Màster oficial en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció

El programa aporta una formació sòlida en les matèries bàsiques indispensables en què es recolza la millora genètica animal

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 120 crèdits.
  • Places: 20 places
  • Preu: Consulteu la universitat coordinadora.

Aquest màster és biennal i no obrirà la preinscripció per al curs 2021-2022.

Els models ramaders futurs s'han de fonamentar en la sostenibilitat, en el marc de sistemes de producció competitius i respectuosos amb el benestar dels animals.

La millora genètica animal no només contribueix a la sostenibilitat de les produccions i incrementa la seva rendibilitat, sinó que permet a través de les noves tecnologies millorar la seva eficiència i adaptar-les a la demanda divergent dels consumidors. Així, la genètica de poblacions i quantitativa, la genètica molecular i la biotecnologia reproductiva són actualment matèries bàsiques en el desenvolupament de la ramaderia.

La genètica de poblacions ha estat responsable dels principals avenços de les races i poblacions animals utilitzades en la producció, i la genètica molecular, de més recent desenvolupament, està contribuint de forma creixent a la millora. Finalment, la biotecnologia de la reproducció ofereix eines que potencien i faciliten l'aplicació dels mètodes de millora tant quantitatius com moleculars.

Universitat coordinadora:

Universitat Politècnica de València

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://www.upv.es/titulaciones/MUMGABR/indexv.html

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció