Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Projectes de recerca

La Càtedra ha participat en una gran quantitat de projectes de recerca relacionats amb la medicina familiar i comunitària. A continuació s'ofereix informació sobre aquests projectes.

Aquest estudi forma part d’un estudi molt més ampli sobre la arteriopatia perifèrica, patologia altament prevalent en la població envellida (Estudi ARTPER).

La justificació d’aquest estudi radica en la necessitat de disposar d’instruments de mesura de l’activitat física més breus, que facilitin als pacients la seva complementació i als investigadors i professionals la seva valoració posterior. D’aquesta manera poden incorporar-se a la pràctica diària permetent obtenir informació estandarditzada sobre el  impacte de l’activitat física en la salut o en la malaltia i com a tractament de moltes patologies o factors de risc cardiovasculars.

Els seus objectius principal son:

 1. Validar una versió reduïda de la versió espanyola del Qüestionari d’Activitat Física en el temps lliure de Minnesota (QAFM)
 2. Relacionar la pràctica d’activitat física amb l’arteriopatia perifèrica.

Resultat d’aquesta investigació s’han fet una comunicació oral al congrés de la SEMERGEM en l’any 2017

Publicacions

Ruiz Comellas, Anna; Pera, Guillem; Baena Díez, José Miguel; Mundet Tudurí, Xavier; Alzamora Sas, Teresa; Elosua, Roberto; Torán Montserrat, Pere; Heras, Antonio; Forés Raurell, Rosa; Fusté Gamisans, Montserrat; Fàbrega Camprubí, Meritxell. Validación de una versión reducida en español del cuestionario de actividad física física en el tiempo libre de Minnesota (VREM). Rev Esp Salud Pública 2012; 86: 495-508.


Ruiz-Comellas, Anna; Pera, Guillem; Baena Díez, José Miguel; Heras, Antonio; Alzamora Sas, Teresa; Forés Raurell, Rosa; Torán Montserrat, Pere; Mundet Tudurí, Xavier. Relación entre actividad física en el tiempo libre y el índice tobillo-brazo en población general española: estudio ARTPER. Med Clin (Barcelona). 2105; 145 (10): 419-426 DOI:10.1016/j.medcli.2015.01.015

Ruiz-Comellas, Anna; Pera, Guillem; Mundet Tudurí, Xavier, Baena Díez, José Miguel; Heras, Antonio; Alzamora, Mª Teresa. Relación entre la actividad física en el tiempo libre y la incidència de arteriopatía periférica. 39º Congreso Nacional SEMERGEN,  Granada, 25 - 28 d’octubre 2017.

Tesi doctoral

Aquest treball d’investigació ha constituït la tesi doctoral, que sota la direcció de la Càtedra, i amb el títol “Relació entre l’activitat física i índex turmell braç. Estudi epidemiològic  poblacional a partir de la cohort ARTPER" ,la  llicenciada Anna Ruiz Comellas va llegir el 4 de abril de 2014 amb la qualificació d’excel·lent.

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació s’ha realitat conjuntament amb el Departament de Farmacologia de la UAB entre els anys 2008 i 2012.

L’objectiu de l’estudi és demostrar que, després d'un entrenament específic i sota la supervisió mèdica, els professionals d'infermeria aconsegueix implementar un programa de deshabituació de Benzodiacepines en aquells pacients que desitgin fer-ho.

L'estudi es va realitzar en dues Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Barcelona amb diferencias socioculturals marcades: Raval Sud, en el districte municipal de Ciutat Vella i Camp de l'Arpa en el districte municipal de Sant Martí.

L'equip format per un metge i una infermera forma una UBA, entesa com la unitat bàsica d'assistència era qui va implementar el programa

La investigadorta principal d’aquest estudi va ser la guanyadora del 3er premi a la millor tesi doctoral reaitzada en l’any 2010 concedit per les Càtders de Madrid, Saragossa i Barcelona.

Els resultats obtinguts en aquesta investigació han constituit el cos de la  tesi doctoral de la Dra. Cristina Lopez Peig que va defensar el 26 de març del 2010 amb el títol “Análisis de un Programa de deshabituación de Benzodiacepinas destinado a ser aplicado por enfermería en las consultas de atención primaria” amb la qualificació d'Excel.lent Cum Laude

Publicacions

Lopez-Peig C, Mundet X, Casabella B, del Val JL, Lacasta D, Diogene E. Analysis of benzodiazepine withdrawal program managed by primary care nurses in Spain BMC Research Notes 2012, 5:684 doi: 10.1186/1756-0500-5-684
 

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació s’ha realitat conjuntament amb el grup de fibril·lació auricular (FA) de la USR Terres de l’Ebre de la IDIAP i la Unitat de Investigació del Laboratori de malalties neurovasculars de l’hospital Vall d’Hebron.

L’objectiu d’aquets estudi és aplicar un programa de cribratge seqüencial en una població d’alt risc de patir una FA integrant informació clínica, electrocardiogràfica i biològica.

L’estudi esta dividit en dues fases de generació i validació del programa de cribratge. En la primera fase es fa una avaluació completa de 100 pacients per valorar quines variables són millors a l’hora de predir l’aparició de FA. En aquests pacients es completa l’avaluació clínica mitjançant dispositius de valoració del pols, descobriment de biomarcadors de FA amb la tecnologia d’aptàmers i  expressió d’ARN i validació dels candidats biològics segons la literatura previa. El diagnòstic de FA es basarà en la informació del registre Holter electrocardiogràfic.

En la segona fase s’aplica, en els millors candidats, un programa de cribratge  seqüencial en la població d’alt risc (edats entre 65 i 75 anys, hipertensió i diabetis). El cribratge consistirà en la selecció dels pacients mitjançant les variables clíniques i les dades del dispositiu de determinació del pols. Els biomarcadors es mesuraran en aquells casos negatius per realitzar holter electrocardiogràfic-ECG en els pacients de més risc. Finalment es fa l’estudi de cost-eficiència.

Aquest programa de cribratge es podrà aplicar a tota la comunitat, suposant un gran impacte social i econòmic en termes de reducció de mortalitat cardiovascular, seqüeles degudes a l’ictus i la insuficiència cardíaca, i reducció dels costos associats.

Aquest estudi te prou finançament ja que obtenir fons econòmics de la Marató de TV3 2015 i per tant la Càtedra hi dona suport logístic pel reclutament dels pacients i formant part del grup de coordinació de l’estudi.

La seva realització es du a terme des de l’any 2016 fins a l’actualitat i és el treball de tesi doctoral del Llicenciat Felipe Gonzalez Loyola.

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació s’ha realitat conjuntament amb la USR de Barcelona de la IDIAP entre els anys 2014 i 2017.

L’estudi parteix d’un tema de molta importància a nivell clínic tant per a l’atenció primària i l’atenció a la salut mental.  El major risc cardiovascular dels pacients amb trastorn mental sever (TMS) justifica plenament la cerca d’intervencions sobre estils de vida que siguin efectives per reduir aquest risc. I la millor forma de comprovar-lo és mitjançant assaigs clínics.

La recerca té objectiu principal “Avaluar l’efectivitat d’una intervenció basada en un programa d’activitat física i dieta, coordinat entre equips d’Atenció Primària i de Salut Mental, en pacients amb trastorns esquizofrènics, esquizoafectius o bipolars sobre la modificació dels estils de vida saludables i el seu efecte sobre el metabolisme”. I per contestar a l’objectiu s’ha fet un assaig clínic amb seguiment de pacients a llarg termini.

Aquest treball d’investigació es realitzà per la Dra.  Roser Masa Font com a treball per la seva tesi doctoral, que va defensar el 29 de setembre de 2017 amb el títol “Efectivitat d’un programa d’activitat física i dieta coordinat entre Atenció Primària i Salut Mental, per a modificar els factors de risc cardiovascular en pacients esquizofrènics, amb trastorn bipolar o trastorns esquizoafectius”. Obtenint la qualificació  d’excel·lent.

