Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Ajuts a les Millors Tesis Doctorals 2018

AMTD 2018

En la cinquena convocatòria d’ajuts per la realització de tesis doctoral de l’any 2018 es van presentar 2 sol·licituds:

  • Validació de l’escala Hopkins Symptom Check List-25 versió espanyola (HSCL-25e), per a la detecció de la depressió en Atenció Primària
    María Rodríguez Barragán
  • Utilitat dels protocols en la derivació de pacients d'atenció primària a Traumatologia
    Marta Forner Gimeno

El jurat en base a les puntuació donada pels avaluadors respecte a la qualitat metodològica, l’interès i l’aplicabilitat a l’atenció primària, de l’estudi presentats en aquesta convocatòria, acorda concedir l’Ajut a la Recerca en AP de l’IDIAP Jordi Gol a María Rodriguez Barragán

El premi es va entregar el l’acte anual de la Càtedra el dia 28 de novembre del 2019.

AMTD 2018