Eleccions deganat

Eleccions a Degà o Degana

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat amb data 17 d'octubre de 2022 eleccions per a la renovació del degà o degana. La votació es farà en Junta de Facultat extraordinària el 28 de novembre de 2022


CANDIDATURES


VOTACIÓ