Publicacions

Masa Font, Roser; Fernández Sanmartín, María Isabel; Martín López, Luis Miguel; Olona Tabueña, Noemí; Oller Canet, Sílvia; San Emeterio Echevarría, Luisa et al. The Effectiveness of a Program of Physical Activity and Diet to Modify Cardiovascular Risk Factors in Patients with Severe Mental Illness (CAPiCORStudy). International Archives of Medicine 2015;  97:  1-12

Masa-Font R,Fernández-San-Martín MI, Martín López LM, Alba Muñoz AM, Oller Canet S, Martín Royo J, et al. The effectiveness of a program of physical activity and diet to modify cardiovascular risk factors in patients with severe mental illness after 3-month follow-up: CAPiCOR randomized clinical trial. Eur Psychiatry. 2015; 30:1028-36

Fernández-San-Martín MI, Martín-López LM, Masa-Font R, Olona -Tabueña N, Roman Y, Martin-Royo J, Oller-Canet S, González-Tejón S, San-Emeterio L, Barroso-Garcia A, Viñas-Cabrera L, Flores-Mateo G. The effectiveness of lifestyle interventions to reduce cardiovascular risk in patients with severe mental disorders: meta-analysis of intervention studies. Community Ment Health J. 2014 Jan;50(1):81-95. doi: 10.1007/s10597-013-9614-6. Epub 2013 Jun 6.

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació s’ha realitat conjuntament amb el grup de hipertensió (liderat pel Dr. Ernents Viñoles) de la USR de Barcelona de la IDIAP en els anys 2018 -2019. L’objectiu de l’estudi es valorar si el retràs del diagnòstic de la HTA per part del metge de familia té una repercusió en el pronostic cardiovascular dels pacients.

Publicacions

Martín-Fernández Miguel, Vinyoles Ernest, Real Jordi, Soldevila Núria, Muñoz Miguel-Ángel, Del Val Jose-Luis, Verdú José María. Domingo Mar, Mundet, Xavier. The Prognostic Value of Blood Pressure Control Delay in Newly Diagnosed Hypertensive Patients. Journal of Hypertension: February 2019 - Volume 37 - Issue 2 - p 426–431. doi: 10.1097/HJH.0000000000001896

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació lligada a la unitat de suport a la recerca Metropolitana Nord de l’Institut de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol en col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital  Germans Trias i Pujol de la UAB s’ha desenvolupat entre els anys 2014 i 2019.

Objectius principals:

 1. Conèixer la incidència d’esdeveniments cardiovasculars als 8 anys de seguiment de la cohort poblacional ARTPER.
 2. Determinar l'associació entre la incidència de primers esdeveniments cardiovasculars (ECV) i els seus factors de risc, per a les formes d'AP asimptomàtiques.
 3. Determinar l'associació entre la incidència de primers esdeveniments cardiovasculars (ECV) i els seus factors de risc, per a les formes d'AP simptomàtiques.

Objectius secundaris

 1. Conèixer la relació entre primer i successius esdeveniments cardiovasculars, factors de risc associats especialment per a pacients amb AP.


Disseny

Estudi prospectiu observacional de la cohort ARTPER. Es pretén detectar els esdeveniments vasculars incidents mitjançant contacte semestral amb els subjectes participants a l’estudi.

Àmbit d’estudi

Cohort poblacional ARTPER de 3786 persones ≥ 49 anys adscrites a 28 Centres de Salut d'Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme i Barcelona ciutat.

Aquest treball d’investigació forma part de l’estudi ARTPER i constitueix la tesi doctoral, que sota la direcció de la Càtedra, realitza la  llicenciada Marta Valverde per obtenir el grau de doctor,
amb el títol  “Eventos cardiovasculares tras 8 años de seguimiento en una cohorte poblacional mediterránea (ARTPER): diferencias entre personas con y sin arteriopatía perifèrica” que defensà el 22 de novembre de 2019 per obtenir el grau de doctor.
 

La col·laboració de la Càtedra amb aquesta línia de investigació s’ha realitzat conjuntament amb la unitat de suport a la recerca Metropolitana Nord de l’Institut de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol i amb l’Institut de Recerca de l’Hospital  Germans Trias i Pujol dela UAB. S’ha desenvolupat entre els anys 2014 i 2018

Títol del projecte

Incidència d´arteriopatia perifèrica i morbi-mortalitat cardiovascular després de 5 anys de seguiment de la cohort poblacional ARTPER.

Aquest treball d’investigació forma part de l’estudi ARTPER i constitueix la tesi doctoral, sota la direcció de la Càtedra, de la llicenciada Rosa Fores per obtenir el grau de doctor. La Dra. Rosa Fores Raurell va llegir la seva tesi doctoral, sota de direcció de la Càtedra el dia 21 de juny de 2018 amb el títol “Incidència d'arteriopatia perifèrica i morbomortalitat cardiovascular després de 5 anys de seguiment de la cohort poblacional ARTPER.”, obtenint la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Objectius

Principals:

 1. Conèixer la incidència d’arteriopatia perifèrica simptomàtica i asimptomàtica als 5 anys de seguiment de la cohort poblacional ARTPER.
 2. Determinar l'associació entre arteriopatia perifèrica i la incidència de primers esdeveniments cardiovasculars (ECV), especialment per a les formes asimptomàtiques d'AP a causa de la dificultat intrínseca de detecció d'aquesta patologia.

Secundaris:

 1. Conèixer l'evolució del risc cardiovascular en la cohort ARTPER als 5 anys de seguiment en relació als canvis observats en el paràmetre ITB.
 2. Estudiar la contribució del valor ITB en la reclassificació del risc cardiovascular segons les taules de risc clàssiques (Framingham, Regicor, Score) en la població objecte d'estudi.

Disseny

Estudi de cohort sobre l'evolució de prevalença d'AP en la cohort poblacional ARTPER amb la finalitat de determinar l’aparició dels següents esdeveniments cardiovasculars (ECV): accident isquèmic transitori, ictus, angina de pit, infart de miocardi, aneurisma abdominal simptomàtic, intervenció vascular, mortalitat vascular.

Àmbit i subjectes d’estudi

Cohort poblacional ARTPER de 3.786 persones ≥55 anys adscrites a 28 Centres de Salut d’Atenció Primària.

Publicacions

Alzamora M T, Forés R, Pera G, Baena-Díez JM, Heras A, Sorribes M,Valverde M, Muñoz L, Mundet X, Torán P. Incidence of peripheral arterial disease in the ARTPER population cohort after 5 years of follow-up. BMC Cardiovascular Disorders 2016; 16:8. DOI 10.1186/s12872-015-0170-6

Forés R, Alzamora MT, Pera G, Valverde M, Angla M, Baena-Díez JM, Mundet-Tuduri X. Evolución y grado de control de los factores de riesgo cardiovascular tras 5 años de seguimiento y su relación con la incidencia de arteriopatía periférica: cohorte poblacional ARTPER. Medicina Clnica  (Barc)  2017;148:107–113. doi.org/10.1016/j.medcli.2016.09.043

Forés R, Alzamora MT, Pera G, Baena-Díez JM, Mundet-Tuduri X, Toran P. Contribution of the ankle-brachial index to improve the prediction of coronary risk: The ARTPER cohort. PLoS One. 2018 Jan 16; 13:e0191283.


 

 

 

Atesa la importància d’aquesta realitat en el maneig del pacient diabètic, i en especial en el paceint d’edat avançada,  la Càtedra va col·laborar en la publicació de dos articles entre els anys 2015 i 2016, amb l’objectiu de conèixer les característiques d’aquest fenòmen i determinar quines poden ser les causes i accions a prendre.

