Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del programa Serra Húnter 2019 (2019/D/LEM/CL/4)

CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR DEL PROGRAMA SERRA HÚNTER-2019-D-LEM-CL-4

Data de la convocatòria

Resolució de 22 de novembre de 2019 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2019-D-LEM-CL-4).

Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: Fins el 14 de gener de 2020.

Publicació DOGC

Nota informativa_CA (18/03/020)
Nota informativa_ES (18/03/020)
Informative note_EN (18/03/020)


Requisitis

Bases de la Convocatòria

Sol·licituds i presentació de la documentació

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: 

Formulari d'inscripció

Per presentar-vos a les places, descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Les persones candidates han d’adjuntar al mateix formulari electrònic els documents següents, en format PDF:

English version (PDF)

Calendari provisional
Calendario provisional
Provisional calendar

Resolució provisional d'admesos i exclos/os
Resolució definitiva d'admesos i exclos/os

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Àmbit de coneixement: Advertising and Public Relations

 • President/a: Maggie Geuens (Ghent University)
 • Secretari/a: David Roca Correa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit)
 • Vocal 2: Chris Hackley (University of London)
 • Vocal 3: Patricia Núñez Gómez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Secretari/a suplent: Juan José Perona Paez (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Vesna Zabkar (University of Ljubljana)
 • Suplent: Anne Gregory (University of Huddersfield)
 • Suplent: Ana Belén Fernández Souto (Universidad De Vigo)
 • Suplent: Andreas Van Hooft (Radboud University)

Renúncia-nomenament vocal 3 (09/03/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:
 • Data de constitució de la Comissió de Selecció:  31 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova videoconferència):
  • DIA: September 2nd and 15th (if needed) 
  • LLOC: Sala reunions Deganat (porta I0/324) Fac. Ciències de la Comunicació
  • HORA: 09:00h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Dimitrov, Rumen
 • Oliveira dos Santos, Andrea
 • Zeler, Ileana Lis

Resolució del concurs:

La comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Ileana Lis Zeler

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament d'Economia Aplicada
Àmbit de coneixement: Applied Economics

 • President/a: Tullio Jappelli (Universitat de Nàpols Frederic II)
 • Secretari/a: Anna Matas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Panicos Demetriades (University of Leicester)
 • Vocal 2: Måns Söderbom (University of Gothenburg)
 • Vocal 3: Jos van Ommeren (Free University of Amsterdam)
 • Secretari/a suplent: Emilio Padilla (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Marco Bellandi (Università degli studi di Firenze)
 • Suplent: Xiaohui Zhang (University of Exeter)
 • Suplent: Rosa Duarte (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: José-Luis Moraga-González (Free University of Amsterdam)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 25 de febrer de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 1 de juliol de 2020
  • LLOC: Sala de videoconferències de la Facultat d'Economia i Empresa (Sala Annexa, porta núm. B1/-109)
  • HORA: 14:30h 
  • Regarding the presentation, the SH rules establish that the candidate has to give a brief personal presentation followed by a seminar on any subject that they deem fit. Following the assessment criteria agreed by the commission, the  presentation has to cover the following items:
   a. Accumulated merits 
   b. Intended plans related to the candidate’s fit to the department (both in terms of teaching and research)
   c. Research seminar

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • David Castells Quintana
 • Federico Demaria

Resolució del concurs:
Segons resolució de l'acta, amb data 1 de juliol de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • David Castells Quintana

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Àmbit de coneixement: Audiovisual Communication and Advertising

 • President/a: Juan Carlos Miguel de Bustos (Universitat del País Basc)
 • Secretari/a: Carles Llorens Maluquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Jörg Matthes (University of Vienna)
 • Vocal 2: Cornel Sandvoss (University of Gothenburg)
 • Vocal 3: Alison Harcourt (University of Exeter)
 • Secretari/a suplent: Montserrat Bonet i Bagan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Chris Hackley (Royal Holloway, University of London)
 • Suplent: Constantinos Leonidou (Leeds University)
 • Suplent: Andreas Schuck (University of Amsterdam)
 • Suplent: Ana Azurmendi Adarraga (Universidad de Navarra)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial): 
  • DIA: 4 de setembre de 2020
  • LLOC:  Sala de Juntes (I0/326) de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • HORA: 09:30 a 13:30h
 • In a recommended maximum time of 40 minutes, candidates give a seminar on any subject that they deem fit.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Hibai López
 • Òscar Coromina
 • Fernanda Pires
 • Enrique Fibla

Resolució del concurs:

Segons resolució de l'acta, amb data 4 de setembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Fernanda Pires de Sa

En compliment de la resolució del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, es retrotau el concurs del Programa Serra Húnter per a la contractació de tres places de professor lector, amb destinació al Departament d’Empresa i referència UAB-LE-8004-05-55, al moment immediatament anterior a la segona fase.

Nombre de places: 3
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament d'Empresa 
Àmbit de coneixement: Business

 • President/a: Jordi Surroca Aguilar (University of Groningen)
 • Secretari/a: Miguel Garcia Cestona (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Jörgen Sandberg (Warwick University)
 • Vocal 2: Andrew Parker (University of Exeter)
 • Vocal 3: Carmen Galve Górriz (Universidad de Zaragoza)
 • Secretari/a suplent: Jordi López Sintas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Kimmo Alajoutsijärvi (University of Agder)
 • Suplent: Teresa Garcia Marco (Universidad de Navarra)
 • Suplent:Panu Kalmi (University of Vaasa)
 • Suplent: Victor Maas (University of Amsterdam)

Nomenament-renúncia vocal 3 (18/12/2020)
Nomenament-renúncia vocal 1 (26/01/2021)
 

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció:  26 de març de 2020
 • Nova Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Aparicio Rincón, Sebastián
 • Braojos Gomez, Jesica
 • Federo, Ryan
 • Horváth, Krisztina
 • Narbón Perpiñá, Isabel
 • Palacios Fenech, Javier
 • Ponomareva, Yulia
 • Pugliese, Amedeo
 • Ravelojaona, Paola

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 03 de març de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Yulia Ponomareva
 • Sebastián Aparicio Rincón
 • Isabel Narbón Perpiñá

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Àmbit de coneixement: Classical Archeology

 • President/a: Martin Millett (University of Cambridge)
 • Secretari/a: Maria Saña Seguí (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Sabine Panzram (Hamburg University)
 • Vocal 2: Lena Sjögren (Stockholm University)
 • Vocal 3: Luisa Migliorati (Università di Roma "la Sapienza")
 • Secretari/a suplent: Raquel Piqué Huerta (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Carlos Fabiao (Universidade de Lisboa)
 • Suplent: Lin Foxhall (Liverpool University)
 • Suplent: José Miguel Noguera Celdrán (Universidad de Murcia)
 • Suplent: James Crow (University of Edinburgh)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 18 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 3 de març de 2021
  • LLOC: Sala de Juntes (Facultat de Filosofia i LLetres, UAB)
  • HORA:
   • 9.15 a.m.: Catalina Mas Florit
   • 11.00 a.m.: Joan Oller Guzmán
   • 14.00 a.m.: Núria Romaní Sala
  • Instruccions 2a fase (15/02/2021)

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Mas Florit, Catalina
 • Oller Guzmán, Joan
 • Romaní Sala, Núria

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 03 de març de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Núria Romaní Sala

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació  
Àmbit de coneixement: Developmental and Educational Psychology

 • President/a: Roger Säljö (University of Gothenburg)
 • Secretari/a: Carlos Monereo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Terezinha Nunes (University of Oxford)
 • Vocal 2: Bente Wold (University of Bergen)
 • Vocal 3: Rosa Ana Clemente Estevan (Universitat Jaume I)
 • Secretari/a suplent: Cristina Cambra Verges (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Christiane Spiel (University of Vienna)
 • Suplent: Gary Morgan (City, University of London)
 • Suplent: Olivier Pascalis (CNRS Grenoble)
 • Suplent: Guida D'Abreu (Oxford Brookes University)

Renúncia-nomenament secretari/a (02/03/2020)
Renúncia-nomenament vocal 3 (09/03/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 25 de maig de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 15 d'octubre de 2020
  • LLOC: SEMINARI B-11 (porta B11-012) de la Facultat de Filosofia i Lletres (actualitzat 01/10/2020)
  • HORA: 9:00h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Subero, David
 • Weise, Crista

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 15 d'octubre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Crista Weise

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Àmbit de coneixement: Didactics of Mathematics-UAB

 • President/a: Maria Alessandra Mariotti (University of Siena)
 • Secretari/a: Núria Gorgorió i Solà (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Roza Leikin (University of Haifa)
 • Vocal 2: Tony Brown (Manchester Metropolitan University)
 • Vocal 3: José Carrillo Yañez (Universidad de Huelva)
 • Secretari/a suplent: Mariona Espinet Blanch (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Heinz Steinbring (Universität Duisburg Essen)
 • Suplent: Jenni Ingram (University of Oxford)
 • Suplent: Matías Camacho Machín (Universidad de la Laguna)
 • Suplent: Marku Hanula (University of Helsinki)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA:
  • LLOC: 
  • HORA:

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • 18/05/2020 The Selection Committee considers that no candidate is elegible to enter the second phase.

