Recursos i ajuts

Descomptes

Facilitats i descomptes

UAB Idiomes t’ofereix facilitats i descomptes en la matrícula:

UAB Idiomes Campus

  • 15 % en l’import del curs més econòmic si aprens més d’una llengua.
  • 15 % per a famílies monoparentals.
  • 15 % per a famílies nombroses.
  • 15 % per a les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
  • 15 % per a persones amb el certificat de discapacitat igual o superior a un 33 %
  • 15% de descompte a les persones que hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becaris ique compleixin els requisits.


Atenció important:

1. Els descomptes no són acumulables.
2. Cal acreditar el descompte que es demana en el moment de la matrícula o en els 10 dies naturals posteriors a la mateixa.


Si ets alumne de nou accés pots sol·licitar les beques d'UAB Idiomes.

Si has començat a estudiar a la universitat a partir del curs 2014-2015, aprofita les subvencions del  Programa Parla3 per estudiar una llengua estrangera o acreditar un nivell d'idioma.