Formació

Mòduls i professorat*

*El Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s’inicia nou després de la reverificació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consulteu els resultats de satisfacció del Màster antic, tot seguit: