Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Pla d'estudis Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

L'estudiant de màster abordarà l'elaboració i defensa d'un treball de fi de màster (TFM).

El TFM tindrà un caràcter integrador de coneixements adquirits en la resta de mòduls que composen el màster i haurà d'abordar un tema directament relacionat amb la millora, la gestió i / o el control de qualitat en matèries primeres o en aliments processats d'origen animal.

El TFM, que es podrà realitzar al llarg de tot el curs acadèmic, es concretarà en tres etapes:

1. Etapa de planificació. L'alumne, després d'una breu etapa de documentació preliminar i assessorat pel seu director / tutor / s, formalitzarà l'objectiu del TFM i dissenyarà un pla d'activitats que serà explicat de forma oral al comitè d'avaluació durant la sessió d'avaluació preliminar que es realitzarà abans que l'estudiant iniciï les seves activitats.

2. Etapa de desenvolupament. L'alumne abordarà la realització del seu TFM d'acord amb el pla de treball establert.

3. Etapa de defensa. L'alumne elaborarà una memòria escrita del treball realitzata que serà presentada i defensada de forma oral davant el comitè d'avaluació en sessió pública.

El TFM podrà ser d'índole:

1. Experimental (p. Ex., Treball de recerca).

2. Aplicativa (p. Ex., Gestió de qualitat, desenvolupament de nous productes, etc.).

3. Bibliogràfica (p. Ex., Sobre temes d'actualitat o futures tendències).

El TFM es podrà realitzar en:

1. Instal·lacions del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB (planta pilot i / o laboratoris).

2. Altres centres de la UAB.

3. Altres institucions, entitats i centres públics o privats.

4. Empreses del sector Agroalimentari.

Els grups de recerca de la Facultat de Veterinària de la UAB que proposen ofertes de TFM són els següents:

Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Grup de Tecnologia dels Aliments (CERTA-UAB)

Grup de recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització i Grup de Recerca en Remugants
 
Grup de Recerca en Nutrició, Maneig i Benestar Animal 

 


Normativa del TFM

Consulta els TFM realitzats en cursos anteriors