Eleccions deganat

Eleccions a Degà o Degana

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat amb data 11 de novembre de 2019 eleccions per a la renovació del degà o degana. La votació es farà en Junta de Facultat extraordinària el 16 de desembre

 

CANDIDATURES


VOTACIÓ