Comissió d'Igualtat

Comissió Igualtat

Les funcions de la Comissió d’Igualtat són: 
- Coordinar la implementació i el seguiment del Pla d’acció en matèria d'Igualtat de la UAB a la Facultat de Veterinària. 
- Vetllar per garantir el correcte desenvolupament del marc normatiu i de les polítiques d'igualtat de la Universitat en el centre.
- Vetllar perquè la resta de comissions de la Junta de la Facultat de Veterinària apliquin les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Presentar un informe anual sobre les polítiques d’igualtat a la Junta de la Facultat de Veterinària. 
- Valorar iniciatives en polítiques d’igualtat que sorgeixin a la Facultat. 
- Aplicar les mesures del pla les quals són competència seva. 
- Altres que li pugui encomanar la Junta de Facultat en l'àmbit de les polítiques d’igualtat.

 

Composició de la Comissió

 • Per 4 representants del professorat que imparteixin docència a la facultat: un o una de cada departament amb docència majoritària al centre i un o una representant de les unitats departamentals:
  • M. Teresa Paramio Nieto
  • Martí Pumarola Batlle
  • Ana Carretero Romay
  • Anna Puigdemont Rodríguez
 • Per un o una estudiant/a de cada grau:
  • Mònica Chavarria (Grau en Veterinària)
  • Queralt Giralt (Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Per una persona en representació de l’alumnat dels Postgraus de la facultat:
  • Anna Gil Ramos
 • Per dues persones en representació del Personal de l’Administració i Serveis:
  • Esther Alòs García
  • Ester Blasco Ortega