Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats formatives curs 2023-2024

Programa d'activitats

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengües que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Dintre de l’oferta de l’Escola, trobareu també cursos relacionats amb les competències del Doctorat Industrial com Valida la teva recerca, Propietat intel·lectual de base tecnològicaTècniques de lideratge, El teletreball o Com ampliar la xarxa de contactes per aconseguir feina, entre d’altres. L’oferta de les activitats podrà anar variant cada curs, en funció de la disponibilitat dels formadors. En la mateixa activitat podreu comprovar en quines llengües s’imparteix.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió ed.transversals@uab.cat

Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta). Seleccioneu el tipus d’activitat 65 (Activitat Transversal) i introduïu el nom de l’activitat al camp “Descripció”. Es recomana omplir aquest camp en els tres idiomes disponibles (català, castellà i anglès).

A continuació trobareu el programa de cursos. Aquestes activitats estan adreçades exclusivament a les persones que durant el curs acadèmic actual estiguin matriculades a l’Escola de Doctorat dintre d’un dels programes de doctorat que ofereix la UAB. El programa d'activitats podria estar subjecte a petits canvis.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
del 23/10/2023 al 27/11/2023, dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 24/10/2023 al 23/11/2023, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura. Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació al web del Servei de Llengües.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 24/10/2023 al 23/11/2023, dimarts i dijous de 13 a 15 h
Modalitat: presencial
Lloc: per confirmar
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

Data: octubre-desembre 2023, horari per concretar
Modalitat: presencial (Startup UB lab)
Idioma: català i castellà
Dirigit a: alumnat de màster o doctorat

La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra posen en marxa la cinquena edició del programa "De la Ciència al Mercat", un curs formatiu totalment subvencionat per promoure l'emprenedoria científica. El programa consta de 100 hores de formació sobre transferència de coneixement i creació d'empreses. A més a més, cada projecte gaudirà d'entre 2 i 10 hores de tutoria individualitzada amb professionals experts del sector.

Més informació sobre el programa i les inscripcions aquí.

COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data 1r grup: 07/11/2023 de 10 a 12 h
Data 2n grup: 07/11/2023 de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

DADES DE RECERCA: PUBLICAR-LES EN ACCÉS OBERT I FER EL PLA DE GESTIÓ DE DADES

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació. Recomanat per a l'alumnat de 2n i 3r de Doctorat

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que pretén oferir una panoràmica sobre la publicació de les dades finals de recerca en obert. Es començarà explicant què són les dades de recerca, els beneficis que té que es publiquin en obert i les polítiques que estableixen la obligatorietat de dipositar-les en obert. Es veuran els repositoris on es poden publicar, específicament el repositori institucional per a dades de recerca de la UAB,CORA RDR i es faran una sèrie de recomanacions, la majoria de les quals serviran per preparar els conjunts de dades per a ser publicats. També es descriuran els elements essencials per elaborar el Pla de Gestió de Dades (PGD).

El curs té com a principal audiència els estudiants de doctorat que portin a terme una tesi doctoral, l'elaboració d'un article o d'altres documents de recerca que impliquin la generació de dades de recerca susceptibles de poder ser consultades per altres investigadors i de ser preservades.

Continguts

 • Dades de recerca
 • Obligatorietat
 • Principis FAIR
 • Pla de Gestió de Dades
 • CORA RDR
 • Altres repositoris de dades de recerca
 • Bones pràctiques

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.
 

LEGO® SERIOUS PLAY®

Data: 15/11/2023, de 9 a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 3, Escola de Doctorat
Idioma: català
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigit a: personal investigador en formació

El seminari "Lego® Serious Play®" té com a objectiu potenciar la capacitat de crear i de resoldre temes complexos tant a nivell individual com de forma col·laborativa. Es donarà a conèixer la Metodologia Lego® Serious Play® i les seves possibles aplicacions

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


BONES PRÀCTIQUES I INTEGRITAT DE LA RECERCA A LA UAB

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Formador: Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana
Idioma: anglès 
Dirigit a: personal investigador en formació

L’Escola de Doctorat organitza aquest seminari online amb l'objectiu de conscienciar el personal investigador en formació de les seves responsabilitats com a personal científic, així com dotar-lo d’eines per adreçar aspectes relacionats amb la integritat i l’ètica a la recerca en un sentit ampli, al temps que es promou una recerca responsable. Els doctorands i doctorandes tindran l’oportunitat de conèixer els principis ètics i aplicar-los als problemes que puguin trobar mentre desenvolupen la seva activitat professional.

Més informació a l'Aula Moodle. 


SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2022-2023

Data: 28/11/2023, d'11 a 12 h.
Modalitat: híbrida (virtual i presencial)
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre la ciència oberta amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


ZOTERO

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible de novembre a maig

Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació

Curs de 5 mòduls. L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió àmplia del gestor bibliogràfic Zotero, que permet emmagatzemar, organitzar, gestionar i compartir la informació. El temps de dedicació estimat és de 4,5 hores.

Continguts

 • Què és Zotero
 • Biblioteca personal
 • Organitzar la biblioteca personal
 • Llistar i inserir la bibliografia en un text
 • Treballar en grup

Més informació a l'Aula Moodle.

INTRODUCCIÓ AL RISC QUÍMIC AL LABORATORI

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès 
Formador: Servei de Prevenció
Dirigit a: curs especialment recomanat per a tot el personal investigador en formació que treballi a un laboratori. Aquesta activitat és equivalent a l'activitat del mateix nom que ofereix la Unitat de Formació.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Prevenció, aquest curs orientat a informar i sensibilitzar sobre els factors de risc per a la seguretat i salut humana més habituals a l'entorn dels laboratoris de recerca, fent incidència especialment en la identificació del risc i en els sistemes de protecció més habituals.

Objectius

• Identificar i conèixer els riscos més habituals a l'entorn del laboratori.
• Conèixer les vies d'entrada més habituals dels contaminants químics i agents biològics.
• Conèixer els sistemes de protecció més habituals a l'entorn del laboratori. Vitrines de gasos, cabines de seguretat biològica, equips de protecció individual.
• Conèixer diverses eines per a una valoració qualitativa del risc.
• Sensibilització envers la cultura preventiva.

Més informació a l'Aula Moodle.


COM DISSENYAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 1/12/2023, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.


ELEVATOR PITCH

Data: 4, 11, 13, 18 & 20/12/2023 de 10 a 12 h
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: preparar els i les assistents per poder explicar en anglès en un temps molt reduït el seu projecte.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs per crear un discurs interessant, amè, persuasiu i engrescador des del punt de vista del fons i la forma. El curs abordarà aspectes com l'anàlisi de les expectatives de l’interlocutor o l’audiència, la capacitat de síntesi i la comunicació de continguts complexos en un llenguatge planer i divulgatiu. Totes les persones assistents produiran un discurs breu que exposaran davant els companys i rebran un comentari sobre els punts forts i els punts febles de la intervenció.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 12 & 14/12/2023, d'10 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1, Escola de Doctorat
Idioma: català
Formador: Enrico Mora, Departament de Sociologia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


RESEARCH PAPERS

Àmbits de les ciències socials i humanitats.
Data:
 del 12/12/2023 al 25/01/2024, dimarts i dijous de 14 a 16 h
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.