Publicacions

Barrot-de la Puente J, Mata-Cases M, Franch-Nadal J, Mundet-Tudurı X, Casellas A, Fernandez-Real J.M, Mauricio D. Older type 2 diabetic patients are more likely to achieve glycaemic and cardiovascular risk factors targets than  younger patients: analysis of a primary care database. Int J Clin Pract 2015 doi: 10.1111/ijcp.1274

Ruiz-Tamayo I, Franch-Nadal J, Mata-Cases M, Mauricio D, Cos X, Rodriguez-Poncelas A, Barrot J, Coll-de-Tuero G, Mundet-Tudurí X. Non insulin Antidiabetic Drugs for Patients withType 2 Diabetes Mellitus: Are We Respecting Their Contraindications? Journal of Diabetes Research Volum 2016, Article ID 7502489, doi.org/10.1155/2016/7502489
 

La col·laboració de la Càtedra amb aquesta línia de investigació s’ha realitzat conjuntament amb la unitat de suport a la recerca Metropolitana Nord de l’Institut de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol i amb l’Institut de Recerca de l’Hospital  Germans Trias i Pujol de la UAB. S’ha desenvolupat entre els anys 2014 i 2019.

Aquest estudi va gaudir també d’un ajut de la Marató de TV3 de l’any 2105 sobre malalties cardiovasculars.

El diagnòstic d’insuficiència cardíaca (IC) a l'Atenció Primària (AP) és complex ja que els signes i símptomes més sensibles d’IC  poden estar presents en altres malalties molt prevalents o bé ser secundaris al propi fet d'envellir. En moltes ocasions, el diagnòstic d'IC a les històries clíniques d’AP es basa en la presència de signes i símptomes compatibles, sense cap prova concloent del diagnòstic.

Objectius

 1. Determinar les característiques dels pacients amb diagnòstic de insuficiencia cardíaca (IC) en les històries clíniques d'Atenció Primària (AP).
 2. Determinar la proporció de pacients amb diagnòstic d'IC en les històries clíniques d'AP correctament diagnosticats segons els criteris de la Societat  Europea de Cardiologia. Conèixer la prevalença d'inadequació diagnòstica per a la IC i les seves causes
 3. Analitzar les diferències entre pacients diagnosticats correctament i els que no disposen de proves concloents per establir el diagnòstic.
 4. Analitzar les diferències entre els pacients que han estat diagnosticats en AP respecte a aquells diagnosticats a través dels serveis d'urgències.
 5. Determinar si la implementació d'un programa d'atenció a la IC Hospital Primaria, millora l'adequació diagnòstica.
 6. Objectiu secundari: Avaluar la utilitat d'un algoritme diagnòstic d'IC en AP. Determinar el percentatge de pacients amb diagnòstic d'IC a les històries clíniques
 7. Aplicar un algoritme diagnòstic d’IC en aquells pacients sense diagnòstic de certesa un cop revisada la història clínica d'AP.

L'àmbit de l'estudi son els pacients atesos a l’atenció primària de l’àrea Badalona-Sant Adrià de Besòs i que tenen com a hospital de referència l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

L'àmbit de l'estudi han estat els pacients atesos a l’atenció primària de l’àrea Badalona-Sant Adrià de Besòs i que tenen com a hospital de referència l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

El treball de recerca realitzat configura el cos de la tesi doctoral de la Dra. Assumpció Wilke Trinxant, amb el títol “Diagnòstic de la insuficiencia cardíaca en Atenció Primària. Adequació de les històries clíniques” i que va defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona  el 31 de maig de 2019 amb la qualificació d’excel·lent.

La col·laboració de la Càtedra amb aquesta línia de investigació s’ha realitat conjuntament amb el grup de malalties cardiovasculars  (liderat pel Dr. Miguel Angel Muñoz) de la USR de Barcelona de la IDIAP en els anys 2015 -2017.

Aquesta linea de colaboració s’ha concretat en 3 treballs de recerca.

1. El control dels factors de risc cardiovascular com a factors de descompensació per insuficiència cardíaca

Aquest estudi té com objectiu determinar l’efecte de l’adequat control dels factors de risc cardiovascular en l'aparició d'un primer episodi d'ingrés hospitalari per IC.

Es tracta d’un estudi de casos i controls per analitzar l'ocurrència d’un primer ingrés hospitalari  per IC tenint en compte el grau de control dels factors de risc cardiovascular en els 24 mesos anteriors.

Aquest treball de recerca ha generat una publicació científica

Muñoz MA , Real J, Del Val JL, Vinyoles E, Mundet X, Domingo M, Enjuanes C, Verdú–Rotellar JM. Impact of the sustained control of cardiovascular risk factors on first episode heart failure: The relevant role of primary care. European Journal of General Practice. 2015; 21: 224-230 DOI: 10.3109/13814788.2015.1049154 FI 1,217

2. Determinants de supervivencia i hospitalització en ancians amb Insuficiencia cardíaca

L'objectiu d'aquest estudi és determinar en els pacients d’edat avançada que pateixen insuficiència cardíaca (HF), que reben assistència sanitària a domicili per part dels professionals d’atenció primària, quins son els factors de risc implicats en el mal pronòstic.

Es tracta d’un estudi de cohorts retrospectiu analitzant 7.461 pacients majors de 64 anys amb insuficència cardíaca.

Aquest treball de recerca ha generat una publicació científica

Muñoz  MA, Real J, Del Val JL, E. Vinyoles E,   Mundet X, Frigola-Capell E,Llauger  MA, Orfila F,  Domingo M,  Verdú-Rotellar. JM. Determinants of survival and hospitalization in older, heart failure patients receiving home healthcare. International Journal of Cardiology doi:10.1016/j.ijcard.2016.01.170

3. Pronòstic i determinats clínics del diagnòstic clínic a l’atenció primària d'insuficiència cardíaca sense la determinació de la fracció d'ejecció.

És freqüent trobar una alta variabilitat en la precisió del diagnòstic d’insuficiència cardíaca (IC) en la història clínica electrònica i en moltes ocasions no consta el registre de la fracció d’ejecció, cabdal per poder fer un diagnòstic acurat.

Per aquest motiu es va plantejar aquest estudi per tal de deteminar si el pronòstic dels pacients amb IC en els quals s’havia determinat la fracció d’expulsió (FE) mitjançant ecocardiografia diferia de les que no la tenien registrada i les causes

Aquest estudi té dos objectius:

 1. Analitzar si el pronòstic dels pacients amb IC sense determinació de la fracció d'ejecció (FE) difereixen dels que la tenien registrada.
 2. Determinar les causes que contribueixen a les diferències en la disponibilitat de la FE a la història clínica .

Es tracta d’un estudi de cohortes retrospectives basat en els registres clínics de ICi atesos en 52 Centres de Salut de Barcelona (Espanya). Es va obtenir informació sobre 8376 pacients amb IC d'entre 40 i 40 anys i es varen seguir durant cinc anys

Aquest treball de recerca ha generat una publicació científica

Muñoz MA; Mundet X; Real J; Del Val JL; Domingo M; Vinyoles E; Calero E; Checa C; Bacardit N; Verdú-Rotellar JM. Heart failure labelled patients with missing ejection fraction in primary care: prognosis and determinants. BMC Family Practice 2017; 18-38 Doi 10.1186/s12875-17-0612-6

 

Durant l’any 2009 es va iniciar els contactes amb el departament Neurovascular dirigit pel Dr. Jaume Montaner i el Servei de Nefrologia – HTA de la Vall d’Hebron dirigit pel Dr. José Luis Tovar per col·laborar en un ambiciós projecte d’estudi de “Detecció d’Infarts Cerebrals Silents en la Població Espanyola”. Aquest projecte inicialment té una vigencia de 3 anys però amb prespectives de poder perllongar-se en el futur.

Any 2010 - Estudi de la malaltia cerebrovascular silent  en una cohort de pacients hipertensos i  la seva relació amb el risc de patir un ictus.

