Informes d'acreditació per centres docents

A continuació es pot accedir als autoinformes d'acreditació de Centre i als informes d'acreditació de titulacions

 
Informes d'acreditació de titulacions 2019 (AQU)
 
 

Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2018
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 2n semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2016 1r semestre
Autoinforme d'acreditació Facultat Filosofia i Lletres 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)

MU en Estudis anglesos avançats / Advanced English Studies
MU en Literatura comparada: estudis literaris i culturals
MU en Prehistòria, antiguitat i edat mitjana

Informes d'acreditació de titulacions 2016 (AQU)

Grau en Antropologia Social i Cultural
Grau en Arqueologia
Grau en Estudis Anglesos
Grau en Estudis Clàssics
Grau en Estudis d'anglès i català
Grau en Estudis d'anglès i clàssiques
Grau en Estudis d'anglès i espanyol
Grau en Estudis d'anglès i francès
Grau en Estudis de català i espanyols
Grau en Estudis Francesos
Grau en Filosofia
Grau en Geografia i Ordenació del Territori
Grau en Història
Grau en Història de l'Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Musicologia
MU en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic
MU en Antropologia: investigació avançada i intervenció social
MU en Estudis teatrals
MU en Estudis territorials i de la població
MU en Estudis avançats de llengua i literatura catalanes
MU en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
MU en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
MU en Reptes de la filosofia contemporània

Informes d'acreditació de titulacions 2018 (AQU)

Grau en Humanitats
 
Informes d'acreditació de titulacions 2019 (AQU)
 
 

Acreditació 2019

PD Antropologia Social i Cultural: Autoinforme i Informe i final d'acreditació 
PD Biologia i Biotecnologia Vegetal: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Biotecnologia:Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Ciència de Materials: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Demografia: Autoinforme i Informe final d'acreditacio
PD Ecologia Terrestre: Autoinforme i informe final d'acreditació 
PD Filologia Espanyola: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Física: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Geografia: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història Comparada, Política i Social: Autoinforme i informe final d'acreditació
PD Traducció i Estudis Interculturals: Autoinforme i Informe final d'acreditació

Acreditació 2018

PD Anàlisi Econòmic: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Aqüicultura: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Creació i Gestió d'Empreses: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Filologia Anglesa: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Història de la Ciència: Autoinforme i Informe final d'acreditació
PD Psicologia Clínica i de la Salut: Autoinforme i Informe final d'acreditació

Autoinforme d'acreditació Escola Massana 2015

Informes d'acreditació de titulacions 2015 (AQU)


Grau en Arts i disseny