Màster oficial en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Admissió Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Documentació per a l'admissió

- Certificat Acadèmic Oficial dels estudis previs realitzats que donen accés al màster (obligatori).

- Títol dels estudis previs que dónen accés al màster (Obligatori, no obstant si et preinscrius abans de finalitzar el grau, no cal aportar aquesta documentació a la preinscripció, però si l'hauràs de portar obligatòriament abans de la matrícula).

- Currículum vitae (obligatori)

- Còpia del DNI / Passaport (obligatori)