Recerca

Grups de Recerca

El grup de recerca "Agricultura, ramaderia i alimentació en la globalització" inclou investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​del Departament de Ciències Animal i Alimentàries, per analitzar de forma sistemàtica i multidisciplinar els models i les polítiques relacionades amb la producció d'aliments (agricultura, ramaderia i pesca). des de les seves arrels fins a les seves conseqüències ambientals, socials i de salut, incloent el seu comerç, distribució i consum, així com les seves possibles alternatives.
L'objectiu final és obtenir informació de valor científic i, alhora, d'interès per a la societat en general i, en particular, per a organitzacions de productors, grups de consumidors, moviments socials i NGOS, així com la resta de components implicats en el desenvolupament rural i la cadena alimentària .
Aquesta investigació hauria de generar propostes que permetin obtenir recursos alimentaris adequats i suficients (quantitativa i qualitativament), tenint en compte les tradicions culturals de cada població i assegurant una vida satisfactòria i digna d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
blog: http://blogs.uab.cat/arag/
Investigador Principal: Dr Francesc Xavier Such  ( Xavier.Such@uab.cat)

Aquest grup es centra en la reproducció animal aplicada des de la seva fundació, el 1989. Els nostres esforços solen basar-se tant en la caracterització de les races autòctones com en la gestió dels recursos genètics animals, mitjançant l'aplicació de plataformes de genètica molecular avançada i bioinformàtica avançada. Aquest equip de recerca ha participat en 173 articles científics en revistes de repàs i ha dirigit 18 estudiants de doctorat entre els anys 2009-2013.
Investigador Principal:  Dr Armand Sanchez ( Armand.Sanchez@uab.cat)

El grup de recerca "producció d'embrions in vitro en petits remugants" ha estat duent a terme aquest projecte durant els últims vint anys amb un enfocament principal en l'estudi de la competència dels oòcits per al desenvolupament embrionari.
Les metodologies desenvolupades convencionalment en el nostre laboratori són les relacionades amb la FIV (fertilització in vitro) i ICSI (injecció d'espermatozoides intracitoplásmicas), criopreservació d'embrions i gàmetes i avaluació de la qualitat dels embrions.
Investigador Principal:  Dr María Teresa Paramio  ( Teresa.Paramio@uab.cat)

El Grup de Recerca Consolidat "Gestió de Nutrició i Benestar Animal" pretén contribuir amb la investigació fonamental i aplicada al desenvolupament del sector productiu. En particular, desenvolupa una investigació sobre la producció d'aliments per a animals (carn, llet i ous) d'una manera econòmica, social i mediambientalment sostenible, saludable i segura per als consumidors, considerant sempre aspectes de benestar animal exigits per les demandes dels consumidors i la legislació de la Unió Europea. El grup té una estructura sòlida i equilibrada i està formada per 13 doctors que treballen en tres àrees principals: rumiants, monogastrics i benestar i benestar dels animals. El grup participa regularment en projectes competitius i investigacions finançades per empreses.
Investigador Principal:  Dr Sergio Calsamiglia  (Sergio.Calsamiglia@uab.cat )

