Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Matrícula Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Estudiants de nou ingrés al màster

Modalitats de matrícula:

 1. Automatrícula (forma de matrícula preferent). No cal desplaçar-se físicament a la UAB
 2. Matrícula presencial a la Gestió Acadèmica (únicament quan l’automatrícula no sigui possible). Per a realitzar-la és imprescindible demanar cita prèvia (es pot sol·licitar amb 15 dies d’antelació).

Calendari de matrícula

 • Juliol: del 25 al 28 (automatrícula)
 • Setembre: del 16 al 20 (automatrícula i matrícula presencial)

Per poder matricular-se caldrà haver presentat tota la documentació d’accés al màster (inclosa la legalització). La podeu avançar per correu electrònic i en el moment que vingueu a la Facultat haureu de presentar els originals.

Passos a seguir per matricular-se:

ABANS DE LA MATRÍCULA

 1. Verificació de la documentació d’accés al màster

 Des de Gestió Acadèmica verificarem si has presentat tota la documentació necessària, informant-te de forma personalitzada. En el cas que disposem de tota la documentació et donarem cita perquè et puguis matricular en línia

 • Si us heu preinscrit al màster sense haver finalitzat el grau (admesos de forma condicional a l’obtenció del títol). Abans de l’automatrícula ens heu d’enviar còpia escanejada del diploma o certificat que acredita que sou graduats/des. L’escaneig ha de ser de qualitat, que permeti revisar el document en detall.
 • Si el vostre títol previ és expedit per un país que no pertany a la Unió Europea, cal que aporteu còpia dels documents legalitzats (per via diplomàtica o postil·lats si és el cas) per e-mail abans de la matrícula.                                  

IMPORTANT !! Quan t'incorporis presencialment a la UAB, hauràs de presentar tota la documentació d'accés al màster original (amb signatures i segells originals), per poder-la contrastar amb la que has aportat en el moment de la preinscripció. La documentació haurà d'estar legalitzada si està expedida per un país que no pertany a la Unió Europea. La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació que has aportat escanejada en el moment de la preinscripció i admissió. Has de sol·licitar cita prèvia per aportar aquesta documentació de forma presencial.

Si la documentació d'accés permet la verificació en línia (a través de signatura amb certificat digital reconegut i / o codi CSV no cal que la aportacions de forma presencial).
Per als estudiants que es matriculin de forma presencial, la verificació de la documentació es realitzarà en el mateix moment de la matrícula.

 1. Entrevista prèvia a la matrícula amb el coordinador del màster.

Per matricular-se d'un màster és obligatori realitzar una tutoria prèvia amb el coordinador. T'has de posar en contacte amb el Dr. Toni Trujillo (toni.trujillo@uab.cat), per a concertar una entrevista.

Tant si tens previst matricular-te de forma presencial o amb automatrícula, has de fer l'entrevista prèvia amb el coordinador.

Quan et posis en contacte amb el coordinador, has enviar per correu electrònic l'imprès de matrícula emplenat i signat (abans de l'entrevista).

El coordinador revisarà les assignatures que matricularàs (signant l'imprès de matrícula de forma digital). Aquest document és obligatori per poder matricular-se, el mateix coordinador l'enviarà directament a la Gestió Acadèmica després de l'entrevista.

 1. Cita d’automatrícula

Si tot està correcte, des de la Gestió Acadèmica t'enviarem cita personalitzada (dia i hora) per automatricular-te.

REALITZAR LA MATRÍCULA

OPCIÓ A: AUTOMATRÍCULA DES DE CASA

 1. Tenir a mà el número NIU + password amb el que vau registrar la sol·licitud de preinscripció al màster. Si no ho recordeu ho podeu consultar al web sia.uab.es  - Gestió de paraules de pas.
 1. Tenir a mà les dades bancàries (compte bancari o tarja de dèbit/crèdit) i decidir com voldreu pagar la matrícula. Consulteu totes les modalitats de pagament de la matrícula. Us destaquem les següents:
 • Càrrec a compte bancari: si es fa servir aquesta forma de pagament es pot pagar la matrícula en un termini o en tres.IMPORTANT: només es pot pagar la matrícula amb un compte de l’estat espanyol o situat a l’espai SEPA (Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa). Si sou estudiants extracomunitaris no podeu abonar la matrícula amb un compte bancari de fora de la Unió Europea.
 • Targeta de crèdit o dèbit: (opció recomanada pels estudiants extracomunitaris). Implica pagar tota la matrícula d’un cop (1 termini). IMPORTANT!! Reviseu el límit per pagar amb tarja bancària.
 • Si sou beneficiaris d’una beca que assumirà el cost de la vostra matrícula (ex: PRONABEC, BECAL, CEIBA...) us heu de posar en contacte amb la gestió acadèmica abans de matricular-vos i us explicarem com procedir.
 1. Connectar-vos a l’aplicatiu de matrícula.

https://sia.uab.es -  Matrícula i Expedient -- Automatrícula de la resta d'estudiants de grau i d'estudiants de màster

Heu d’anar avançant en les diferents pestanyes.

