Sostenibilitat

Grup de millora de Veterinària

El GMV està format amb personal de la Facultat de Veterinària (PDI i PAS), una persona de l’Àrea d’Arquitectura i altra de l’Oficina de Medi Ambient.
Aquest grup es reuneix de forma anual amb la finalitat de recollir les aportacions i millores per a la sostenibilitat de l’edifici i vetllar per tal que aquestes, en coordinació amb l’Àrea d’Arquitectura i l’Oficina de Medi Ambient,  es duguin a terme.