Aquest estudi, que realitza la Càtedra i IDIAP Jordi Gol en col·laboració amb el Institut de Recerca Vall d’Hebron,  gaudeix d’un ajut FIS i un altre del Ministeri de Sanitat.

Estudio de la enfermedad cerebrovascular silente en una cohorte de pacientes hipertensos y su relación con el riesgo de ictus. Financiación: Fondo de Investigaciones Sanitarias Instituto Carlos III  número de Referencia: PI 10/00705

Estudio comparativo del uso de fármacos, cumplimiento terapéutico y control de la presión arterial en una cohorte de hipertensos en Atención Primaria. Financiación: Ministerio de Sanidad y Política Social. Investigación clínica independiente número de referencia EC 10-336

Es tracta d’un estudi realitzat integrament  en el si de l’atenció primària i degut al seu interès i potencialitat futura la Càtedra ha considerat oportú donar-li suport. L’IDIAP Jordi Gol també li ha donat suport concedint una beca predoctoral a una metgessa de família.

Els objectius principals son:

 1. Determinar la prevalença de lesions cerebrovasculars silents mitjançant la ressonància magnètica cerebral (RMN)
 2. Determinar l’aparició d’ictus/demència en aquesta cohort després del seguiment clínic de tres anys.
 3. Determinar l’aparició de noves lesions cerebrovasculars silents amb una nova RMN en un subgrup de 200 pacients al finalitzar el seguiment
 4. Investigar quins són els factors clínics, biològics i hemodinàmics que es relacionen amb l’aparició de les lesions silents i amb l’aparició d’ictus i deteriorament cognitiu en pacients hipertensos.

Durant l’any 2010 s’ha dissenyar el treball de recollida de dades entre els pacients atesos a l’atenció primària. Al llarg de tot l’any 2011 es durà a terme la fase de recollida de dades (novembre del 2010 - desembre de 2011) i el primer anàlisi dels resultats.

Anys 2011-12

L’IDIAP Jordi Gol també li ha donat suport concedint una beca pre doctoral a la metgessa Carme Ioana Jarca per la seva implicació en l’estudi i per constituir la seva tesi doctoral realitzada dins de la Càtedra.

Durant l’any 2011 s’ha realitzat el treball de recollida de dades entre els pacients atesos a l’atenció primària i que es va  finalitzar el mes de maig del 2012.

Anys 2013-15 - Estudi ISYSS. Malaltia cerebrovascular silent en una cohort de pacients hipertensos i la seva relació amb el risc de patir un ictus.

Aquest estudi, que realitza la Càtedra amb l’Institut de recerca en atenció primària IDIAP Jordi Gol en col·laboració amb l’Institut de Recerca Vall d’Hebron, va patir durant l’any 2014 una situació crítica ja que havia finalitzat el FIS PI 10/00705 i el FIS demanant per continuar l’estudi l’any 2013 havia estat denegat.

Per aquest motiu es va demanar un ajut extraordinari a l’IDIAP i a la Càtedra per poder pagar la monitora de l’estudi. Gràcies a l’aportació de la Càtedra i de l’IDIAP a parts iguals s’ha pogut continuar l’estudi sense interrupció i en la convocatòria del Fondo de investigaciones sanitarias del Instituto Carlos III de l’any 2014 s’han concedit  fons econòmics per continuar l’estudi.

Durant l’any 2014 s’han fet les publicacions següents:

Delgado P, Riba-Llena I, Tovar JL, Jarca CI, Mundet X, López-Rueda A, Orfila F, Llussà J, Manresa JM, Álvarez-Sabín J, Nafría C, Fernández JL, Maisterra O, Montaner J, on behalf of ISSYS Investigators*. Prevalence and Associated Factors of Silent Brain Infarcts in a  Mediterranean Cohort of Hypertensives. Hipertension. 2014;64:658-663.  

Riba-Llena I, Nafria C, Mundet Tuduri X, López-Rueda A, Fernández-Cortiñas I, Jarca CI, Castañé X, Domingo M, Fernández JL, Tovar JL, Orfila Pernas F, Pujadas F, Álvarez-Sabin J, Maisterra O, Montaner J, Delgado P. Assesment of enlarged perivascular spaces and their realtion to target òrgan damage and mild cognitive impairment in patients with hypertension. Revista European Journal of neurology 2016,23: 1044-1050

Riba-Llena I, Nafria C, Giralt D, Fernández-Cortiñas I, Jarca CI, Mundet X, Tovar J, Orfila F, Castañe X, Álvarez-Sabin J, Maisterra O, Montaner J, Delgado P. Dementia Rating Scale-2 normative data for middle and old age Spaniards. The Clinical Neuropsychologist 2016; DOI: 10.1080/13854046.2016.1174307

Durant l’any 2015 s’han fet les publicacions següents:

Riba-Llena I, Nafría C, Filomena J, Tovar JL, Vinyoles E, Mundet X, Jarca CI, Vilar-Bergua A, Montaner J, Delgado P. High daytime and nighttime ambulatory pulse pressure predict poor cognitive function and mild cognitive impairment in hypertensive individuals. Journal of Cerebral Blood Flow Metab. 2015 May 13. doi: 10.1038/jcbfm.2015.90 FI: 5,339.

Filomena J, Riba-Llena I, Vinyoles E, Tovar JL, Mundet X, Castañé X, Vilar A, López-Rueda A, Jiménez-Baladó J, Cartanyà A, Montaner J, Delgado P; ISSYS Investigators. Short-Term Blood Pressure Variability Relates to the Presence of Subclinical Brain Small Vessel Disease in Primary Hypertension. Hypertension. 2015 Sep;66(3):634-40. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA. 115.05440. Epub 2015 Jun 22.

Any 2016

Durant l’any 2016 s’ha estat realitzant les visites de seguiment dels pacients que que es finalitzen e el 2017, aconseguint d’aquesta manera un seguiment durant 5 anys d’aquesta cohort de pacients hipertensos.

Fruit de l’anàlisi de les dades d’aquesta cohort,  durant el 2016 s’han fet 3  publicacions en revistes d’impacte:

Riba-Llena I, Nafría C,  Mundet X, Lopez Rueda A, Fernandez-Cortiñas I, Jarca CI, Jimenez-Balado J, Domingo M, Tovar JL, Orfila F, Pujadas F, Alvarez-Sabin J, Maisterra O,  Montaner J, Delgado P. Assessment of enlarged perivascular spaces and their relation to target organ damage and mild cognitive impairment in patients with hypertension. European Journal of Neurology 2016  doi: 10.1111/ene.12979 

Vilar-Bergua A, Riba-Llena I, Ramos N, Mundet X, Espinel E, López-Rueda A, Ostos E, Seron D, Montaner J, Delgado P. Microalbuminuria and the Combination of MRI Markers of Cerebral Small Vessel Disease.Cerebrovasc Dis 2016; 42:66-72 (DOI: 10.1159/000445168)

Riba-Llena I, Nafría C, Giralt D, Fernández-Cortiñas I, Jarca CI, Mundet X, Tovar JL, Orfila F, Castañé X, Álvarez-Sabín J, Maisterra O, Montaner J, Delgado P. Dementia Rating Scale-2 normative data for middle-and older-aged Castilian speaking Spaniards. The Clinical Neuropsychologist DOI: 10.1080/13854046.2016.1174307

També durant l’any 2016 s’ha demanat un ajut a la convocatòria del Pla Estratègic  a la Recerca i Innovació en Salut (PERIS) de  la Generalitat de Catalunya per realitzar el sub estudi on s’analitzarà el cost-efectivitat del programa de detecció d'infarts cerebrals silents en els pacients hipertensos i la seva relació amb el risc d'ictus, amb l’objectiu d’analitzar si el cribratge dels pacients d’alt risc és cost-efectiu respecte a la realització d’una ressonància magnètica nuclear.