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada: el primer dia que vingueu presencialment a la UAB heu de portar els documents originals.

OPCIÓ B: MATRÍCULA PRESENCIAL A LA GESTIÓ ACADÈMICA

Formalització de la matrícula: Gestió Acadèmica el dia i hora que hagueu reservat a través de la cita prèvia (entre el 13 i el 23 de setembre). Es pot sol·licitar cita amb 15 dies d’antelació. En aquest cas, heu d’aportar tota la documentació requerida de forma presencial.

DESPRÈS DE LA MATRÍCULA:

Un cop matriculat, has recollir de la carpeta d'estudiant, l'agenda i les ulleres de seguretat al Punt d'Informació i Suport Logístic (consergeria) de la Facultat (entrada).

Finalment, has de gestionar la targeta d'estudiant. Pots consultar les instruccions sobre com fer-ho a la nostra pàgina web. No cal lliurar una fotografia impresa per a la tramitació del carnet d'estudiant. Els estudiants amb la targeta de la UAB vigent no cal que la renovin.

 

  

 

Estudiants de la UAB

Informació per a estudiants que ja s’han matriculat anteriorment

 1. Has de tornar a fer la tutoria amb el coordinador del màster. T'has de posar en contacte per correu electrònic amb el coordinador del màster (Toni.Trujillo@uab.cat). Li has d’enviar l’imprès de matrícula omplert (abans de l’entrevista).
 1. El coordinador revisarà les assignatures que matricularàs (signant l’imprès de matrícula de forma digital). Aquest document és obligatori per a poder-se matricular, el propi coordinador l’enviarà directament a la Gestió Acadèmica després de l’entrevista.
 1. Per als estudiants estrangers no comunitaris, cal aportar original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos des del moment de la matrícula per lliurar el document. 

Avisos importants

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada: el primer dia que vinguis presencialment a la UAB, has de portar la documentació original.

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar la documentació que la acrediti pel mitjà que s’indiqui a la fitxa web del teu màster (correu electrònic, formulari de documentació o altres).

En quin cas cal aportar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

 • Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).
 • Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.
 • En la resta de casos, cal portar o enviar a la gestió acadèmica la documentació que acrediti la gratuïtat o bonificació

Posteriorment, abans del 8 de novembre, cal lliurar a la gestió acadèmica, presencialment o per correu certificat, l'original o una còpia compulsada.  En cas que no s'hagi presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar el preu de la matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

 • La documentació acreditativa d’una bonificació o descompte s’ha d’avançar a través del formulari de documentació de la teva gestió acadèmica abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la gestió acadèmica abans del 8 de novembre.
 • Resta de documentació (documentació SEPA, documentació d’accés que no s’hagi presentat amb anterioritat, assegurança majors 28 anys...): El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre de 2024.

Si ets estudiant de nou accés:

1. Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

2. Document d'identitat:

 • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
 • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original i fotocòpia del passaport o del document identificatiu del seu país, vigent en el moment de la matrícula, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
 • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposen del TIE, tenen un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
 • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. Cal tenir en compte que l'autorització d'estada concedida als i les estudiants estrangers no equival a la condició de residents, només els i les estudiants amb residència a la UE gaudiran de l’exempció del recàrrec de preus extracomunitaris.

3. Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar a través de formulari habilitat amb aquesta finalitat per correu electrònic a la gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

La matrícula també es pot pagar amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament s’ha de fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca han de pagar obligatòriament la matrícula per domiciliació bancària per tal que se’ls pugui reintegrar l’import de la beca si s’escau. 

4. Títol d’accés: Abans del 15 de desembre has de presentar a la gestió acadèmica l’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.

5. Certificat d’estudis: Aquest document es pot enviar per correu electrònic en format digital, sempre i quan tingui un codi segur de verificació (csv) o bé es pot enviar per correu postal o presentar a la gestió acadèmica abans del 15 de desembre. El certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, ha d’incloure el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

En cas d’estudiants que estiguin a l’estranger poden enviar la còpia compulsada o legalitzada de la documentació i les corresponents traduccions, si s’escau, per correu postal o missatgeria a la gestió acadèmica.

6. En cas de tenir 28 anys o més cal presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil i que sigui vàlida a l’Estat Espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB

7. Número d’afiliació a la Seguretat Social. En el procés de matrícula es pot omplir el camp NUSS (número d’afiliació a la Seguretat Social). No és imprescindible indicar-lo ni cal presentar posteriorment cap documentació. No obstant, abans de fer qualsevol estada de pràctiques hauran de facilitar aquesta dada a la gestió acadèmica.

8. En algunes assignatures o graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.

9. Documentació que acredita una bonificació o gratuïtat.

Consulta els descomptes de matrícula

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2024-2025 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya

No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.

Títol de família nombrosa expedit per altres comunitats autònomes

Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula.

Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.

10. En cas que la teva matrícula sigui presencial i no la puguis fer personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. 

11. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ja has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:

Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.

Preu:

27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2024-2025.
82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2024-2025.

Crèdits:

60 ECTS