Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Veterinària on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial.
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial