Anglès

Anglès per a alumnes de doctorat

Informació general

Característiques
Cursos en modalitat presencial de 20 hores, els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous, adreçats als estudiants de doctorat de la UAB que volen redactar la tesi en anglès.

ATENCIÓ: durant el segon semestre els cursos es faran de manera virtual mitjançant videoconferència. El Servei de Llengües pot retornar a les classes presencials previstes quan la UAB decideixi tornar a aquesta modalitat.

Documentació
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries).
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats).

Redactar la Tesi en Anglès (Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries) (segon semestre).
Redactar la Tesi en Anglès (Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats) (segon semestre).

____________________________________________________________________________

Informació Beques i ajuts

Informació Descomptes

Haver superat, com a mínim, el cinquè nivell del Servei de Llengües (B2.2 del MECR) (o realització d’una prova de nivell).
Tenir més de 18 anys.
És imprescindible pertànyer a la comunitat universitària.

La sol·licitud de matrícula es duu a terme mitjançant atenció telemàtica.

UAB Idiomes es reserva el dret de cancel·lar un grup si no hi ha un mínim d'alumnes matriculats.

 

Preu del Curs

Import Total *

Alumnat i personal UAB

240,00 €

280,00 €

Persones externes

299,00 €

339,00 €

Curs subvencionat al 100 % per a alumnes de doctorat de la UAB.

* * L'import total és el preu del curs més les taxes de gestió administrativa (40 €)

La comunitat universitària vinculada té un descompte del 15 % sobre el preu extern.

El nombre màxim d’alumnes per grup és 15.

El Servei de Llengües es reserva el dret de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim d’inscrits.

Primer semestre

Redactar la Tesi en Anglès
(Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats)

6.10.2020 a 5.11.2020, dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Redactar la Tesi en Anglès
(Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries)

6.10.2020 a 5.11.2020, dimarts i dijous, de 13 a 15 h
Totes les sessions virtuals

Redactar la Tesi en Anglès
(Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries)

14.10.2020 a 16.11.2020, dilluns i dimecres, de 13 a 15 h
Totes les sessions virtuals

Segon semestre

Redactar la Tesi en Anglès
(Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats)

16.2.2021 a 18.3.2021, dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals

Redactar la Tesi en Anglès
(Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries)

12.4.2021 a 12.5.2021, dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
Totes les sessions virtuals