Durant l’any 2016 el grup de recerca de l’ISYSS ha pres la decisió estratègica d’associar-se amb una altre cohort de pacients de infarts silents del grup de recerca neurovascular del hospital Germans Trias (ASIA), amb l’objectiu de treballar conjuntament les dues cohort per tal de dur a terme un gran projecte d’estudi enomenat ERIT-CAT: "Millora de l'Estratificació del RIsc d'ictus, events cardiovasculars i deTeriorament cognitiu en dues cohorts CATalanes de base poblacional"

Objectiu general: realitzar una avaluació integral de factors de risc ambientals, de la determinació de dany cerebral asimptomàtic i de marcadors biològics en les dues cohorts de base poblacional del nostre entorn i estudiar la relació d'aquests factors amb el risc de presentar ictus, events cardiovasculars (ECV) i deteriorament cognitiu lleu (DCL) incidents. S’explorarà l'existència de causalitat en aquestes relacions i s'avaluarà el paper d’aquests factors com eines per millorar l’estratificació del risc d’aquestes malalties.

Any 2017

Fruit de l’anàlisi de les dades d’aquesta cohort,  durant el 2017 ha fet 1  publicació

Riba-Llena I, Jiménez-Balado J, Castañé X, Girona A, López-Rueda A, Mundet X, Jarca CI, Álvarez-Sabín J, Montaner J, Delgado P. Arterial stiffness is associated with basal ganglia enlarged perivascular spaces and cerebral small vessel disease load. Stroke, 2018; 49:1279-81 doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020163.

Anys 2018-20

Durant l’any 2018 s’han estat explotant les dades recopilades després de 10 anys de seguiment que s’han publicat en el 2019 i 2020.

Jiménez-Balado J, Riba-Llena I, Abril O, Garde E, Penalba A, Ostos E, Maisterra O, Montaner J, Noviembre M, Mundet X, Ventura O, Pizarro J, Delgado P. Cognitive impact of cerebral small vessel disease changes in patients with hypertension. Hypertension 2019; 73: 342-49 https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12090

Jiménez-Balado J, Riba-Llena I, Maisterra O, Pizarro J, Palasí A, Pujadas F, Mundet X, Vinyoles E, Delgado P. Ambulatory Blood Pressure Levels in the Prediction of Progression of Cerebral Small Vessel Disease. Journal of the American Geriatrics Society 2020; vol. 68, n. 10.

La Càtedra donà suport a la investigació sobre estils de vida saludables de la UAB que lidera el professor Carlos Martin Cantera per la seva trajectòria investigadora i els excel·lents resultats en recerca d’ aquest grup de treball.

L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer la distribució,entre la població adulta que condueix, dels factors de risc associats a les lesions de trànsit.

Participen 1.952 pacients enquestats durant l’any 2009

Publicacions

Comunicacions:

 • XXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Barcelona. 20-25 novembre 2009
 • 10th world conference on injury prevention and safety promotion.  Londres 21-24 setembre 2010

Articles:

Martin Cantera C. La prevención de las lesiones de tráfico por los médicos de familia: algunas reflexiones sobre la situación actual. Atención Primaria 2005; 36(3): 123-125

Martin C, Prieto D, Roig L, Valiente S, Bel J, Marques F, Mundet X, Bonafont Pujol, Fco Javier, Birules M, Soldevila N, Briones E. Lesionat Research group. Risk level for suffering a traffic injury in primary health care. BMC Public Health 2010, 10: 136 ISSN: 1471-2458

Martín-Cantera C, Daniel Prieto-Alhambra, Enric Vilella, Jordi Bel, Elisabeth Martorell, Marti Birules, Ramon Casas, Susana Valiente, Jose Luis Del Val, Elena Briones and LESIONAT Group. Risk of road traffic injuries in Barcelona: baseline results from the LESIONAT Cohort study. Injury Prevention 2010; 16(Suppl 1): A153.

Prieto-Alhambra D, Martín-Cantera C, Muñoz J, Martinez D, Lopez C, Serra M, Soldevilla N, Briones E and the LESIONAT Group. Risk perception by the patient and the primary care health professional and traffic injuries. Baseline results from the LESIONAT Cohort  study. Injury Prevention 2010; 16(Suppl 1): A154.

Aquest estudi, és fruit de la col·laboració entre la Càtedra i el servei de malalties immunològiques de l’Hospital Vall Hebron per desenvolupar en el nostre entorn la línia de recerca que duen a terme, conjuntament, el professor Albert Selva i la doctora Lisa Christopher-Stine de la Johns Hopkins University School of Medicine de  Baltimore, (Maryland- USA).

Aquest estudi s’emmarca dins d’un més ampli que estudia la prevalença de Miopatia  per estatines i descriu els principals patrons clínics de presentació (rabdomiolisi, miàlgies i/o  debilitat muscular i aixecament de les CK).

El sub estudi que duem a terme té com objectiu específic estudiar la prevalença de l’anticòs anti-3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A Reductasa (HMGCR) en els malalts en tractament amb estatines, tinguin o no alguna manifestació clínica de miopatia (miàlgies i/o debilitat muscular) secundari al consum d’estatines i establir el seu valor en la pràctica clínica.

Es pretén estudiar la possible (desconeguda actualment ) relació que hi pugui haver entre la presència en sèrum de l’anticòs anti-HMGCR amb l’elevació de les CK o la presència clínica de miàlgies  i/ o debilitat muscular.

Els resultats s’han presentat en el 11th Congress of the European Federation of Internal Medicine (EFIM) que es va celebrar del 24-27 d’octubre de 2012 a Madrid amb el títol “Clinical significance of autoantibodies against 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzyme A reductasa in myiositis patients and statin users".

Publicacions

Avarado Cardenas M, Marin Sanchez A, Lima Ruiz J, Mundet Tuduri X en Grupo para  estudio de Autoinmunidad y estatinas. Estatinas y autoinmunidad. Med Clin (Barc). 2015; 145 (9): 399-403: DOI:10.1016/j.medcli.2014.11.017

Alvarado-Cardenas M, Marin-Sánchez A, Martínez MA, Martínez-Martínez L, Pinal-Fernandez I, Labrador-Horrillo M, Balada E, Mundet-Tuduri X, Gonzalez-Mera L, Casademont J, Martínez Acebes E, Moreno PJ, Juarez C, Grau-Junyent JM, Pujol-Borrell R, Selva-O'Callaghan A. Statin-associated autoimmune myopathy: A distinct new IFL pattern can increase the rate of HMGCR antibody detection by clinical laboratories. Autoimmunity Reviews.2016;15: 1161–1166, doi.org/10.1016/j.autrev.2016.09.005.

Es tracta d’un encàrrec que la Comissió Mixta reunida l’any 2010  li va fer explícitament a la Càtedra, per analitzar quines eren les percepcions i expectatives envers la formació continuada dels metges i infermeres de família.

Per dur a terme aquest estudi la direcció de la Càtedra es va posar en contacte amb la consultora Àrea Q especialitzada en fer estudis qualitatius. Fruit del treball conjunt d’ambdues institucions es va dissenyar una estudi per analitzar la formació continuada que reben els professionals de la salut d’Atenció Primària, fent especial èmfasi en els significats, les expectatives, les experiències d’aprenentatge i els usos atribuïts a la mateixa en els respectius contexts laborals.

Objectius

 1. Conèixer les experiències, percepcions i valoracions dels professionals de la salut d’Atenció Primària en relació amb la formació continuada.
 2. Indagar els aspectes clau i els significats atorgats a la formació continuada, des de la perspectiva dels professionals de salut.
 3. Avaluar els plans de formació continuada en relació als significats atorgats a la formació continuada dels professionals de la salut.
 4. Proposar recomanacions alternatives o complementarietats a la formació actual.

Aquest estudi es realitzà amb la metodologia d’estudi qualitativa i amb la participació de professionals de Barcelona i àrea metropolitana.

Després de 18 mesos de treball, els resultats de l’estudi es presenta l’informe definitiu en l’any 2014 i posteriorment es va publicat un article amb els resultats principals.

