Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Jornades Anuals 2017

Jornades Anuals 2017
L'abordatge de la patologia crònica a l'AP

El 4 de desembre del 2017 l'acte de la Càtedra va tenir com a eix de la jornada l’abordatge de la patologia crònica.
El Dr. Jordi Monedero, adjunt a la Direcció de Planificació en Salut, va parlar sobre com es planteja des de l'Administració l'abordatge de la patologia crònica en general i de la IC en particular.

En segon lloc el Dr. Josep Comín, cap clínic del Programa Integral IC Àrea Metropolitana Sud, va analitzar des d'un punt de vista clínic, com la coordinació hospital-primària pot ajudar en l'abordatge d'aquesta patologia.

En el marc de la trobada s'han presentat tres estudis realitzats amb la col·laboració de la Càtedra: 'La prevenció de la Diabetis Mellitus Tipus 2 en l'atenció primària', del Dr. Xavi Cos, professor de la UAB i responsable d'innovació en l'àmbit de l'AP Barcelona Ciutat (Innòbics); i el Dr. Miguel Ángel Muñoz Pérez, cap de la Unitat de Suport a la Recerca Barcelona Ciutat. IDIAP, va explicar els resultats de l’estudi 'Determinants de la supervivència i hospitalització en pacients amb IC atesos a l'AP ".

Al final de l’acte es va fer entrega del 3er ajut per la realització de tesi doctoral a la Dra. Marina Guisado, per la seva tesi amb el títol “Patrons de multimorbiditat, polimedicació i seguretat de la prescripció en persones majors de 65 anys”.

Va cloure l’acte el Dr. Antoni Salvà - Director Fundació Salut i Envelliment UAB i el Dr. Vicent Fonollosa Pla - Degà de la Facultat de Medicina de la UAB

 

Fotografia 1