Calendari

Administratiu de la Facultat

Avisos

Per presentar una sol·licitud o fer altres tràmits a la Gestió Acadèmica, consulta aquesta informació.

Sessions informatives per videoconferència mitjançant la plataforma Microsoft Teams, consulta la planificació prevista per tot l’any, consulta la data, hora i enllaç de les sessions previstes per aquest mes.

 

Reincorporació  (+ info)

Curs 2023-2024 Sol·licituds Matrícula
Primer termini del 12.06 al 14.07.2023 del 24 al 28.07.2023
Segon termini del 17.07 al 08.09.2023 del 18 al 22.09.2023

 

Curs 2024-2025 Sol·licituds Matrícula
Primer termini del 10.06 al 12.07.2024 del 22 al 27.07.2024
Segon termini del 15.07 al 06.09.2024 del 16 al 20.09.2024

 

Accés als Graus per canvi d’estudis espanyols (+ info) i estrangers (+ info)
Curs Termini Sol·licituds

Publicació de la resolució

Matrícula
2024-2025 Ordinari del 26.02 al 05.04.2024 19.06.2024 Pendent

 

Accés als Màsters universitaris (oficials)
(excepte el Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el calendari del qual trobareu al web del màster del Canal Universitats)
Curs Sol·licituds
2024-2025 Del 12.01 al 02.10.2024 (*)

(*) La Facultat estableix uns terminis de sol·licitud i resolució dintre del calendari marc establert per la universitat. S’han de consultar a la informació del calendari específic (Pestanya “Admissió”) al web de cada màster.

Avaluació única (+ info
Curs 2023-2024 Sol·licituds

Data límit de resolució

Assignatures anuals, de primer i de segon quadrimestre

del 29.09 al 13.10.2023

23.10.2023

Assignatures de segon quadrimestre

del 26.02 al 04.03.2024

12.03.2024

  

Convocatòria extraordinària de final d'estudis (febrer) (+ info)
  Sol·licituds
Curs 2023-2024 del 26.10 a l’01.12.2023

 

Revisió extraordinària d’avaluació (+ info)
Curs Convocatòria Sol·licituds
2023-2024 Febrer del 23.02 al 8.03.2024
Juny de l’11 al 25.07.2024
Setembre del 05 al 19.09.2024

 

Avaluació per compensació (Graus) (+ info)
Curs Convocatòria Sol·licituds
2023-2024 Febrer del 23.02 al 8.03.2024
Juny de l’11 al 25.07.2024

      

Assignatura en 3a matrícula amb tribunal (+ info)
Curs Convocatòria Data límit per a la sol·licitud
2023-2024 Febrer 17.11.2023
Juny 19.04.2024

 

 

Anul·lació de matrícula de Graus (+info) o Màster (+info)
Curs Data límit per la sol·licitud
2023-2024 03.11.2023

 

Modificació de matrícula i canvi de torn

Graus (+ info)

     
Curs Període   Sol·licituds      
2023-2024 Primer canvis de torn, canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures del 14.09 al 04.10.2023      
Extraordinari matrícula de pràctiques (*) del 06.10 al 07.12.2023      
Segon canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre de l'01 al 22.02.2024      
  (*) la matrícula d'un Pràcticum en aquest període està condicionada a la prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau.      
2024-2025 Extraordinari canvis de torn del 03.06 al 28.06.2024      

Màsters (+info)   

                                                                          
Curs   Període                                                                     Sol·licituds                             

2023-

2024

Primer

canvis, ampliacions i anul·lacions d'assignatures

octubre i novembre de 2023    
Segon assignatures del segon quadrimestre desembre de 2023, gener i febrer de 2024    

 

 

Acord del contracte d’estudis (Learning Agreement)
Curs Període de l'estada Data límit acord definitiu
2023-2024 Primer quadrimestre 03.11.2023
Segon quadrimestre 19.04.2024

 

