Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Docència de grau

En l’actualitat la Càtedra coordina totes les activitats de docència de grau per a la impartició dels coneixements i les habilitats de la medicina de família entre els estudiants de grau dins del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta docència es concreta en les següents assignatures:

Pràctica clínica assistencial 1. Assignatura impartida en el 1er curs dels estudis de Grau. La Càtedra treballa conjuntament amb el professor responsable a la Facultat de l’assignatura, el Dr. Lucas Mengual, per l’adequat desenvolupament d’aquesta assignatura.

Pràctica clínica assistencial 2. Assignatura impartida en el 2n curs dels estudis de Grau. La Càtedra treballa conjuntament amb el professor responsable a la Facultat de l’assignatura, el Dr. Josep Mª Bosch, per l’adequat desenvolupament d’aquesta assignatura.

Pràctica clínica assistencial 3. Assignatura impartida en el 3er curs dels estudis de Grau. El Director de la Càtedra és el professor responsable a la Facultat de l’assignatura i s’encarrega de la coordinació de les quatre unitats docents.

Pràctica clínica assistencial 4. Impartit en el 6è curs dels estudis de Grau. El Director de la Càtedra és el professor responsable a la Facultat de l’assignatura i s’encarrega de la coordinació de les quatre unitats docents.

La Càtedra a més a més de coordinar les reunions per la correcta implantació de les assignatures de Pràctica clínica assistencial 1, 2, 3 i 4 dona suport econòmic als centres d’Atenció Primària que hi estan col·laborant sense cap cost per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona

La Càtedra ha continuat assumint el cost de dos professors associats de medicina de família, mentre el Departament de Medicina no pugui pagar un dels dos professors actualment contractats per la Càtedra. El segon professor, per conveni, ha de ser pagat per la Càtedra.

  • La Dra. Miriam Mulero Mulero coordinadora de la docència en el CAP Turó de la Peira des de l’any 2010.
  • El professor Xavier Cos i Claramunt, director del CAP Sant Martí i vinculat a la UAB des de l’any 2005, encarregat de la projecció exterior de la Càtedra.