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Genètica i Microbiologia
Àmbit de coneixement: Genetics

 • President/a: Eric Miska (University of Cambridge)
 • Secretari/a: Ricardo Marcos Dauder (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Angela Risch (University of Salzburg)
 • Vocal 2: Massimo Delledonne (University of Verona)
 • Vocal 3: Stefano Bonasi (San Raffaele University)
 • Secretari/a suplent: Antonia Velázquez Henar (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Anna Savoia (University of Trieste)
 • Suplent: Federico Vicente Pallardo (University of Valencia)
 • Suplent: WRA (William) Brown (Nottingham University)
 • Suplent: J. Willem Voncken (Maastricht University Medical Center)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3 de juliol de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova videoconfe
 • rència):
  • DIA: 30 de juliol de 2020
  • LLOC: Seminari Lynn Margulis (C3-023) Edicifi C (Facultat de Biociències)
  • HORA: 09:30 a.m.
 • Resolució de la Primera Fase del Concurs
  Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Massimo BOGLIOLO
 • José Ignacio LUCAS LLEDÓ            
 • Sonia TRIGUEROS SOLER

Resolució del concurs:

Segons resolució de l'acta, amb data 30 de juliol de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Massimo Bogliolo

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Àmbit de coneixement: German Language

 • President/a: Claudia Maienborn (University of Tübingen)
 • Secretari/a: Bernd Springer (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Stefan Müller (Humboldt Universität zu Berlin)
 • Vocal 2: Winfried Lechner (National and Kapodistrian University of Athens)
 • Vocal 3: Berta Raposo Fernández (Universidad de València)
 • Secretari/a suplent: Marta Arumí Ribas (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Andreas Trotzke (University of Konstanz)
 • Suplent: Heike Van Lawick Brozio (Universidad Jaume I)
 • Suplent: Peter Hanenberg (Universidade Católica Portuguesa)
 • Suplent: Livio Gaeta (Università degli Studi di Torino)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 9 de setembre de 2020
  • LLOC: Sala de videoconferencias B11 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAB
  • HORA:
   • Garcia Lopez, Ines: 10:00h
   • Bartoll Teixidor, Eduard: 12:00h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Bartoll Teixidor, Eduard
 • Garcia Lopez, Ines

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 9 de setembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Eduard Bartoll Teixidor

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Dret Privat
Àmbit de coneixement: International Private Law

 • President/a: Stéphanie Francq (Université Catholique de Louvain)
 • Secretari/a: Miquel Gardeñes Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Geert Van Calster (KU Leuven)
 • Vocal 2: Carsten Gerner-Beuerle (University College London)
 • Vocal 3: Cristina González Beilfuss (Universitat de Barcelona)
 • Secretari/a suplent: Rafael Arenas Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Edmund-Philipp Schuster (London School of Economics)
 • Suplent: Giuditta Cordero-Moss (University of Oslo)
 • Suplent: Adrian Briggs (Oxford University)
 • Suplent: Gerard Maher (University of Edimburgh)

Renúncia-nomenament president (09/03/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció:  14 d'abril de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: (ordre establert per sorteig)
   • Dilluns 29 de juny a les 15:00 hores: candidata Vesela Andreeva Andreeva
   • Dimarts 30 de juny a les 15:00 hores: candidat Josep suquet Capdevila.
  • LLOC: Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la UAB
  • HORA: tots dos a les 15:00 hores

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Josep  Suquet Capdevila
 • Vesela Andreeva Andreeva

Resolució del concurs:

Segons resolució de l'acta, amb data 30 de juny de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Josep Suquet Capdevila

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació  
Àmbit de coneixement: Journalism

