Calendari

Administratiu de la Facultat

Avisos

Per presentar una sol·licitud o fer altres tràmits a la Gestió Acadèmica, consulta aquesta informació.

Sessions informatives per videoconferència mitjançant la plataforma Microsoft Teams, consulta la planificació prevista per tot l’any, consulta la data, hora i enllaç de les sessions previstes per aquest mes.

 
Reincorporació Curs 2022-2023 (+ info

  Sol·licituds Matrícula
Primer termini del 13.06 al 15.07.2022 del 25 al 29.07.2022
Segon termini del 18.07 al 09.09.2022 del 19 al 23.09.2022

 


Accés als Graus per canvi d’estudis espanyols (+ info) i estrangers (+ info):

    Sol·licituds Publicació de la resolució Matrícula
Curs 2023-2024 Termini ordinari del 24.02 al 31.03.2023 16.06.2023 Pendent

 


Accés als Màsters universitaris (oficials)
(excepte el Màster Universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el calendari del qual trobareu al web del màster del Canal Universitats)

Curs 2022-2023
De l'01.02 al 03.10.2022 (*)

Curs 2023-2024
Del 13.01 al 04.10.2023 (*)


(*) La Facultat estableix uns terminis de sol·licitud i resolució dintre del calendari marc establert per la universitat. S’han de consultar a la informació del calendari específic (Pestanya “Admissió”) al web de cada màster.

 

Convocatòria extraordinària de febrer (+ info)

Sol·licituds
Curs 2022-2023 del 26.10 al 02.12.2022

 

Revisió extraordinària d’avaluació (+ info)

    Sol·licituds
Curs 2022-2023 Convocatòria de febrer del 24.02 al 10.03.2023
Convocatòria de juny

del 13 al 27.07.2023

Convocatòria de setembre del 07 al 15.09.2023


           
Avaluació per compensació (Graus) (+ info)

    Sol·licituds
Curs 2022-2023 Convocatòria de febrer del 24.02 al 10.03.2023
Convocatòria de juny del 13 al 27.07.2023

 

Assignatura en 3a matrícula amb tribunal (+ info)

    Data límit per a la sol·licitud
Curs 2022-2023 convocatòria de febrer 18.11.2022
convocatòria de juny 21.04.2023


 

Canvi de torn - curs 2022-2023

  Sol·licituds
Grau en Educació Primària (+ info)
Grau en Educació Infantil (+ info)
de l’01 al 30.06.2022

 

Modificació de matrícula - curs 2022-2023
 
Graus (+ info)

    Sol·licituds
Primer termini canvis, ampliacions i anul·lacions d’assignatures del 14.09 al 04.10.2022
Període extraordinari matrícula de pràctiques (*) del 05.10 al 09.12.2022
Segon termini canvis i anul·lacions d’assignatures del 2n quadrimestre de l'01 al 24.02.2023

(*) la matrícula d'un Pràcticum en aquest període està condicionada a la prèvia autorització de la coordinació de pràctiques del grau.

 

Màsters (+ info)

    Sol·licituds
Primer termini canvis, ampliacions i anul·lacions de mòduls octubre i novembre de 2022
Segon termini mòduls del segon quadrimestre desembre de 2022, gener i febrer de 2023

 

Anul·lació de la matrícula - curs 2022-2023 (+ info

  Data límit
Sol·licituds 03.11.2022

 

 


Curs 2022-2023

  Data límit per acordar el contracte d’estudis (Learning Agreement) definitiu dels estudiants que participen en un programa d’intercanvi
Primer quadrimestre 03.11.2022
Segon quadrimestre 21.04.2023

 

Admissió als programes d'intercanvi per al curs 2023-2024

Programes d'intercanvi Període per presentar la sol·licitud Data límit per a la seva resolució
Convocatòria única Erasmus+ i UAB Exchange Programme (+ info) del 24.10 al 07.11.2022 1a: 12.12.2022
2a: 20.01.2023
Convocatòria Sicue (+ info) Dates pendents d’aprovació (habitualment s’obre durant el mes de febrer)

 

 

Reconeixement i transferència de crèdits (+ info) i Reconeixement acadèmic (+ info)

Sol·licituds Resolució estudiants 
que finalitzen
Resolució resta

Del 04.05 al 17.06.2022

15.07.2022

09.09.2022

De l’01.07 al 07.09.2022

16.09.2022

14.10.2022

Del 08.09 al 28.10.2022

14.11.2022

14.11.2022

Del 31.10 al 22.11.2022

21.12.2022

21.12.2022

Del 23.11 al 21.12.2022

27.01.2023

27.01.2023

Del 09 al 27.01.2023

10.02.2023

22.02.2023

Del 30.01 al 24.02.2023

22.03.2023

31.03.2023

Del 27.02 al 31.05.2023

14.06.2023

14.06.2023


Reconeixement experiència laboral i professional (+ info)
 

  Sol·licituds Resolució
Primer termini de l'01 al 26.09.2022 novembre de 2022
Segon termini de l'01 al 15.03.2023 maig de 2023

 
 

Reconeixement cicles formatius grau superior (+ info)
 

  Sol·licituds
Període ordinari del 17.10.2022 al 31.01.2023

 

(+ info)

Terminis per presentar la sol·licitud       Data límit per a la seva resolució      
del 16.03 al 13.06.2022 11.07.2022
del 02 al 08.09.2022 18.10.2022
del 16.09 a l’11.10.2022 22.11.2022
del 17.10 al 08.11.2022 13.12.2022
de l’11.11.2022 al 17.01.2023 07.02.2023
del 20.01 al 14.03.2023 05.05.2023
del 16.03 al 13.06.2023 11.07.2023

 


Canvi de règim de dedicació (+ info)

  Termini
Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als estudiants de nou accés del 28.10 al 04.11.2022
Canvi de règim de dedicació per a la resta d’estudiants Abans de la matrícula

 


Curs 2022-2023

(+ info)

Sol·licituds

de l'11 al 29.07 i de l'01 al 02.09.2022

Publicació de les qualificacions 13.07.2023
Sol·licitud de revisió extraordinària del 13 al 21.07.2023

Sol·licitud del títol (+ info)
 

Tipus Període   Termini
Virtual Durant tot l’any https://sia.uab.es/

- Un cop l’expedient es trobi en estat “tancat i en disposició de títol”

- En formalitzar la sol·licitud obtindràs un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol que juntament amb el comprovant del pagament de la taxa del títol emès per l’entitat bancària t’acreditarà mentre arriba el certificat substitutori del títol

- El certificat substitutori es trametrà en format digital i signat electrònicament a l’adreça de correu electrònic indicada a la sol·licitud, en el termini màxim de 15 dies

Presencial:

 

En horari d’atenció de la Gestió Acadèmica cal demanar cita prèvia El resguard de pagament estarà disponible en el moment en què aquest es faci efectiu


Treball de Fi de Grau
Informació i calendari

Treball de Fi de Màster
Informació i calendari