Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Activitats formatives per competències

El Model de competències professionals dels investigadors de la UAB diferencia 6 àmbits que agrupen 22 descriptors competencials. El model parteix del llistat de competències transversals proposat per la Fundació Europea per la Ciència (en anglès, European Science Foundation [ESF]) (2009), i que posteriorment l’OCDE (2012) va agrupar en 6 categories, considerant també altres models com el Researcher Development Framework del Regne Unit (VITAE, 2011).

Podeu consultar el nostre Programa de Desevolupament d'Investigadors en aquest enllaç.

A continuació trobareu la classificació de les activitats formatives que oferim en funció de la competència principal que s'hi treballa. Consulta les activitats programades aquest curs acadèmic.

Habilitats interpersonals

 • Treball en equip
 • Tècniques de lideratge
 • Com ampliar la xarxa de contactes per a aconseguir feina
 • El tercer temps

Habilitats cognitives

 • De la idea al prototip: sessió introductòria al Design Thinking
 • Pensament crític
 • Lego® Serious Play®

Habilitats comunicatives

 • Redactar la tesi en anglès
 • Com defensar la teva tesi en anglès
 • Presenting Research
 • Com escriure un abstract i resumir un article científic
 • Divulgació de la ciència
 • Research Papers
 • Elevator Pitch
 • Comunica la teva recerca a les xarxes socials

Habilitats de recerca

 • RRI: integrant la recerca i la innovació responsable als programes de doctorat
 • Bones pràctiques i integritat de la recerca a la UAB
 • Web of Science i Scopus
 • Cerca i gestió de la informació: fonts d'informació
 • Propietat intel·lectual en l'elaboració de la tesi
 • Publicar en accés obert i finançament a la UAB
 • Dades de recerca: publicarles en accés obert i fer el pla de gestió de dades
 • Zotero bàsic
 • Perspectiva de gènere en recerca
 • Introducció al risc químic al laboratori
 • Ciència ciutadana

Habilitats d'organització

 • Research Yourself
 • Sessió de benvinguda
 • Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®
 • All you need to know to be a researcher in Europe
 • Com buscar feina en mode ON!
 • El teletreball. Treballar sense distàncies
 • Fem-ho fàcil! Metodologia AGILE
 • Disseny de la recerca amb Idea Puzzle®

Habilitats d'influència i impacte

 • Propietat intel·lectual de base tecnològica
 • Valida la teva recerca