Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats de cursos anteriors i informes finals

A continuació podeu trobar el recull de les activitats de formació en competències transversals per a doctorands i doctorandes que s'han portat a terme en els últims anys.


Curs 2021-2022

Curs 2020-2021

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017

Curs 2015-2016

Consulteu aquí els informes finals de les activitats formatives en competències transversals.

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017