Condicions

Condicions i normes d’ús

Informació

La Facultat de Veterinària disposa d’un ampli ventall d’espais dedicats a l’activitat docent, així com per a la realització de cursos, seminaris, reunions i altres activitats que el vostre departament i empresa pugui necessitar: aules, seminaris, sala d'actes, sales de reunions, aules d’informàtica i laboratoris. Tots els espais estan dotats de canó de projecció, pantalla, ordinador i wifi.
 
La reserva inclou l’espai i l'equipament, així com el suport de personal per iniciar l’activitat. El client s’haurà de fer càrrec de la recepció, atenció al públic, lliurament de documentació i control d’entrada de l’activitat. En el moment de finalitzar l’acte l’espai haurà de quedar lliure de material i cartells. En cas que s’hagi de fer algun muntatge previ a l’espai, aquest temps s’haurà d’incloure dins la reserva prèvia. El servei de restauració o càtering serà a càrrec de l’organitzador.

Les condicions de lloguer d’aquests espais seran aplicables per a activitats que es realitzin en horari d’obertura de l’edifici (de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores). Fora d’aquest horari i festius s’hauran d’afegir les despeses de personal, climatització i neteja.

Les tarifes de preus són vigents per curs acadèmic, és per això que els pressupostos es podran incrementar una vegada actualitzada la tarifa (entre setembre i octubre).