El Grup de Recerca en Remugants (G2R) és un grup interdisciplinari format per investigadors, estudiants de postgrau i tècnics que apliquen els seus coneixements coordinats sobre fisiologia, nutrició, genètica, economia i ecologia per a l'estudi dels processos biològics, tècnics i socioeconòmics que condicionen l'eficiència i la sostenibilitat de granges ramaderes remugants.
Les activitats G2R se centren en projectes de recerca competitiva nacionals i internacionals, contractes d'estudi de serveis i investigació aplicada per a institucions, empreses privades i públiques, i en assessorament, formació i transferència de coneixement al sector ramader. Una primera prioritat per al G2R és la implementació de noves tecnologies per afrontar els requisits actuals de recerca i producció del bestiar.
El G2R va ser concedit, des del 2002 fins a l'actualitat (2002-04, SGR0198; 2005-08, SGR0691; 2009-13; 2014-16, SGR1622), per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat com a prova de la seva qualitat científica i la productivitat.
Les línies de recerca actuals de G2R s'organitzen d'acord amb les seves unitats estructurals, i són:
1) Recursos Forestals i Medi Ambient Natural
·      Ramaderia com a eina per a la gestió de la terra
·      L'acumulació de carboni en els ecosistemes de pasturatge
·      Canvi Global i restauració de pastures canviades en bosc
·      Ramaderia ecològica
·      Ingesta voluntària d'alimentació, ecologia tròfica i aversió alimentària condicionada
2) Sistemes de Producció i Qualitat del Producte
2.1) Sistemes de producció de remugants
·      Freqüència de munyiment i transició de lactants a estratègies de munyir per millorar la qualitat de vida agrícola
·      Adaptació del canvi climàtic dels remugants i estratègies contra l'estrès tèrmic
2.2) Efectes de la nutrició animal i millora de la qualitat del producte
·      Els efectes de la nutrició en les vaques, les ovelles i les cabres de la llet generen una composició
·      L'ús d'additius alimentaris per produir 'aliments funcionals' d'origen animal
·      Anàlisi i traçabilitat de la qualitat dels productes animals mitjançant espectroscòpia d'infraroig proper (NIRS)
3) Registre de resultats i gestió de finques
·      Ús de biomarcadors i dispositius d'identificació electrònica en animals de granja
·      Gravació automàtica del rendiment i traçabilitat del bestiar
·      Gestió tècnica i socioeconòmica de les explotacions ramaderes
4) Conservació i millora genètica de les races locals i en perill de Catalunya
·      Noves eines i plans per a races locals (boví de 'Albera' i 'Bruna dels Pirineus', i ovelles de carn 'Ripollesa'
·      Desenvolupament i optimització de mètodes d'avaluació genètica per a reproductors (BLUP, selecció genòmica)

Investigador Principal: Dr Gerardo Caja  ( Gerardo.Caja@uab.cat)

Des dels seus inicis aquest grup de recerca té la doble finalitat de desenvolupar recerca de qualitat en l'àrea de Ciència i Tecnologia d'Aliments i la transferència d'aquest coneixement a la societat. Així el nostre grup s'ha posicionat com un referent en l'àmbit de la tecnologia alimentària a Espanya, amb un pes que supera la seva mida.
La nostra expertesa d’I+D es configuren al voltant d’àrees d’especialització en els àmbits:

a)      Noves tecnologias: La línia fonamental de treball del nostre grup de recerca és la aplicació de noves tecnologies, nanotecnologies i tecnofuncionalitat, per a la millora de la qualitat, el valor nutritiu dels aliments i el disseny i la producció d’aliments funcionals. Entre aquestes noves tecnologies cal destacar les principals línees de treball del grup com la línea d’alta pressió isostàtica (HHP), la línea d’alta pressió homogeneïtzació (UHPH), la línia d’Ultraviolat-C (línía de recent incorporació), i la línea de tractaments tèrmics. 
b)      Sensors: La línia de recerca de sensors de fibra òptica se centra en el desenvolupament de tecnologies de sensors òptics nous per al monitoratge i control de processos alimentaris en línia. En l'actualitat s'estan desenvolupant diferents tecnologies de sensors òptics en línia. Representa una àrea d’innovació tecnològica aplicada continua, de gran interès científic i industrial.  
c)       Seguritat Alimentària: En aquesta línia de treball es valora l’eficàcia dels tractaments tecnològics clàssics i emergents en la inactivació permanent dels perills biològics presents en els aliments, especialment bactèries patògenes i paràsits de transmissió alimentària, avaluant especialment la seva capacitat de recuperació durant la vida útil dels aliments.  
d)       Aliments per a intoleràncias i al·lèrgies: La línia pretén la recerca i desenvolupament de nous processos i matèries primeres que permetin el desenvolupament d’aliments aptes per a persones amb intoleràncies i al·lèrgies, de bona qualitat (sensorial i nutricional).    

Investigador principal: Dr. Buenaventura Guamis López (Buenaventura.Guamis@uab.cat)