Eleccions

Eleccions representants a la Junta de Facultat de Veterinària

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat i per acord de la Junta de Facultat, ha convocat amb data 5 de març de 2018 eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat. La votació es farà pel sistema de vot electrònic.

En aquestes eleccions, es renoven tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat); sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); sector C (estudiants de grau i postgrau) i sector D (personal d'administració i serveis).CENSOS ELECTORALS
Podeu consultar aquí a partir del 6 de març el cens provisional. Us recordem per accedir a la consulta cal que cada usuari s’identifiqui amb els seu NIU i CONTRASENYA.
Podeu fer les reclamacions al cens per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Veterinària fins el 12 de març:
dg.veterinariaarrobauab.cat


CANDIDATURES 
Presentació de candidatures: del 7 al 19 de març

•    Proclamació provisional de candidatures: 20 de març
•    Reclamacions: 20 i 21 de març dg.veterinariaarrobauab.cat
•    Candidatures definitives: 22 de març

VOTACIÓ
Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica en el termini següent:
de les 10 hores de l’11/04/2018 a les 13 hores del 12/04/2018.

En el següent enllaç de la seu electrònica de la UAB Presentació reclamacions als resultats provisionals de les eleccions:
Els dies 16 i 17 d’abril