Publicacions

Mundet-Tuduri X, Crespo R, Fernández Coll ML, Saumell M, Millan-MataF, Cardona A, Codern-Bové N. Expectations and perceptions of primary healthcare professionals regarding their own continuous professional development in Catalonia (Spain): a qualitative study. BMC Medical Education 2017; 17: 212, DOI 10.1186/s12909-017-1061-6

 

Aquest projecte de recerca dissenyat conjuntament per les tres Càtedres de medicina de família de Barcelona, Madrid i Saragossa va estar dotat pressupostàriament pel Fondo de Investigaciones Sanitarias Instituto Carlos III (FIS) número de  Referència:  PI 070975. El seu disseny i lideratge va ser dut a terme per primer director de la càtedra de Barcelona. Dr. Amando Marin Zurro i el coordinador executiu  va ser el Dr. Josep Jiménez Villa.

Es va dissenyar una enquesta per conèixer quines eren les opinions dels estudiants de medicina a primer tercer i a cinquè curs en diferents universitats de l’estat espanyol envers la medicina de família. El treball de camp es va realitzar entre els anys 2009 i 2012, comparant els resultats entre aquests dos anys per detectar si s’havia produït alguna diferència entre ambdós anys.

L’informe final es va realitzar l’any 2012 i va generar 3 articles.

Publicacions

Alonso-Coello P, Jiménez-Villa J, Monreal A, Mundet X,  Otero Puime A, Martın-Zurro A for the University and Family Medicine Research Group (UNIMEDFAM). Attitudes and perceptions of medical students about family medicine in Spain: protocol for a cross-sectional survey. BMJ Open 2011;1: e000231. Doi: 10.1136/ bmjopen-2011-000231

Martín Zurro  Amando, Jiménez Villa  Josep, Monreal Hijar  Antonio, Mundet Tuduri  Xavier, Otero Puime  Ángel, Alonso-Coello  Pablo. Medical student attitudes towards family medicine in Spain: a statewide analysis. BMC Family Practice.2012, 13:47.DOI: 10.1186/1471-2296-13-47

Selva Olid A, Martin Zurro A, Jimenez Villa J, Mundet Tuduri X, Monreal Hijar A, Otero Puime A, Mas Dalmau G, Rodriguez C and Pablo P. Medical students attitudes and perceptions about family practice: a qualitative research synthesis. BMC Medical Education. 2012, 12:81. DOI: 10.1186/1472-6920-12-81

A partir de l’any  2011 la Càtedra ha participar activament en la línia de recerca sobre la retinopatia diabètica (RD) donat el poc coneixement que es té d’aquesta complicació crònica microvascular de la Diabetis Mellitus tipo 2.

La retinopatia diabètica suposa una de les complicacions més incapacitant pels pacients amb diabetis. Inicialment es va donar suport a un projecte de recerca epidemiològic sobre la situació del grau de cribratge i seguiment de la retinopatia diabètica

Atès que la prevalença documentada a Catalunya d'aquesta patologia és heterogènia, considerem que l’ estudi pot contribuir a determinar el grau de prevalença real d'aquesta complicació en pacients explorats mitjançant la retinografia en el nostre mitjà.

Considerem a més, que aquest estudi contribuirà a potenciar l'ús de la Càmera No Midriàtica (CNM) per al cribratge del fons d'ull i analitzar factors relacionats amb la RD.  

L'objectiu d’aquest primer estudi és doble. En primer lloc determinar la prevalença de l'RD a Catalunya amb la CNM com a instrument diagnòstic.  En segon lloc determinar si la presència de la RD es correlaciona amb la malaltia renal crònica i malaltia cardiovascular , aquesta última suposa la primera causa de mort en els pacients diabètics .

En una segona fase es realitzarà un estudi prospectiu amb la cohort de pacients analitzats en aquest projecte que presentin RD sense MCV, per determinar la seva morbimortalitat als 5 i 10 anys .

Publicacions

A Rodriguez-Poncelas,S Miravet-Jiménez,A Casellas,JF Barrot-De La Puente, J Franch-Nadal,F López-Simarro, M Mata-Cases,X Mundet-Tudurí. Prevalence of diabetic retinopathy in patients with Type 2 diabetes who had recorded diabetic retinopathy from retinal photographs in Catalonia (Spain). Br J Ophthalmol 2015;0:1–6. doi:10.1136/bjophthalmol-2015-306683

Rodriguez-Poncelas  A, Mundet-Tudurí X, Miravet-Jiménez S, Casellas A, Francesc Barrot-De La Puente JF, Franch-Nadal J, Coll –de Tuero G. Chronic Kidney disease and diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes. PlosOne 2016; 11(2): e0149448. doi:10.1371/journal.pone.0149448.

Pedro Romero Aroca, Marc Baget-Bernaldiz, Raul Navarro-Gil, Antonio Moreno-Ribas, Aida Vallsmateu, Ramon Sagarra-Alamo, Joan F Barrot-De-la-Fuente, Xavier Mundet-Tudurí. Glomerular Filtration Rate and/or Ratio of Urine Albumin to Creatinine as Markers for Diabetic Retinopathy. A Ten-Year Follow-Up Study. Journal of Diabetes Research  2018; ID 5637130. https://doi.org/10.1155/2018/5637130

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és conèixer la prevalença de DM tipus 2 i els factors de risc cardiovasculars entre els pacients amb trastorn mental sever (depressió major i trastorns esquizoafectiu).

Aquesta línia de recerca pretén ser la base de la tesis doctoral de la Sra. Anna Cartanyà Fernández.

Durant l’any 2016 s’ha fet l’extracció de dades del SIDIAP i un primer estudi pilot del subgrup de pacients de la ciutat de Barcelona que s’ha enviat a la revista International Journal of Clinical Practice. Durant el 2017 s’analitzen les dades globals de tot Catalunya i l’anàlisi  estadístic.i durant l’any 2018 s’ha fet l’extracció de dades del SIDIAP, s’ha defensat una comunicació – pòster en el Congrés del EGPRN a Sarajevo.

Publicacions

Cartanya Fernandez A,Fernandez San Martin  MI, Franch Nadal J, Soler S, Olona Tabuena N,  Mundet Tuduri X. Monitoring and control of diabetic patients with severe mental disorders in the population of Barcelona. International Journal of Clinical Practice

Cartanyà Fernández A, Fernández San Martín MI, Martin Sánchez M, González González JM, Olona Tabueña N, Mundet Tudurí X, Franch Nadal J, Larrea Alfonso PJ. Management of patients with diabetes and severe mental illness (SMI) compared with those without SMI [poster]. Sarajevo: 86th EGPRN Meeting.

La col·laboració de la Càtedra amb aquest línia de investigació lligada a la unitat de suport a la recerca Metropolitana Nord de l’Institut de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol en col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital  Germans Trias i Pujol de la UAB s’ha desenvolupat entre els anys 2010 i 2019.

Una de les àrees d’interès de la Càtedra ha estat l’estudi de la interrelació entre el metge de família i el metge especialista. Aquest projecte té com a finalitat dissenyar i implementar una plataforma virtual amb tecnologia Web 2.0 que permeti la interacció i comunicació en línia entre professionals de la salut (metges/esses i infermers/es) de l’Atenció Primària (AP) i de l’Atenció Especialitzada o Hospitalària (AE).

Aquesta eina ha de permetre la transmissió de coneixement entre els professionals de la salut per resoldre dubtes respecte situacions clíniques reals i a la vegada esdevenir un sistema de col·laboració i formació continuada en xarxa.

ECOPIH és concebut com una eina complementària a les consultories presencials. És especialment útil per Equips d'Atenció Primària (EAP) en la que no es disposa d’especialistes al centre i el número de consultories presencials és escàs. De la mateixa forma pot ser de gran utilitat pels EAP que disposen d’Atenció Especialitzada,  ja que permet reduir desplaçaments innecessaris i no dependre d’horaris definits per realitzar la consulta, que en ocasions se superposen amb altres activitats al centre.