Admissió als programes d'intercanvi (+ info)
Curs Programa Sol·licituds Data límit resolució
2024-2025 Convocatòria única Erasmus+ i UAB Exchange Programme del 23.10 al 06.11.2023 1a: 13.12.2023
2a: 22.01.2024
Convocatòria Sicue Dates pendents d’aprovació (habitualment s’obre durant el mes de febrer)

 

Calendaris del procés d’assignació de centre de pràctiques
Estudis Pràcticums    
Grau en Educació Infantil PI PII PIII PIV    
Grau en Educació Primària PI PII PIII PIV i PV    
Grau en Educació Infantil + Grau en Educació Primària PI d'EI PII d’EI PII d'EP PIII d'EP PIII i PIV d’EI PIV i PV d'EP
Grau en Educació Social PI PII        
Grau en Pedagogia PI PII        
Màsters Universitaris Pràcticums          

 

Reconeixement d'assignatures (+ info), per formació en llengües (+ info) i/o d’activitats no programades al pla d’estudis (+ info)
Sol·licituds Resolució estudiants 
que finalitzen
Resolució resta
Del 27.02 al 03.05.2023 14.06.2023 14.06.2023
Del 04.05 al 16.06.2023 17.07.2023 08.09.2023
Del 03.07 al 07.09.2023 15.09.2023 13.10.2023
Del 12.09 al 27.10.2023 14.11.2023 14.11.2023
Del 30.10 al 24.11.2023 20.12.2023 20.12.2023
Del 27.11 al 22.12.2023 26.01.2024 26.01.2024
Del 09 al 26.01.2024 09.02.2024 22.02.2024
Del 29.01 al 23.02.2024 08.03.2024 22.03.2024
Del 26.02 al 03.05.2024 24.05.2024 14.06.2024

 

Reconeixement de l'experiència laboral i professional (+ info)
Curs 2023-2024 Sol·licituds Resolució
Primer termini de l'01 al 26.09.2023 novembre de 2023
Segon termini de l'01 al 15.03.2024 maig de 2024

 

Reconeixement cicles formatius grau superior (+ info)
  Sol·licituds
Període ordinari del 16.10.2023 al 31.01.2024

 

(+ info)

Terminis per presentar la sol·licitud       Data límit per a la seva resolució      
del 16.03 al 13.06.2023 11.07.2023
Del 19.07 a l’01.09.2023 29.09.2023
De l'01 al 08.09.2023 18.10.2023
Del 15.09 a l’11.10.2023 22.11.2023
Del 17.10 al 08.11.2023 13.12.2023
Del 13.11.2023 al 17.01.2024 07.02.2024
Del 22.01 al 14.03.2024 06.05.2024
Del 15.03 al 13.06.2024 11.07.2024

 

Canvi de règim de dedicació (+ info)
  Termini
Període extraordinari per als estudiants de nou accés del 27.10 al 03.11.2023
Resta d’estudiants Abans de la matrícula

 

(+ info)


Curs 2023-2024

Sol·licituds Del 10 al 28.07 i de l'01 al 04.09.2023
Publicació de les qualificacions 11.07.2024
Sol·licitud de revisió extraordinària De l’11 al 25.07.2024

 

Sol·licitud del títol (+ info)
 

Tipus Període   Termini
Virtual Durant tot l’any https://sia.uab.es/

- Un cop l’expedient es trobi en estat “tancat i en disposició de títol”

- En formalitzar la sol·licitud obtindràs un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol que juntament amb el comprovant del pagament de la taxa del títol emès per l’entitat bancària t’acreditarà mentre arriba el certificat substitutori del títol

- El certificat substitutori es trametrà en format digital i signat electrònicament a l’adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud, en el termini màxim de 15 dies

Presencial:

 

En horari d’atenció de la Gestió Acadèmica cal demanar cita prèvia El resguard de pagament estarà disponible en el moment en què aquest es faci efectiu


Treball de Fi de Grau
Informació i calendari

Treball de Fi de Màster
Informació i calendari