Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Inserció laboral

AQU Catalunya ha dut a terme durant els primers mesos de l'any 2020 el cinquè estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011, 2014, 2017 i 2020).

En aquesta edició s'han enquestat 1.945 persones doctorades (46% de taxa de resposta). L'enquesta s'ha fet abans de la pandèmia Covid-19 a les persones doctorades els cursos 2014-2015 i 2015-2016 de les universitats catalanes.

Els resultats detallats de l'estudi són consultables a la pàgina web d'AQU Catalunya.


Descarregar l'informes:

2020 - "La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (PDF)".

2023 - "La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (PDF)".


Ofertes laborals Alumni UAB

En aquest enllaç trobaràs les ofertes laborals post-doc que la UAB fa arribar a Alumni UAB per a la seva publicació.