En el projecte hi participen primordialment metges de família que treballen dins l’àrea de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la UAB.

L’estudi s’està fent sobre tres especialitats: cardiologia, endocrinologia i pneumologia. Inclou 131 metges d’atenció primària que treballen en 9 centres de salut de Catalunya que atenen a una població de referència de 227.151 habitants.

Aquesta eina ha estat desenvolupada pel David Lacasta, metge de família, i Souhel Flayeh, infermer d’atenció primària i ha estat guanyador de l’Accèssit al 7è Premi de Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona en l’any 2011. Aquest treball forma part de la tesi doctoral del Dr. David Lacasta Tintorer defensada el 23 d’octubre del l’any 2020 amb el títol: “Impacte de la implementació d’una eina de col·laboració clínica en xarxa (ECOPIH) entre professionals d’atenció primària i especialitzada en la reducció del nombre de derivacions”, obtenint la qualificació d'excel·lent "cum laude".

Publicacions

Lara B, Cañas F, Vidal A, Nadal N, Rius F, Paredes E, Hernández M, Maravall FJ, Franch-Nadal J,  Barbé F, Mauricio D. Knowledge Management through Two Virtual Communities of Practice (Endobloc and Pneumobloc). Health Informatics Journal, 23(3), 170–180. https://doi.org/10.1177/1460458216639739

Lacasta Tintorer D, Flayeh Beneyto S, Alzaga Reig X, Mundet Tuduri X, De la Fuente JA, Manresa JM, Torán Monserrat P, Saigí Rubió F. Impact of the implementation of an on line network support tool among clinicians of Primary Health Care and Specialists: ECOPHI Project. BMC Family Practice 2013, 14:146. doi: 10.1186/1471-2296-14-146

Díaz-Chao A, Torrent-Sellens J, Lacasta-Tintorer D, Saigí-Rubió F. Improving Integrated Care: Modelling the Performance of an Online Community of Practice. International journal of integrated care 2014: 14: e007.

Lacasta Tintorer D,  Flayeh Beneyto S , Manresa JM, Torán-Monserrat P, Jiménez-Zarco A, Torrent-Sellens J, Saigí-Rubió F. Understanding the Discriminant Factors That Influence the Adoption and Use of Clinical Communities of Practice: The ECOPIH Case. BMC Health Services Research 2015; 15

Lacasta Tintorer D et al. Keys to Success of a Community of Clinical Practice in Primary Care: A Qualitative Evaluation of the ECOPIH Project. BMC Family Practice 2018; 19: 56.

Lacasta Tintorer D, Manresa Domínguez JM, Jiménez-Zarco A, Rodríguez-Blanco T, Flayeh Beneyto S, Torán-Monserrat P, Mundet Tuduri X and Saigí-Rubió F. Efficiency as a determinant of loyalty among users of a Community of Clinical Practice: a comparative study between the implementation and consolidation phases. BMC Family Practice 2020; 21:15.  https://doi.org/10.1186/s12875-020-1081-x

Aquesta col·laboració de la Càtedra s’ha fet la Unitat de suport a la recerca de Metropolitana Sud de l’Institut de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol.

Durant l’any 2019 s’ha finalitzat el treball i la redacció dels resultats. Els resultats han estat presentats a congressos europeus i s’han fet dues publicacions en anys anteriors. Durant l’any 2019 la Sra. Yolanda Rando ha assolit el grau de Doctor de la amb la defensa dels resultats d’aquest estudi. La tesi doctoral "Evaluación de la ley libre de humo española 42/2010 sobre tabaquismo, asma, y enfermedad coronaria en atención primaria de salud" ha estat presentada per l’autora el dia 27 de setembre de 2019 amb la qualificació d'excel·lent “Cum Laude”

La tesis tracta sobre un tema de molta transcendència social i per l’atenció primària com és el tabaquisme i les conseqüències que va suposar la anomenada llei antitabac per la salut pública.

A Espanya, la implantació de la Llei parcial 28/2005 va comportar una disminució en la incidència d'ingressos hospitalaris de malaltia coronària i resultats no concloents per als ingressos per asma. Segons el coneixement actual, no s'han publicat estudis sobre l'impacte de la Llei 42/2010 sobre l'asma i la malaltia cardíaca en el context de l'APS, porta d' entrada a el sistema sanitari.

L’objectiu d’aquest treball  ha estat avaluar la tendència en la incidència i prevalença d'asma i malaltia coronària aguda en APS en el context de la Llei integral.

El Dr. Xavier Cos es va incorporar com a professor adscrit a la Càtedra l’any 2014. Dins de la Càtedra ha desenvolupat tota la seva línia de recerca al voltant de la prevenció de la diabetis mellitus tipo 2.

Publicacions

Cos Claramunt X, Barengo NC; Costa B, Mundet X, Lindström J, Tuomilehto JO. Screening for people with abnormal glucose metabolism in the European DE-PLAN project. Diabetes Research and Clinical Practice.  2015;109 (1):149-56.

Polinski JM, Kim SC, Jiang D, Hassoun A, Shrank WH, Cos X, Rodríguez-Vigil E, Suzuki S, Matsuba I, Seeger JD, Eddings W, Brill G, Curtis BH. Geographic patterns in patient demographics and insulin use in 18 countries, a global perspective from the multinational observational study assessing insulin use: understanding the challenges associated with progression of therapy (MOSAIc). BMC Endocr Disord. 2015 Sep 9; 15:46

Alvarez-Guisasola F, Cebrián-Cuenca AM, Cos X, Ruiz-Quintero M, Millaruelo JM,Cahn A, Raz I, Orozco-Beltrán D; Spanish Society of Family Medicine Diabetes Group.Diabetes. Calculating individualized glycaemic targets using an algorithm based on expert worldwide diabetologists: Implications in real-life clinical practice. Metab Res Rev. 2018 Mar;34(3).

Khunti K, Ceriello A, Cos X, De Block C. Achievement of guideline targets for blood pressure, lipid, and glycaemic control in type 2 diabetes: A meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2018; 137:137-148.

Seidu S, Kunutsor SK, Cos X, Gillani S, Khunti K; For and on behalf of Primary Care Diabetes Europe. SGLT2 inhibitors and renal outcomes in type 2 diabetes with or without renal impairment: A systematic review and meta-analysis. Prim Care Diabetes. 2018 Jun;12(3):265-283.

Khunti K, Gavin JR 3rd, Boulton AJM, Blickstead R, McGill M, Ceriello A, Raz I, Sadikot S, Wood DA, Cos X, Kalra S, Das AK, Espinosa López C; Berlin Declaration Steering Group. The Berlin Declaration: A call to improve early actions related to type 2 diabetes. Why is primary care important? Prim Care Diabetes. 2018 Oct;12(5):383-392. doi: 10.1016/j.pcd.2018.04.003

Entre els anys 2012 i 2019 la Cátedra ha treballat amb el grup de recerca IDIBAPs i el grup de recerca de Diabetes de l’IDIAP Jordi Gol de Barcelona en el disseny i execució d’un estudi d’epigenètica al voltant de Diabetis Mellitus tipo 2 (DM2).

Justificació

La diabetis es diagnostica habitualment tard, quan el desenvolupament de complicacions és pràcticament inevitable. Recentment s’ha descrit la presència de miRNAs circulants en sang i la correlació del patró d’abundància d’aquests amb les condicions fisiològiques i patològiques del organisme, com un marcador d’evolució cap a la DM2 2.

