Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Ajuts a les Millors Tesis Doctorals 2015

pmtd2015

En la segona convocatòria d’ajuts per la realització de tesis doctoral de l’any 2015 es van presentar 3 candidats/tes:

  •  Avaluació d’una intervenció per millorar la seguretat de la prescripció en persones grans amb multimorbiditat i polimedicació ateses a l’AP
    Marina Guisado.
  • Mortalitat, grau de control i evolució de la diabetis mellitus tipus 2 en pacients amb trastorn mental sever
    Anna Cartanyà.
  • Eficàcia d’una aplicació per a dispositius mòbils i un wearable pel tractament del sobrepès i obesitat en adults: assaig clínic aleatoritzat (estudi obsbit)
    Pablo Hsu.

El jurat donada la qualitat metodològica, l’interès i l’aplicabilitat a l’atenció primària decideix concedir l’Ajut a la Recerca en AP de l’IDIAP Jordi Gol a Anna Cartanyà.

pmtd2015