Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats formatives per competències

El Model de competències professionals dels investigadors de la UAB diferencia 6 àmbits que agrupen 22 descriptors competencials. El model parteix del llistat de competències transversals proposat per la Fundació Europea per la Ciència (en anglès, European Science Foundation [ESF]) (2009), i que posteriorment l’OCDE (2012) va agrupar en 6 categories, considerant també altres models com el Researcher Development Framework del Regne Unit (VITAE, 2011).

Podeu consultar el nostre Programa de Desevolupament d'Investigadors en aquest enllaç.

A continuació trobareu la classificació de les activitats formatives que oferim en funció de la competència principal que s'hi treballa. Per a més informació sobre les activitats programades aquest curs acadèmic, cliqueu aquí.

Habilitats interpersonals (color groc)

Treball en equip
Tècniques de lideratge
Com ampliar la xarxa de contactes per a aconseguir feina

Habilitats cognitives (color verd)

De la idea al prototip: sessió introductòria al Design Thinking
Pensament crític
Lego® Serious Play®

Habilitats comunicatives (color blau fosc)

Redactar la tesi en anglès
Presenting Research
Com escriure un abstract i resumir un article científic
Divulgació de la ciència
Research Papers
Elevator Pitch
Comunica la teva recerca a les xarxes socials

Habilitats de recerca (color taronja)

RRI: integrant la recerca i la innovació responsable als programes de doctorat
Bones pràctiques i integritat de la recerca a la UAB
Web of Science i Scopus
Cerca i gestió de la informació: fonts d'informació
Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi
Publicar en accés obert
Publicació de dades de recerca en accés obert
Zotero bàsic
Perspectiva de gènere en recerca
Seguretat al laboratori

Habilitats d'organització (color granat)

Research Yourself
Sessió de benvinguda
Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®
All you need to know to be a researcher in Europe
Com buscar feina en mode ON!
El teletreball. Treballar sense distàncies
Fem-ho fàcil! Metodologia AGILE
Disseny de la recerca amb Idea Puzzle®

Habilitats d'influència i impacte (color blau clar)

Propietat intel·lectual de base tecnològica
Valida la teva recerca