedro Rodríguez
  • Unitats Departamentals: Anna Genescà, suplent: Maria Constenla

Alumnat

  • Grau en CTA: Ruth Valderrama 
  • Grau en Veterinària: Emma R. Cortals
  • Postgrau: vacant

Personal d’Administració i Serveis

  • Anna Mª Morist
  • Sandra Martínez