Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Admissió Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

  1. Certificat Acadèmic Oficial dels estudis previs realitzats que donen accés al màster (obligatori). No són vàlides impressions d'expedient acadèmic. Cal adjuntar un certificat acadèmic degudament signat i segellat.
  2. Títol dels estudis previs que dónen accés al màster (obligatori, no obstant si et preinscrius abans de finalitzar el grau, no cal aportar aquesta documentació a la preinscripció, però si l'hauràs de portar obligatòriament abans de la matrícula).
  3. Currículum vitae (obligatori).
  4. Còpia del DNI / Passaport (obligatori)