MÓster oficial en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Oferim els coneixements professionals que demanen les empreses relacionades amb la producció d'aliments d'origen animal

 • MÓster Oficial UAB
 • CrŔdits: 60 ECTS
 • Inici de curs 29/09/2020
 • Inici de la preinscripciˇ 10/01/2020
  Veure el calendari
 • Places: 25 places
 • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: CastellÓ (100%).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de VeterinÓria

El màster de Qualitat en Aliments d'Origen Animal recull i proporciona continguts globalitzadors sobre control, avaluació i millora de la qualitat i seguretat alimentàries però circumscrivint-se a aliments d'origen animal i conjuminant de forma original un enfocament integral que contempla accions des de la granja al consumidor, l'ús d'eines transversals i de tècniques/metodologies emergents que permeten d'una banda millorar la qualitat al llarg de tota la cadena de producció d'aliments, així com innovar i desenvolupar nous productes i processos com a font continua de millora de la qualitat. En aquest sentit, el màster cobreix necessitats reals de la societat en l'àmbit agroindustrial i alimentari que no es veuen ateses pels màsters existents, fent-ho a més des d'un enfocament integrador i transversal que és cada dia més important en la societat actual.

Sortides professionals

En quant a les sortides professionals, la perspectiva globalitzadora que proposa aquest màster permetrà als egressats seguir diverses alternatives a l'hora de decidir la seva sortida professional. La formació adquirida pretén estar especialment dirigida a cobrir les demandes d'empreses privades o institucions públiques relacionades directa o indirectament amb la producció d'aliments d'origen animal. Aquestes empreses o institucions podran ser tant empreses relacionades amb la producció primària d'aliments (per exemple, empreses agrícoles i/o ramaderes, associacions de ramaders, empreses relacionades amb la producció de matèries primeres per a l'alimentació del bestiar, amb la producció d'additius zootècnics…), com a empreses dedicades a la producció i/o transformació d'aliments a nivell industrial (indústria de producció i transformació d'aliments d'origen animal tals com càrnies, làcties i formatgeres, productes de la pesca, ous i ovoproductes, i les indústries d'additius i ingredients així com les distribuïdores, etc.).

Algunes de les activitats que podran exercir els titulats d'aquest màster seran:
 • Gestió dels sistemes de producció d'aliments.
 • Millora i administració de la qualitat al llarg de tota la cadena de producció.
 • Implantació de sistemes de qualitat en la indústria agroalimentària.
 • Assessorament tècnic a empreses agropecuàries i indústries agroalimentàries.
 • Gestió comercial.
 • Disseny de nous aliments o millora dels mateixos mitjançant diferents actuacions en la producció primària i en la indústria agroalimentària.
 • Recerca i desenvolupament de nous processos.
 • Activitats de R+D+i en general.

PrÓctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del MÓster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal Accedir a l'apartat de El mÓster en xifres