Ponències de la jornada:

Evoluzoo
 
INTRODUCCIÓ

Com qualsevol altre ens, els zoològics han anat evolucionant a mesura que ho ha fet també el pensament de l’ésser humà i la seva percepció sobre l’entorn que l’envolta. Si bé als seus inicis els zoològics eren espais merament dedicats a l’exhibició d’animals salvatges, molt aviat es va fer palès el seu paper educatiu en promoure l’interès del públic en general pel coneixement del món natural. El canvi de la percepció de la societat envers els animals, que deixen de ser concebuts com mers instruments al servei de l’ésser humà per passar a ser considerats éssers vius als quals s’ha de respectar i cuidar, així com el creixent interès científic per la fauna salvatge, van ser claus en l’evolució d’aquests espais.

Per una banda, la preocupació pel benestar dels animals allotjats va portar que els zoològics remodelessin les seves instal·lacions, substituint les gàbies per espais que reproduïssin les condicions de l’hàbitat natural de les diferents espècies. Per altra banda, van començar a desenvolupar estudis dirigits a aprofundir en el coneixement d’aquestes espècies: fisiologia, pautes de comportament, malalties i el seu tractament. Amb el temps es van anar implicant en programes de conservació d’espècies en perill d’extinció, però no ha estat fins ara quan, degut a la major conscienciació de la població sobre els efectes del canvi climàtic i el seu impacte en el manteniment de la biodiversitat, s’ha fet palès el paper dels zoològics en l’àmbit de la conservació del món natural.

Els zoològics continuaran evolucionant a mesura que vagi evolucionant el pensament i la perspectiva que té l’ésser humà de l’entorn que l’envolta. L’objectiu de la present jornada és abordar, des de la perspectiva científica, els principals aspectes que en el context actual marquen el camí a seguir per a continuar amb aquesta evolució: consideracions ètiques, manteniment del benestar animal, funció pedagògica, funció com a centres d’investigació sobre la vida salvatge i participació en el manteniment de la biodiversitat.

La funció dels zoos en un món canviant

  • Javier Almunia, president d’AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios)

01 La Funció Dels Zoos En Un Món Canviant

Aspectes ètics dels zoos

  • Peter Sandoe, professor de Bioètica del Department of Veterinary and Animal Sciences, University of Copenhaguen

02 Aspectes ètics dels zoos

Benestar animal als zoos

  • Xavier Manteca, catedràtic del Dept. de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària de la UAB

03 Benestar animal als zoos

Preguntes dels assistents (1a part)

04 preguntas (1)

La funció dels zoos en la conservació, una perspectiva veterinària

  • Hugo Fernández, cap dels Serveis Veterinaris del Zoo de Barcelona
  • Miguel Ángel Quevedo, veterinari del Zoobotánico Jerez

06 La funció dels zoos en la conservació, una perspectiva veterinària

Preguntes dels assistents (2a part)

07 preguntas (2)