 • President/a: Sonia Livingstone (University of Oxford)
 • Secretari/a: Emilio Fernandez Peña (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Stuart Allan (Cardiff University)
 • Vocal 2: Baldwin Van Gorp (Katholieke Universiteit, Leuven)
 • Vocal 3: Andrew Chatwik (Loughborough University)
 • Secretari/a suplent: Montse Bonet i Bagan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Suzanne Franks (City, University of London)
 • Suplent: Maria Edstrom (University of Gothenburg)
 • Suplent: Antonio Garcia Jimenez (Universidad Rey Juan Carlos)
 • Suplent: Manuel Angel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla)

Renúncia-nomenament vocal 3 (15/01/2020)
Renúncia-nomenament secretari/a (22/02/2020)
Renúncia-nomenament president (11/03/2020)
Renúncia-nomenament vocal 2 (11/03/2020)
Renúncia-nomenament vocal 1 (15/10/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14 de setembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 12 de novembre de 2020
  • LLOC: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • HORA: 10:00h a 14:00h
  • In a recommended maximum time of 40 minutes, candidates give a seminar on any subject that they deem fit.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Laura Cervi
 • Òscar Coromina Rodríguez
 • Luiz Peres Garzezi
 • Beatriz Villarejo Carballido

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 12 de novembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Laura Cervi

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Física 
Àmbit de coneixement: Materials Science and Metallurgical Engineering-UAB

 • President/a: John Kilner (Imperial College)
 • Secretari/a: Carles Navau Ros (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Phil Prangnell (University of Manchester)
 • Vocal 2: Graham McCartney (University of Nottingham)
 • Vocal 3: Maria de la Pau Ginebra (Universitat Politècnica de Catalunya)
 • Secretari/a suplent: Verònica Ahufinger (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Marcel A.J. Somers (TU Denmark)
 • Suplent: Vincenzo Sglavo (University of Trento)
 • Suplent: Eric J. Palmiere (University of Sheffield)
 • Suplent: Andrés Cantarero Sáez (Universitat de València)

Renúncia-nomenament president/a (28/07/2020)
Renúncia-nomenament vocal 2 (28/07/2020)
Renúncia-nomenament vocal 3 (28/07/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 09 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 18 i 19 de gener de 2021
  • LLOC: Sala C3/412, (Torre C3, quart pis). Facultat de Ciències (Edifici C). Campus UAB
  • HORA:
   • Dilluns 18 de Gener:
    • Jordina Fornell: 09:00 del matí. Dilluns 18 de Gener 2021
    • Alberto Lopez: 11:15 del matí. Dilluns 18 de Gener 2021
   • Dimarts, 19 de Gener:
    • Enric Menéndez: 09:00 del matí. Dimarts 19 de Gener 2021
    • Cristian Rodríguez: 11:15 del matí. Dimarts 19 de Gener 2021
  • Instruccions 2a fase

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

(En ordre alfabètic)

 • Jordina Fornell
 • Alberto Lopez Ortega
 • Enric Menéndez
 • Cristian Rodríguez

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 19 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Cristian Rodríguez

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Àmbit de coneixement: Personality, Evaluation and Psychological Treatment

 • President/a: Rosa Maria Baños Rivera (Universitat de València)
 • Secretari/a: Neus Vidal-Barrantes (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: David Daley (University of Nottingham)
 • Vocal 2: Shirley Reynolds (University of Reading)
 • Vocal 3: Emmanuelle Peters (King's College London)
 • Secretari/a suplent: Joan Deus Yela (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Boele de Raad (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Suplent: Verónica Benet-Martínez (Universitat Pompeu Fabra)
 • Suplent: Enrique Echeburúa Odriozola (Universitat del País Basc)
 • Suplent: Martin Debbané (Université de Genève)

Renúncia-nomenament president/a (05/02/2020)
Renúncia-nomenament vocal 2 (05/02/2020)
Renúncia-nomenament vocal 3 (05/02/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 30 de juny de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • Dia:
   • 9 de setembre de 2020
    • 09:00h. Padilla Franco, Concepción
    • 11.05h. Recio Vaquero, Guillermo
   • 10 de setembre de 2020
    • 09:00h. Portero Tresserra, Marta
    • 11.20h. Feliu Soler, Albert
  • LLOC: Sala de Juntes de Llestres i Psicologia

 • The presentation should cover the following contents (that will be scored as indicated) in a maximum of 90 minutes followed by questions:

  (a) A brief presentation of the candidate merits and trajectory that is relevant to understand the fit for the position (10 points)
  (b) Plan/s for strengthening the candidate's fit and contribution to the department both in terms of research group/lines and teaching activities (10 points), and
  (c) Seminar on a topic that is relevant to the teaching/research conducted in the department (20 points). 

