Comissió d'Estudiants

Les funcions de la Comissió d’Estudiants són:
· Revisar les necessitats procedents del col·lectiu d’estudiants i donar-hi solució.
· Rebre i difondre entre l’alumnat tota la informació existent referent a beques i ajuts.
· Dur a terme les tasques d’organització i extensió cultural universitària que siguin interessants per a la Facultat.
· Col·laborar amb organitzacions d’estudiants estatals i internacionals.
· Altres funcions que li pugui atorgar la Junta de Facultat.

Composició de la Comissió d’Estudiants

MEMBRES NATS

Francesc Xavier Such Martí                   Secretari i vicedegà d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives
 
Membres escollits per la Junta de Facultat:
 
Alumnat
 

Alejandro Ferigle Consell d’Estudiants (Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
Marina Tortadés Consell d’Estudiants (Grau de Veterinària)
Sònia Godoy Consell d’Estudiants (Grau de Veterinària)
Álvaro Carrillo Associació IVSA
Jordi Albets  Associació GEAC
Irene Oses Associació AVAFES
 
Professorat
 
Marc Navarro Beltrán
Elena Albanell Trullas

PAS
 
Vicenç Allué Blanch