Estructura administrativa

Estructura administrativa

Estructura administrativa bàsica per a donar servei al desenvolupament de la docència homologada i la recerca bàsica de l'àmbit.

L'Administració de Centre és responsable de l'administració dels serveis universitaris, del personal d'administració i serveis i de la gestió del pressupost de l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

L'administrador/a de Centre no podrà tenir encomanades funcions docents ni de recerca.

 
Administració de Centre
Administrador de Centre: Fernando Kohn
Secretària: Carmen López López
93 581 12 97
ad.veterinariaArrobauab.cat
 
Suport Informàtic i Multimedia
Responsable: Pere Roca
93 581 14 49
sid.veterinariaArrobauab.cat
 
Gestió Acadèmica
Responsable: Esteban Alcántara
  93 581 12 94         
Horari: 10:00 a 13:00 i 15:15 a 16:45 Juliol i Agost 10:00 a 13:00
  ga.veterinariaArrobauab.cat

Gestió Econòmica
  93 581 14 62
  ge.veterinariaArrobauab.cat
 
Suport Logístic i Punt d'Informació de Veterinària
Responsable: Simón Navarro
  93 581 12 98
 
Biblioteca
Responsable: Vicenç Allué
  93 581 25 45

La Facultat de Veterinària està oberta tots els dies laborables des de les 8.30 fins a les 21 h. En els períodes festius com Nadal, Setmana Santa i durant el mes d’agost els serveis romandran tancats.

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic com a punt d’informació i fer servir les aules d’informàtica d’ús lliure en aquesta franja horària.