Calendari administratiu de la Facultat

Avisos

Per presentar una sol·licitud o fer altres tràmits a la Gestió Acadèmica, consulta aquesta informació.

Sessions informatives per videoconferència mitjançant la plataforma Microsoft Teams, consulta la planificació prevista per tot l’any, consulta la data, hora i enllaç de les sessions previstes per aquest mes

 
Reincorporació Curs 2021-2022 (+ info)

  Sol·licituds Matrícula
Primer termini del 10.06 al 09.07.2021 del 21 al 28.07.2021
Segon termini del 15.07 al 06.09.2021 del 20 al 28.09.2021

 
 
Accés als Graus per canvi d’estudis espanyols (+ info) i estrangers (+ info):
 

    Sol·licituds Publicació de la resolució Matrícula

Curs 2021-2022

Termini ordinari del 26.02 al 06.04.2021 14.06.2021 21.07.2021
Curs 2022-2023 Termini ordinari del 25.02 a l'01.04.2022 16.06.2022 Pendent

 


Accés als Màsters universitaris (oficials)
(excepte el Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el calendari del qual trobareu al web del màster del Canal Universitats)

 

Curs 2021-2022
Termini de preinscripció: de l’11.01 al 04.10.2021 (*)

Curs 2022-2023
Termini de preinscripció: de l’11.01 al 03.10.2022 (*)(*) La Facultat estableix uns terminis de sol·licitud i resolució dintre del calendari marc establert per la universitat. S’han de consultar a la informació del calendari específic (Pestanya “Admissió”) al web de cada màster.
 

 

Convocatòria extraordinària fi d’estudis (+ info)

Sol·licituds
curs 2021-2022 del 26.10 al 03.12.2021

 

Revisió extraordinària d’avaluació (+ info)

    Sol·licituds
Curs 2020-2021

Convocatòria de juny
(1)    Assignatures de primer curs
(2)    Assignatures resta de cursos

(1)    del 19 al 30.07.2021
(2)    del 09 al 23.07.2021

Convocatòria de setembre del 10 al 23.09.2021
Curs 2021-2022 Convocatòria de febrer del 19.02 al 04.03.2022
Convocatòria de juny del 08 al 22.07.2022
Convocatòria de setembre del 02 al 16.09.2022


           
Avaluació per compensació (Graus) (+ info)

    Sol·licituds
Curs 2020-2021

Convocatòria de juny
(1)    Assignatures de primer curs
(2)    Assignatures resta de cursos

(1)    del 19 al 30.07.2021
(2)    del 09 al 23.07.2021

Curs 2021-2022 Convocatòria de febrer del 19.02 al 04.03.2022
Convocatòria de juny del 08 al 22.07.2022

 

Assignatura en 3a matrícula amb tribunal (+ info)

    Data límit per a la sol·licitud
Curs 2021-2022 convocatòria de febrer 19.11.2021
convocatòria de juny 22.04.2022


 

Canvi de torn - curs 2021-2022

  Sol·licituds
Grau en Educació Primària (+ info)
Grau en Educació Infantil (+ info)
de l’01 al 30.06.2021


 

Modificació de matrícula - curs 2021-2022
 
Graus (+ info)
 

    Sol·licituds
Primer termini canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures del 14.09 al 04.10.2021
Període extraordinari matrícula de pràctiques (*) del 05.10 al 03.12.2021
Segon termini canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre del 07 al 25.02.2022

(*) la matrícula d'un Pràcticum en aquest període està condicionada a la prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau.

 

Màsters (+ info)

    Sol·licituds
Primer termini canvis, ampliacions i anul·lacions de mòduls octubre i novembre
Segon termini mòduls del segon quadrimestre desembre, gener i febrer

 

Anul·lació de la matrícula - curs 2021-2022 (+ info

  Data límit
Sol·licituds 03.11.2021


Curs 2021-2022

  Data límit per acordar el contracte d’estudis (Learning Agreement) definitiu dels estudiants que participen en un programa d’intercanvi
Primer quadrimestre 03.11.2021
Segon quadrimestre 22.04.2022

 

Admissió als programes d'intercanvi per al curs 2022-2023

Programes d'intercanvi Període per presentar la sol·licitud Data límit per a la seva resolució
Convocatòria única Erasmus+ i UAB Exchange Programme (+ info) del 26.10 al 09.11.2021 1a: 13.12.2021
2a: 21.01.2022
Convocatòria Sicue (+ info) Dates pendents d’aprovació (habitualment s’obre durant el mes de febrer)

 

 

Reconeixement i transferència de crèdits (+ info) i Reconeixement acadèmic (+ info)

Sol·licituds Resolució estudiants 
que finalitzen
Resolució resta

Del 04.05 al 18.06.2021

15.07.2021

09.09.2021

De l’01.07 al 07.09.2021

17.09.2021

15.10.2021

Del 10.09 al 29.10.2021

12.11.2021

12.11.2021

Del 02 al 22.11.2021

21.12.2021

21.12.2021

Del 23.11 al 22.12.2021

28.01.2022

28.01.2022

Del 07 al 28.01.2022

11.02.2022

22.02.2022

De l'01 al 25.02.2022

22.03.2022

07.04.2022

De l’01.03 al 31.05.2022

14.06.2022

14.06.2022


Reconeixement experiència laboral i professional (+ info)
 

  Sol·licituds Resolució
Primer termini de l'01 al 27.09.2021 novembre de 2021
Segon termini de l'01 al 15.03.2022 maig de 2022

 
 

Reconeixement cicles formatius grau superior (+ info)
 

  Sol·licituds
Període ordinari del 18.10.2021 al 31.01.2022

 

(+ info)

Terminis per presentar la sol·licitud       Data límit per a la seva resolució      
del 16.03 al 12.06.2021 10.07.2021
del 03 al 07.09.2021 18.10.2021
del 17.09 a l’11.10.2021 22.11.2021
del 15.10 al 08.11.2021 13.12.2021
de l’11.11.2021 al 17.01.2022 07.02.2022
del 20.01 al 14.03.2022 05.05.2022
del 16.03 al 13.06.2022 11.07.2022

 


Canvi de règim de dedicació (+ info)

  Termini
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de nou accés del 29.10 al 05.11.2021
Canvi de règim de dedicació per a la resta d’estudiants Abans de la matrícula

 


Curs 2021-2022

(+ info)

Sol·licituds

del 12 al 31.07 i de l'01 al 03.09.2021

Publicació de les qualificacions 07.07.2022
Sol·licitud de revisió extraordinària del 08 al 22.07.2022

 

Sol·licitud del títol (+ info)
 

Tipus Període   Termini
Virtual Durant tot l’any https://sia.uab.es/

- Un cop l’expedient es trobi en estat “tancat i en disposició de títol”

- En formalitzar la sol·licitud obtindràs un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol que juntament amb el comprovant del pagament de la taxa del títol emès per l’entitat bancària t’acreditarà mentre arriba el certificat substitutori del títol

- El certificat substitutori es trametrà en format digital i signat electrònicament a l’adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud, en el termini màxim de 15 dies

Presencial:

 

En horari d’atenció de la Gestió Acadèmica cal demanar cita prèvia El resguard de pagament estarà disponible en el moment en què aquest es faci efectiu


Treball de Fi de Grau
Informació i calendari

Treball de Fi de Màster
Informació i calendari