  Selection criteria for the position. A ranking of candidates will be made according to the maximum of 40 potential points that can be obtained at stage 2. 
   

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Feliu Soler, Albert
 • Recio Vaquero, Guillermo
 • Portero Tresserra, Marta
 • Padilla Franco, Concepción

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 10 de setembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Albert Feliu Soler

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Ciència Política i de Dret Públic 
Àmbit de coneixement: Political Science

 • President/a: Paul Webb (University of Sussex)
 • Secretari/a: Ismael Blanco-Fillola (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Christoffer Green-Pedersen (Aarhus University)
 • Vocal 2: Ingrid van Biesen (Leiden University)
 • Vocal 3: Emmanuela Lombardo (Universidad Complutense de Madrid)
 • Secretari/a suplent: Joan Botella Corral (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Bertjan Verbeek (Radboud University)
 • Suplent: Anje Neundoff (University of Glasgow)
 • Suplent: José Fernández Albertos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
 • Suplent: Victor Lapuente (University of Gothenburg)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22 d'abril de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 8 de juliol de 2020
  • LLOC: Sala Annexa (antic espai de fotocopisteria) de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.
  • HORA: 10:00 am
   L'horari de les entrevistes, del qual ja han estat informat els candidats/es és el següent:
   • 10 - 11H Arianda Ripoll
   • 11 - 12H Enrique Hernández 
     
   • 13 - 14H Irina Ciornei 
   • 14 - 15H Danislava Marinova 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Ciornei, Irina
 • Hernández Pérez, Enrique
 • Marinova, Danislava
 • Ripoll Servent, Ariadna

Resolució del concurs:

Segons resolució de l'acta, amb data 8 de juliol de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Danislava Marinova

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 
Àmbit de coneixement: Public International Law

 • President/a: Jan Klabbers (University of Helsinki)
 • Secretari/a: Josep Cid Moliné (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Harro van Asselt (University of Eastern Finland)
 • Vocal 2: Susan Marks (London School of Economics)
 • Vocal 3: Alexandra Xanthaki (Brunel University London)
 • Secretari/a suplent: Rafael Arenas Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Mikael Baaz (University of Gothenburg)
 • Suplent: Carl Fredrik Bergström (Uppsala University)
 • Suplent: Alejandro del Valle Gálvez (Universidad de Cádiz)
 • Suplent: Anne Weyemberth (Université Libre de Bruxelles)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció:  6 de març de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova mitjantçant videoconferència):
  • DIA:  8 de juny de 2020
  • LLOC: Sala de Vistes, Facultat de Dret de la UAB (Campus Bellaterra)
  • HORA: 10:00 am

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Blasi Casagran, Cristina

Resolució del concurs:

Segons resolució de l'acta, amb data 8 de juny de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Blasi Casagran, Cristina

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental  
Àmbit de coneixement: Russian Language

 • President/a: Alexey Gippius (National Research University Higher School of Economics. Moscow)
 • Secretari/a: Inna Kozlova (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Hanne Eckhoff (University of Oxford)
 • Vocal 2: Johanna Viimaranta (University of Helsinki)
 • Vocal 3: Enrique F. Quero Gervilla (Universidad de Granada) 
 • Secretari/a suplent: Mariana Orozco Jutoran (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Emmanuel Waegemans (KU Leuven)
 • Suplent: Mikhail Mikhailov (University of Tampere) 
 • Suplent: Ivan Igartua Ugarte (Universitat del Pais Basc)
 • Suplent: Olga Chesnokova ( Peoples’ Friendship University of Russia)

Renúncia-nomenament president (11/03/2020)
Renúncia-nomenament vocal 3 (11/03/2020)

Criteris de Valoració: 

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 7 d'abril de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 10 de setembre de 2020
  • LLOC: Sala Jordi Arbonès de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
  • HORA: 16:00h
  • Consistirá en una exposición de la candidata sobre su currículo investigador (en inglés, 30 minutos) y una clase abierta (ruso/castellano/catalan, 30 minutos)

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Liudmila Navtanovich

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 10 de setembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Liudmila Navtanovich