Lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

L’Escola de Doctorat, conjuntament amb Alumni UAB, organitza un acte semestral en el qual es lliuren els títols de doctor i de doctora i es fa entrega dels premis extraordinaris de doctorat.

La UAB, amb 66 programes de doctorat, és una de les universitats catalanes capdavanteres en la producció de tesis i genera aproximadament una tercera part de les tesis doctorals que es llegeixen al sistema universitari català cada any.

Amb la Cerimònia de lliurament de títols de doctor i de doctora i de premis extraordinaris de doctorat, que es farà dues vegades per curs (cap al maig i cap al novembre), la UAB vol posar en valor l’esforç i la dedicació dels joves investigadors i la seva aportació a la generació de coneixement.

El principal valor de la UAB és el capital humà i els nous doctors són un element indispensable per continuar en les línies de recerca d’excel·lència. Excel·lència que es fonamenta en la qualitat del doctorat com a indicador distintiu.

Els Premis Extraordinaris de doctorat posen en valor aquelles tesis que han rebut la qualificació d’Excel·lent Cum Laude, i que, a proposta de la CAPD de cada programa de doctorat, han destacat per a la seva aportació i avenç en els diferents àmbits de la nostra Universitat.

Els premis s’atorguen per curs acadèmic, d’acord amb la normativa de doctorat, i els criteris específics de cada programa de doctorat.

Pots consultar la llista de premis extraordinaris concedits en aquesta pàgina.

Pots consultar les dates de les cerimònies futures seguint aquest enllaç. Per assistir a la cerimònia rebràs la corresponent invitació a l'acte quan el títol hagi arribat a la universitat o bé quan se t'hagi concedit el premi extraordinari.