Objectiu

Estudi prospectiu que té com objectiu identificar  quins miRNAs circulants actuarïan com a biomarcadors per al diagnòstic precoç i el pronòstic de conversió de pre-diabetis a diabetis, així com trobar marcadors que indiquin el risc de desenvolupar complicacions vasculars. S’analitzen mostres de sang recollides en 14 centres catalans d’assistència primària, per determinar el risc de diabetis en una cohort de subjectes pre-diabètics i un altra cohort de subjectes controls durant 10 anys de seguiment. S’obtenen mostres de sang de tots ells per detectar inicialment un panel de miRNAs específics que es correlacionaran amb les dades clíniques i factors de risc més significatius de les poblacions en estudi, i a més llarg termini amb el posterior desenvolupament de la malaltia en cada cas.

Publicacions

Parrizas M, Mundet X, Castaño C, Canivell S, Cos X, Brugnara L, Giráldez-García C, Regidor E, Mata-Cases M, Franch-Nadal J, Novials A. miR-10b and miR-223-3p in serum microvesicles signal progression from prediabetes to type 2 diabetes. Journal of Endocrinology Investigation. https://doi.org/10.1007/s40618-019-01129-z

Les lesions als peus són una de les complicacions més greus de la Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2) i  la primera causa d’amputació no traumàtica en els països desenvolupats. El peu diabètic té un gran impacte econòmic, però sobretot en la morbimortalitat i en la qualitat de vida d’aquests pacients  i és una de les complicacions cròniques de la DM2 a on la prevenció pot tenir un paper més important.

Aproximadament el 80% de les amputacions estan precedides per una úlcera en el peu. L’atenció primària (AP)  té un paper fonamental tant en el diagnòstic del peu de risc, detectant els factors de risc de les lesions al peus, com del peu diabètic, diagnosticant de forma precoç les lesions als peus.

Per aquest motiu la Càtedra ha col·laborat en aquest projecte de recerca a l’atenció primària del grups d’estudi de la Diabetes GEDAPS de la Societat Catalana de Medicina de família

El treball de camp va començar el dia 1 de febrer de 2018 i acabà el dia 31 de juliol de 2019. Els criteris d’inclusió són: pacients amb el diagnòstic de DM2 majors de 18 anys, atesos al seu centre d’AP que consultin o que a l’exploració física se’ls trobi una úlcera en el peu. També s’inclouran els pacients en els que es realitzi el diagnòstic de DM2 arrel de la lesió en el peu. Els pacients seran seguits durant un període de 12 mesos.

Objectius

Objectius generals

 • Conèixer la incidència d’úlceres en el peu dels pacients diabètics tipus 2 en diferents centres d’atenció primària de tota Catalunya.
 • Conèixer l’evolució i pronòstic d’aquestes úlceres. El percentatge de curacions i amputacions.
 • Conèixer les característiques de les úlceres i dels factors de risc de les úlceres complicades.

Objectius específics

 • Conèixer el percentatge de lesions derivades als centres de referència.
 • Conèixer si el temps entre la derivació i la visita és adequat segons la ruta assistencial de cada territori.
 • Conèixer la morbimortalitat cardiovascular i la mortalitat total als 12 mesos dels pacients que desenvolupin una úlcera.

Tipus d’estudi

Estudi multicèntric prospectiu observacional. El treball de camp va començar el dia 1 de febrer de 2018 i acabà el dia 31 de juliol de 2019. Els criteris d’inclusió són: pacients amb el diagnòstic de DM2 majors de 18 anys, atesos al seu centre d’AP que consultin o que a l’exploració física se’ls trobi una úlcera en el peu. També s’inclouran els pacients en els que es realitzi el diagnòstic de DM2 arrel de la lesió en el peu. Els pacients seran seguits durant un període de 12 mesos.

Resultats preliminars

L’estudi es va iniciar el 1 de febrer de 2018. El temps de reclutament ha estat de 18 mesos i el de seguiment es de 12 mesos.

Dels 45 centres que van iniciar l’estudi, estan actualment en actiu 38.

Durant els 18 mesos de reclutament s’han diagnosticat 345 pacients diabètics amb una lesió en un peu. D’aquest, s’han inclòs a l’estudi i s’està fent seguiment a 257. L’estudi acabarà al juliol del 2020, quan el darrer participant que es va incloure finalitzi el seguiment de 12 mesos.

Dels 257 participants inclosos en l’estudi, la majoria son homes (69,2%). L’edat mitjana es de 71.4 ± 12.7 i la majoria son de raça caucàsica (84,8%).

A la visita basal es varen recollir les següents variables:

 • Hàbits tòxics: 118 (45.9%) pacients son no fumadors i 89 son ex fumadors. S’han declarat abstemis 155 (60.3%) i s’ha detectat un consum de risc en 14 (5.4%) pacients
 • Comorbiditats: 208 (80,9%) dels participants son hipertensos i 175 (68,1%) dislipèmics. Trenta set (14,4%) tenen antecedents d’accidents vasculocerebral, 55 (21,4%) de cardiopatia isquèmica, 50 (19.5%) d’insuficiència cardíaca i 83 (32,3%) d’arteriopatia perifèrica (31 pacients havien estat intervinguts en alguna ocasió per aquesta causa).
 • Diabetis Mellitus: es van diagnosticar 5 pacients de diabetis mellitus en la primera visita. La mitjana de durada de la diabetis es de 13.5 ± 8.12 anys. Respecte al tractament, 21 (8,1%)  pacients no estan en tractament farmacològic, 155 (60,3%) estant tractats amb metformina i 132(51.4%) amb insulina. En 82 (31,9%) participants se’ls hi havia diagnosticat prèviament una neuropatia perifèrica, 76 (29.6%) una retinopatia i 75 (29.2%) una malaltia renal. Reben tractament de diàlisis 7 pacients, 4 han estat trasplantats i 3 han estat diagnosticats de Charcot.

  Setanta (27,2%) pacients tenien antecedents d’úlceres als peus i 23 han patit algun tipus d’amputació.
 • Laboratori: la mitjana de la HbA1c trobada ha estat de 7.76% ± 1.8, el colesterol total 173 ± 42.2, LDL-C 101 ± 36.7 i la mitjana del filtrat glomerular 66.2 ± 24.
 • Exploració física: l’IMC ha estat de 29.6 ± 5.3 La mitjana de la pressió arterial sistòlica 135 ± 15 i de la diastòlica 75.2 ± 11.1. S’ha trobat una disminució de l’agudesa visual en 111 (43,4%) participants i problemes de mobilitat en 106 (41,7%). Tenen un cuidador  87 pacients i 126 (49%) participants varen ser visitat per un podòleg en el darrer any abans d’iniciar l’estudi.

  Els dos polsos (tibial posterior y pedi) del peu dret estaven presents en el 60,7% dels casos i en el 61,6% del peu esquerre. No es varen trobar cap dels polsos del peu dret en 27.2% del casos i al peu esquerre en el 28,8%. L’índex turmell- braç es va practicar en 184 (71.6%) pacients. L’exploració amb monofilament va ser normal en el peu dret en 134 (55.6%) pacients i normal en el peu esquerre en 131 (54.4%). Es va trobar un monofilament patològic juntament amb una absència de la sensibilitat vibratòria en el peu dret en 63 (26.1%) participants i en el 24.5% del peu esquerre.

  Portaven un calçat correcte 168 (65,4%) pacients i a la inspecció dels peus cridava l’atenció la presencia de patologia unguial (45.5%), callositats (59.9%) i 104 (40.5%) pacients presentaven algun tipus de deformitat als peus.
 • Úlceres: durant els 18 mesos de reclutament s’han inclòs en l’estudi 400 úlceres, localitzades per igual en els dos peus. La causa mes freqüent ha estat el calçat en el 31.2% del casos. La majoria de les ulceres (78%) han estat superficials i nomes s’han descrit ulceres molt profundes en 9 pacients. En 214 (41.8%) casos s’ha necessitat tractament antibiòtic oral i 178 ulceres van ser causa de derivació del pacient a un segon nivell assistencial.

Aquest son els resultats preliminars de l’estudi. Estem tot just començant a  analitzar les dades. En breus podrem donar els resultats definitius de les visites basals.